„Hadd lássa ország-világ, mi folyik Heisler vezetésével a Síp utcában!”

Durva hangvételű levélben ront a BZSH elnökére a Mazsihisz, Mester Tamás tagadja a vádakat és az eltitkolt ügyek tisztázását ígéri.

Lapunk birtokába jutott a „Mazsihisz vezetősége” nevében január 13-i dátummal kiadott levél, melyben többek között az alábbiak állnak:

„(…) Munkánkat nemtelen és minősíthetetlen támadások érik. (…) belső információkat, levelezéseket, titkosan felvett hanganyagokat hoznak nyilvánosságra – goebbelsi stratégiát és náci ideológiát idéző gyalázkodással, rágalmak tömegével. Céljuk a hatalom, az anyagi javak megszerzése, célpontjuk a Mazsihisz: annak elnöke, alelnökei, igazgatója, komplett vezetősége, munkatársai, rabbijai. A gyűlölködés hangneme a legvadabb antiszemita honlapokon is túltesz, miközben – nehéz ezt kimondani – zsidók állítják elő. Sötét módszereikkel próbálják azt sugallni, hogy a Mazsihisz demokratikusan választott elnökénél, ill. számos vezetőjénél gyalázatosabb zsidó ember nincs e világban és a Mazsihisz egy vallástalan maffia szervezet.”

A levél azt ígéri, hogy lépéseket tesznek „a háttérben meghúzódók felderítésére”. A levél először Róna Tamást nevezi meg, mint aki korábban „hanganyagot a szennyoldal felé továbbított”. Ezt követően a Budapesti Zsidó Hitközség elnökét, Mester Tamást nevezi meg. „Esetében – figyelemmel pozíciójára – a Mazsihisz vezetői együttes ülés összehívását javasolják a BZSH elöljáróinak, ahol meg kívánják tárgyalni az üggyel kapcsolatos további lépéseket” – írja a levél.

A levél végül a Róna rabbi által alapított Magyarhoni Zsidó Imaegyletet (Zsima) „nettó szélhámosságnak” nevezi, „milliárdos forrásokat” feltételezve az egyesület mögött.

Budapest, 2019. május 7. Heisler András, a Mazsihisz elnöke a holokauszttúlélők második generációjának támogatásáról tartott budapesti sajtótájékoztatón. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mester tagad

A Neokohn szintúgy birtokába került Mester két levelének. Az egyiket a Mazsihisz közgyűlési tagjainak írta január 15-én.

15-i levelében tisztázza, hogy „karaktergyilkosság” zajlik kellene. „Tegnapelőtt a Rosta [Márton] dr., tegnap a Róna főrabbi, ma a Mester Tamás, holnap ki lesz a következő?! Közben közkedvelt vallási vezetők, mint Darvas és Verő főrabbi urak fejvesztve hagyják el a fedélzetet.”

Mint utal rá,

„az én »boszorkányüldözésem« már a BZSH elnökké választásom előtt megkezdődött, akkor hívták életre – a MAZSIHISZ vezetés minimálisan hallgatólagos támogatásával – a »Makkabeusok Baráti Társasága« Facebook oldalt, mely akkor csak és kizárólagosan egy szűk kör, közte az én ellehetetlenítésemért munkálkodott.”

Bár Mester levele „hallgatólagos támogatásról” szól, egy nemrég nyilvánosságra került hangfelvétel alapján a Makkabeus Baráti Társaság nevű, Heisler András ellenzékét durva hangnemben támadó oldal szerkesztésére ráhatása lehetett Radnóti Zoltán rabbinak is.

Levelében Mester elutasította a vádat, hogy bárkinek szivárogtatott volna.

Heisler egyszemélyes ellenzéke

Lapunk továbbá hozzá jutott Mester január 13-i válaszához, melyet fent idézett leveléhez csatolt.

Ebben „a Mazsihisz vezetőségét” szólította meg, és így fogalmaz:

„Egyszerűen nem térek magamhoz attól a legvadabb ötvenes éveket idéző politikai verőlegény módszertől, amelyet Heisler András alkalmazott velem szemben.”

Mint érvel, ő nem továbbított belső anyagokat illetéktelen személyeknek, hiszen mások is átadhatták azokat, például e-mail fiókját feltörhették.

„Köztudomású, hogy a Heisleri önkény egyedüli, egyszemélyes ellenzéke vagyok. Kötetszámra tudom elétek tárni a személyemet megalázó országos elnöki leveleket” – írja a levélben.

Mester a Mazsihisz által megemlített testületi ülésre is célzott:

„Állok elébe mindenféle testületi ülésnek. Nem félek egy esetleges BZSH közgyűlési bizalmi szavazástól sem. Már most mondom, hogy egy offline módon megtartandó közgyűlésen napirendre fogom tűzetni az elmúlt évek összes tisztázatlan ügyét is.”

Levelét azzal zárta, hogy „abban is biztos lehet Heisler elnök úr: eddig a színfalak mögött tartottam minden konfliktust, de nem engedem, hogy sárba tiporjon, minden etikus és jogszerű eszközzel a nyilvánossághoz fogok fordulni, hadd lássa ország-világ mi folyik Heisler vezetésével a Síp utcában!”

Budapest, 2020. január 19. Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke beszédet mond a pesti gettó felszabadításának 75. évfordulója alkalmából. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Szétesőfélben lévő egyház

A fenti, magyar zsidóság rendszerváltás utáni történetében példátlan levélváltás a Mazsihiszt övező jelenlegi botrányok sorozatába illeszthető, melyek 2020 nyara óta tépázzák a neológ szervezetet.

Mint akkor megírtuk, Mazsihisz világi vezetése először saját rabbitestületével kezdett háborúzni, miután a grémium minden kapcsolatot megszakított Fináli Gáborral, az Izrael-ellenes megnyilatkozásairól elhíresült Hunyadi-téri rabbival.

A konfliktus Heisler és Róna Tamás főrabbi nyilvános sajtóvitájává fajult, melyben mindketten biztosították egymást a másik alkalmatlanságáról, végül a Mazsihisz kirúgta a rabbitestület elnökét.

Ezt követően Róna neológ vallási egyesületet alapított Zsima néven. Az egyesülethez köthető lehetett a hír, hogy Heisler levélben kérte meg a Mazsihisz küldötteit: jelezzék, ha más „vallási közösség” tagjai.

Heisler akkori levelében kapcsolatban a Zsima is tiltakozott, az egyesület az „ötvenes évek” hangulatához hasonlította annak tartalmát, utalva rá, hogy a Mazsihisz alapszabálya sem az egyesületekben való tagságot, pusztán a más egyházban való tagságot tiltja.

A Zsima jogsegélyt ígért, amennyiben retorzió érné tagjait a Mazsihisz részéről az egyesülethez való csatlakozás miatt.

Mester és Heisler levélváltása a konfliktus új szintre emelkedését jelezheti, a Mazsihisz világi és vallási vezetése közötti konfliktus most már a világi vezetés Heislerrel kritikus szereplőivel szembeni leszámolássá eszkalálódott.

Rabbik nélküli hitközségre készülhet a Mazsihisz

Az ORZsE rektorhelyettesének írása készítheti elő a terepet egy rabbik nélküli Mazsihisznek.