Magyarország a világ negyedik legantiszemitább állama?

Mint az a hazai sajtót is bejárta, az amerikai Rágalmazásellenes Liga (ADL) friss kutatása szerint Magyarország a negyedik leginkább antiszemita állam a világon, a lakosság 42%-a vall antiszemita nézeteket. Lapunk szakértőnél járt utána, mennyire lehet igaz ez az állítás.

A Neokohn a kérdésben megkereste Szalai Kálmánt, a Tett és Védelem Alapítvány titkárát, aki lapunknak elmondta: „A Tett és Védelem Alapítvány megbízásából a Medián 2013-óta végez antiszemita előítéletesség-kutatást a magyar társadalomban, mely alapján kijelenthető, hogy

a magyar társadalomban az antiszemiták aránya az elmúlt 5 évben átlagosan 34% volt, kisebb kilengésekkel.

A kutatás kérdőíves módszerrel történt, a 18 éves és idősebb népességet reprezentáló 1200 fős minta személyes megkérdezésével.”

Szalai úgy látja, az ADL kutatási módszere megbízhatatlan volt. Álláspontja szerint „az ADL által közzétett felmérési eredmény ennél jóval magasabb értéket mutatott ki, mely telefonos megkérdezés alapján, nem reprezentatív – nem tudható, milyen – mintából készült.

Álláspontunk szerint ebben a formában a jelentésük nem alkalmas a valós helyzet pontos bemutatására, az európai rangsorolása pedig téves, és ebből következően káros következtetések levonásához vezet.

Bár a jelentés említi, hogy Magyarország vonatkozásában az adatok 2014 óta nem mutatnak elmozdulást, mégis tévesen a Soros-kampányra való hivatkozással magyarázza az antiszemiták arányának ilyen magas szintjét.”

Szalai Kálmán: rosszul beszélünk a holokausztról

A TEV titkára szerint változásra van szükség a holokauszttal kapcsolatos emlékezetpolitika oktatásában.

Ráadásul fontos szempont, hogy nem csak az antiszemita nézetek mértékét, hanem az elkövetett zsidóellenes atrocitások számát is mérni kéne – hangsúlyozta.

„ADL kutatási eredménye figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy

bár Magyarországon a társadalom egyharmadára (TEV-Medián) jellemző antiszemita beállítódás, ám az antiszemita gyűlöletcselekmények száma az elmúlt években határozott csökkenést mutat, ami évente átlagosan 35-43 esetszámot jelent” – fejtette ki lapunk számára a TEV titkára.

„Ezzel szemben Svédországban, ahol az ADL kutatási jelentésében 4% az antiszemita nézeteket vallók aránya a tavalyi évben 280 antiszemita gyűlöletcselekményt azonosítottak, ami 56%-os növekedés a 2016-ban mértekhez képest.”

Szalai elmondta azt is:  „a TEV álláspontja hosszú idő óta az, hogy elengedhetetlenül szükséges olyan egységes és hiteles módszertan alapján készülő összehasonlító kutatás elvégzése az Európai Unióban, mely valós és pontos képet ad az egyes európai társadalmakban tapasztalható antiszemita előítéletességről és az előforduló antiszemita gyűlöletcselekményekről.

Elérkezett az ideje annak, hogy ezt a munkát a TEV és az európai zsidó közösségek kezdeményezése alapján a Tett és Védelem Liga elvégezze, melyhez az előkészítő munkálatok – a magyar kormány támogatásával – megkezdődtek és a tervek szerint, az eredmények 2020. évben a nyilvánosság számára is elérhetővé válnak.”

Antiszemita poszterekre tették fel az Index.hu újságíróit

Több helyen is megjelentek Budapesten olyan plakátok a köztereken, amik az Index két újságíróját, Miklósi Gábort és Dezső Andrást ábrázolják az izraeli zászló előtt.