Újabb rabbik fordítanak hátat a Mazsihisz Rabbitestületének

Az elmúlt hetek eseményei jelentősen megtépázzák a nagymúltú testület hírnevét. Ma újabb két neológ rabbi jelentette be, hogy nem kíván részt venni a Mazsihiszt és a Rabbitestületet övező harcban.

Fináli Gábor, a Hunyadi téri zsinagóga rabbija és Deutsch Péter, a Bethlen téri zsinagóga vallási vezetője a Facebookon tették közzé lemondásuk okát.

„A Rabbitestületben szerzett tapasztalataim a 2017-es avatásom és a 2019. májusi csatlakozásom óta csalódást okoztak és jelentősen eltértek attól, mint amit elképzeltem erről a hivatásról, ezért a mai nappal lemondok az – eleve – felfüggesztett tagságomról”

– írja Fináli arra utalva, hogy bár lemond, tagsága már tavaly augusztus óta eleve fel van függesztve. Mint arról lapunk is beszámolt, Fináli számos alkalommal tett Izrael-ellenes kijelentéseket Facebook oldalán.

„Csatlakozásom során rendszeresen ad hoc kapkodást, rögtönzést, a saját szabályok iránti következetlenséget láttam, amelyet a félelmetes csúcsoknak hitt szemétdombokért, kiüresedett titulusokért és álpozíciókért történő belső harc övezett. Megdöbbenésemre legtöbbször nem láttam egyebet, mint pár akarnok ember – az egész kar kárára történő – sárbirkózását, torzsalkodását. A Tóra elveit minden módon megszegő alkuk, pletykák, árulások világa fogadott, ahol az őszinteség hiánya, a túlélői múlt cinikus fel- és kihasználása vetekedett a hitközségi intézmények hitbizományként való kezelésével”

– sorolja rabbitestületi tagságáról való lemondásának okait Fináli.

A Hunyadi téri zsinagóga vezetője a neológia útkeresése körüli nehézségeket is felrója rabbikollégáinak:

„Pszeudo-ortodoxia szelleme lengi be a rabbikart, aminek nem felel meg a legtöbbünk életmódja, zsinagógáink közösségei, akik – mellesleg – legtöbb esetben nem is kívánnak ennek megfelelni. Az elmúlt harminc évben sajnos „nem jutott idő” semmilyen önreflexióra, visszacsatolásra, felmérésre híveinktől. Cserébe marad a homályos, szimulált, ortodoxia-utánzás, egy olyan áramlaté, amely mind a mai napig, kiátkozását fenntartva, semmisnek tekinti a rabbikart és benne mindenki diplomáját döntéseit és ítéletét.

A neológia nem unikális ideológiailag, azt csak a tragikus magyar történelem tette azzá (átmenetileg), ameddig leszakadt a világ többi részétől, egyedüli túlélőként Közép Európában.”

Fináli azon nézeteinek is hangot ad, mi szerint több reformra volna szükség a Mazsihiszben, minden bizonnyal utalva arra, hogy bár a reform közösséget nemrég óta már tagként jegyzi a szervezet, a reform vallási szokásokat eddig elutasította:

„Az elmúlt félév vitái azonban már a korábbi szinteken is messze túltettek és más dimenziókba emelkedtek. Most a Mazsihisz – amely szerintem is több reformra, transzparenciára és átalakításra is szorul, hiszen azok több szempontból elkerülték azt – léte a tét. Én egy olyan neológ hitközségben, és annak is egy újraértékelt és újragondolt formájában kívánok dolgozni, amelyik végre csatlakozik,- illetve erős kapcsolatokat épít ki – más, hasonló, egymást kölcsönösen elfogadó közösségekkel. Avatásom után végtelenségig húzódó felvételem, majd az alig egy évvel későbbi felfüggesztésem és annak indoklása; blaszfémiával való megvádolás, a zsidóság árulójának való kikiáltás, végül ennek a felfüggesztésnek a legutóbbi meghosszabbítása. Ez olyan lecke volt, amit egy életre megtanultam. A fent említett okok miatt lemondok tagságomról és az általam elképzelt irány felé veszem utamat.”

Talán nem véletlen egybeesés, hogy Fináli néhány nappal ezelőtt azt jelentette be Facebook oldalán, hogy zsinagógájában teret kíván nyújtani a reform gyülekezeteknek, bár azt nem részletezte, hogy közös imádkozásokat is tartanának-e.

Deutsch Péter Finálinál kissé szűkszavúbban nyilatkozott távozásának okairól:

„Fájdalmas az elválás, hiszen rengeteg szép közös feladat állna előttünk, azonban az érdemi munka helyett politikai csatározás zajlik a testületben, folyamatos a konfrontálódás. E folyamatot véleményem szerint is mielőbb meg kellene szüntetni, de legnagyobb sajnálatomra, erre nem látok reális esélyt a közeljövőben”

– fogalmaz a Bethlen téri neológ zsinagóga rabbija.

Fináli és Deutsch távozásával négyre emelkedett azon rabbik száma, akik elhagyják a neológ Rabbitestületet. Darvas István tavaly októberben búcsúzott a testülettől, őt Verő Tamás idén januárban követte.

Lapunk igyekszik megtudni, hogy a két rabbi hirtelen távozása összefüggésben van-e a testület két másik tagja körüli, immár nemzetközi sajtót is megjárt, botránnyal.

Vezető izraeli lap számol be a Mazsihisz egyes rabbijanak „kínos” ügyeiről

„A kiskorúak zaklatása, a betérőkkel való visszaélés és szexbotrány magyarországi rabbikarban” címmel írt cikket az izraeli Ynet című lapban Kobi Náchsoni.