Köves Slomó is gratulált az új Mazsihisz elnöknek

Az EMIH vezető rabbija is levélben gratulált Grósz Andornak a megválasztáshoz.

A levelet változtatás nélkül közöljük:

„Tisztelt Dr. Grósz Andor Úr! Tisztelt Elnök Úr!

Remélem, levelem jó egészségben találja!

Kérem, engedje meg, hogy ezúton is gratuláljak Önnek a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnökválasztásán kivívott győzelméért. Egyben engedje meg, hogy kifejezzem őszinte elismerésemet a magyarországi zsidó közéletben eddig kifejtett erőfeszítéseiért is, hiszen meggyőződésem, hogy munkájával korábban is a közösség javát és nem a megosztottság további mélyítését szolgálta.

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy az Ön előtt álló kihívásoknak való megfelelés embert próbáló feladat. Ugyanígy, afelől sincsenek kétségeim, hogy a magyar zsidóság sok tekintetben megosztott, másképpen gondolkozik számos, esetenként fontos, esetenként mesterségesen tekintélyes méretűre hizlalt kérdésben. Ugyanakkor örömteli, hogy elnöki programját — amely a vallásosság fontosságát hangsúlyozza és a zsidó élet megéléséhez szükséges szolgáltatások bővítését Ígéri — nagy többséggel támogatta a Mazsihisz tagsága, E döntés a megítélésem szerint az előző vezetés kritikája, egyúttal megerősítése annak, hogy a kezdetektől fogva hasonló célokat követő EMIH jó úton jár.

Kérem, engedje meg ezért, hogy az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség baráti üdvözletét tolmácsoljam önnek, egyúttal abbéli reményemet is kifejezzem, amely az Ön megfontoltságát, nyugodt természetét az állandósult veszekedés évtizedét lezáró békés párbeszéd korszakának beköszöntével kapcsolja össze, amelynek köszönhetően új fejezet kezdődhet a neológ és az ortodox egyházi szervezetek életében.

Az Örökkévaló áldását kérve munkájára!

Tisztelettel:

Köves Slomó, vezető rabbi”

A MAOIH is gratulált Grósz Andor megválasztásához

Levelet írt Keszler Gábor a Mazsihisz újonnan megválasztott elnökének.