Min folyik a nagy vita az izraeli igazságügyi reform körül?

Nyugdíjas politikus, publicista

A demokratikus állam egyik jellemzője a fékek és ellensúlyok rendszere. Ennek legegyszerűbb megfogalmazása, hogy a bírói, a törvényhozói és a végrehajtói hatalomból egyik sem kerekedhet a másik kettő fölé, hanem egymást tartják kordában. Sebes Gábor elemzése.

Az izraeli igazságügyi reform oka, hogy a bírói hatalom, különösen a Legfelsőbb Bíróságé egyértelműen annyira túlterjeszkedett, amire más demokratikus országokban nincs példa.

Így a Knesszet összes döntését felülbírálhatják, a szabályoknak mindenben megfelelő törvényeket semmisíthetnek meg. Még ha el is fogadjuk a törvények bírósági felülvizsgálatának lehetőségét, a bíróságé nem lehet az utolsó szó nyilvánosan vitatott kérdésekben, az egymással versengő értékek és érdekek kiegyensúlyozásában és rangsorolásában. Ez a törvényhozás jogkörének az eltulajdonítása. Gyakorlatilag oda vezetett, hogy

hiába nyeri a jobboldal évtizedek óta a választások nagy többségét, a programját nem tudja megvalósítani.

A Legfelsőbb Bíróság vitatható módon teremtette meg magának ezt a jogot: egyrészt bevezette az „észszerűség” doktrínáját, és ennek alapján

megsemmisíthet minden döntést, amit nem tart „észszerűnek”.

Kompromisszum születhet a vitatott igazságügyi reform kérdésében

A kompromisszumos javaslatot Daniel Friedmann volt igazságügyi miniszter által vezetett szakértői csapat dolgozta ki.

Az izraeli bíróság által az 1980-as évek óta kidolgozott, újszerű „észszerűség” doktrína azt állítja, hogy a kormányzati intézkedések, kinevezések és politikák még akkor is lehetnek „ésszerűtlenek” (és ezért érvénytelenek), ha teljes mértékben megfelelnek minden jogi követelménynek, és vitathatatlan törvényi felhatalmazáson alapulnak. A Legfelsőbb Bíróság egyik utolsó vitatott döntésében az észszerűségre hivatkozva megakadályozta, hogy Aryeh Deri a kormány tagja legyen, ezzel felülírva a választók döntését. A Tel Aviv-Jeruzsálem vonat megépítését évekig akadályozta azért, mert az egy 350 méteres szakaszon túlment a „zöld vonalon” (az 1967 előtti tűzszüneti vonalon), és ahhoz ragaszkodott, hogy a palesztinokat egy Hebron és Gáza közötti autópályával „kártalanítsák”. Vallásos cionista településeket megfosztott attól a jogtól, hogy követelményeket állítsanak fel a betelepülőkkel szemben, míg a beduin és arab falvak megkapták ezt a jogot a Legfelsőbb Bíróságtól.

A Zsidó Nemzeti Alap földpolitikáját diszkriminatívnak ítélte azért, mert a zsidókat előnyben részesíti.

Az antiszemita BDS (Bojkott, Tőkekivonás, Szankciók) mozgalom aktivistái elleni törvényeket viszont „észszerűtlennek” minősítette.

Mi a BDS-mozgalom és miért veszélyes Izraelre?

A bojkott-mozgalom igen is veszélyes, még ha papíron ezt szeretnék is megcáfolni. Gulyás Virág írása.

Mivel Izraelnek nincs alkotmánya, a Legfelsőbb Bíróság két alapvető törvényt 1995-ben kinevezett alkotmányos érvényűnek, és jogértelmezéssel azokból vezette le a saját hatalmának ilyen kiterjesztését. (Ne felejtsük el, hogy Magyarországon is volt ennyire aktivista alkotmánybíróság, amikor Sólyom László, a testület első elnöke bevezette a „láthatatlan alkotmány” fogalmát…) Azóta

Izrael az egyetlen olyan ország a világon, ahol a bírói hatalomnak annak ellenére jogában áll törvényeket megsemmisíteni, hogy nem létezik olyan alkotmányszöveg, amely legitimálná, körülírná és korlátozná ezt a bírói hatalmat.

Ezért a reform egyik intézkedése, hogy a törvényhozási többség felülbírálhatja a Legfelsőbb Bíróságnak a törvény megsemmisítésére irányuló határozatát.

Herzog elnök előállt egy kompromisszumos igazságügyi reformjavaslattal

Az elnök szerint javaslata megőrzi Izrael demokratikus jellegét és biztosítja az igazságszolgáltatás függetlenségét. Netanjahunak nem tetszik a javaslat, Lapid még mérlegel.

Végül, az izraeli Legfelsőbb Bíróságnak túlzott befolyása van a bírók, így a saját tagjai kinevezésére. Izraelben a Legfelsőbb Bíróság a kilenctagú bírói kinevezési bizottság egyharmadát állítja ki, az ügyvédek által delegált egyharmad mindig velük szavaz, így a gyakorlatban a tagok többsége felett gyakorol befolyást. A választóknak felelősséggel tartozó tagok kisebbségben vannak. Így

a privilegizált jogászi rend tartja a kezében az igazságszolgáltatást, és elszámoltathatatlanná vált.

