Szerkesztőségi irányelvek

A Neokohn.hu tulajdonosainak és minden munkatársának az a célja, hogy méltányosan, pontosan és kritikusan, megbízható módon tájékoztassa a a portál látogatóit Izrael, és általánosan a világ zsidóságát érintő fontos és érdekes hírekről.

Elismerjük és értékeljük, hogy Olvasóink különbözőképpen látják a világot, a körülöttünk zajló eseményeket. Azzal is tisztában vagyunk, hogy abban sincs általános konszenzus: mi az igazán fontos.

Ez az oka annak, hogy sokféle témát dolgozunk fel – törekedve arra, hogy Olvasóink megtalálják a számukra érdekes és értékes híreket, tartalmakat -, valamint ez az oka annak is, a politikai spektrum különböző oldalairól jelentetünk meg publicisztikákat. Ezzel is elismerjük az egymás mellett létező, de adott esetben egymással versengő ideológiák polgári ideológiák egyenrangúságát.

A szerkesztőségünknek mégis le kell fektetnie azon irányelveket, amik segítenek kijelölni: mi lehet igazán fontos – de azt legalábbis mindenképp, hogy hogyan tudjuk ezeket a témákat új megvilágításba helyezni. Vannak nyilvánvalóan fontos dolgok, ilyenek a természeti katasztrófák, katonai beavatkozások, vagy egy radikális változás a jogi környezetben. Viszont néha olyan témákkal is foglalkozunk, amiknek nincs azonnali, közvetlen hatása Olvasóink hétköznapjaira. Célunk az is, hogy szélesítsük az Olvasók látókörét, ezért ezeket a gazdasági, politikai, vagy tudományos cikkeket is fontosnak tartjuk megírni.

A Neokohn.hu vezérelve, hogy az Olvasóknak joguk van politikailag független, méltányos és kritikus forrásból tájékozódni. Ha kizárólag a rendkívüli híreket írnánk meg, azzal megfosztanánk az olvasóinkat attól, hogy értékes háttérinformációkat szerezzenek az adott témáról, és átlássák a teljes képet.

Reflektorfénybe helyezünk olyan változásokat, amiket más nem vesz észre, és lecsapunk az éppen kibontakozó trendekre. Ha feldolgozunk egy témát, azt szakértő segítségével, megalapozott információk alapján tesszük, nem ideológiák mentén, és nem szekértáborok igényei szerint. Nem befolyásol minket, hogy más médiumok mit írnak, nem aszerint döntünk egy téma jelentőségéről, hogy mások azt mennyire tartják fontosnak.

Feladatunknak tekintjük, hogy más szemmel nézzünk a hírekre, és érdekek, szlogenek és kampányok befolyása nélkül dolgozhassunk a cikkeinken. A kérdéseink, meglátásaink néha szembe mehetnek olyan emberek nézeteivel, akik erős meggyőződéssel hisznek egy-egy párt, vagy ideológia hibátlanságában, de ha nyitottan, érdeklődően közelítünk meg egy témát, akkor ez elkerülhetetlen. Hiszünk abban, hogy az általunk feldolgozott témák összetettek, és nem lehet rájuk rövid, mindenre kiterjedő, egyszerű megoldást találni.