A bíróság vétójogot gyakorol magába a Legfelsőbb Bíróságba történő kinevezések felett is. Megakadályozta olyan bírójelöltek kinevezését, akiknek képzettsége, pályafutása kifogástalan volt, de irányultságuk nem egyezett a hivatalban lévő bírákéval. Továbbá, a Legfelsőbb Bíróság a fő kormányjogtanácsost a kormánytagok fölé helyezte azzal, hogy a jogi véleménye kötelező a kormányra nézve, és nem kell a kormány politikáját támogatnia. Ez a felhatalmazás aztán továbbgördült a minisztériumi jogtanácsosokra, akik „észszerűtlenség” indokával a minisztérium tetszőleges programját leállíthatják. Így a Hasbara Minisztérium (kvázi propagandaminisztérium) jogtanácsosa megtiltotta a minisztériumának, hogy az igazságügyi reformmal kapcsolatban ismertesse az eltérő álláspontokat! A kormány nem választhatja meg, hogy vitás esetekben ki képviseli bíróság előtt, hanem el kell fogadnia a fő kormányjogtanácsos emberét.

Az igazságügyi reform nem titokban, rejtve zajlik, ahogy a bírói hatalom jogellenes kiterjesztése zajlott az elmúlt évtizedekben.

Az új kormány a választási ígéretét teljesíti törvényes, átlátható folyamatban. A reform mérsékelt is, mert nem szünteti meg a Legfelsőbb Bíróság törvényességi felülvizsgálatát, és nem szünteti meg az eddigi bíró kinevezési bizottságot sem.

Jogászok önkényuralma, avagy mindent a Netanjahu-perről

Hogy megértsük a Netanjahu elleni eljárás jelentőségét, tudnunk kell: a három hatalmi ág egyensúlya megbomlott. Sebes Gábor írása.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az igazságszolgáltatási reform főbb elemeit, és hogy azokat miként kívánják megváltoztatni a politikai diskurzus szereplői.

Az igazságügyi reform elemei A jelenlegi rendszer A Rothman-Levin terv (a koalíciós többség támogatásával) Daniel Friedman volt igazságügyminiszter kompromisszumos terve Herzog elnök kompromisszumos terve
A bíróválasztási bizottság összetétele
 • 9 tag
 • a Legfelsőbb Bíróság elnöke, két bíró
 • Az igazságügyi vagy más miniszter
 • Két Knesszet-tag, egyikük hagyományosan ellenzéki
 • 9 tag
 • A Legfelsőbb Bíróság elnöke
 • Két nyugalmazott bíró, az igazságügyminiszterrel közösen jelölve
 • az igazságügyi miniszter, két kabinetminiszter
 • Az Igazságügyi Bizottság elnöke, két Knesszet-tag, egyikük kötelezően ellenzéki
 • Legalább egy nő a fentiek közül minden sorban
 • 12 tag
 • négy ellenzéki, legfeljebb ketten ugyanabból a frakcióból
 • Négy kormánypárti, köztük az igazságügyminiszter
 • négy bíró, köztük a Legfelsőbb Bíróság elnöke, tanácsadó szerepben
 • 11 tag
 • igazságügyminiszter

két bíró

 • Három Knesszet-tag, kettő

az ellenzékből, más-más frakcióból

 • Az igazságügy-miniszter,

két kabinetminiszter

 • Két jogász a köz képviseletében, az igazságügyminiszter és a Legfelsőbb Bíróság elnöke közös jelölésében
A bíróválasztási bizottság eljárása
 • A Legfelsőbb Bíróság jelöltjére hét kell a kilenc szavazatból

A közönséges bírákra többség

 • egyszerű többségi szavazás
 • A tartózkodás nem befolyásolja a többséget
 • Öt kell a határozatképességhez
 • A Legfelsőbb Bírósághoz egyszerre két jelölti, egy a kormányoldalról, egy az ellenzékből
 • alsóbb fokú bírákra legalább két koalíciós, két ellenzéki és három bírói szavazat kell
 • Az igazságügyminiszter és a Legfelsőbb Bíróság elnöke egyszer vétózhat kinevezése alatt.
Hét fős többség
Felülbírálati lehetőség Nincs
 • 61 fős többséggel
 • Lehetőség egy törvény előzetes mentesítésére a bírósági felülvizsgálat alól
 • a törvényt meghozó Knesszet feloszlatásától legalább egy évig érvényben marad
 • 61 fős többséggel, de csak a következő Knesszet alatt lép érvénybe
 • 65 fős többséggel azonnal érvényes
 • Öt évig érvényes
Nincs
Bírósági felülvizsgálat
 • a törvények fölött
 • Az alapvető törvények fölött
 • jogértelmezéssel létrehozott jog alapján
 • 15 legfőbb bíró kétharmados többsége kell a törvények felülvizsgálatához
 • Az alapvető törvényeket nem vizsgálhatják felül
 • Nincsenek jogértelmezéssel létrehozott jogok
 • 15 legfőbb bíró háromnegyedes többsége kell a törvények felülvizsgálatához
 • Az alapvető törvényeket nem vizsgálhatják felül
 • 11 legfőbb bíró

háromnegyedes többsége

kell a törvények

felülvizsgálatához

Az észszerűségi követelmény Minden kormányintézkedésre kiterjed
 • Levinnél: nincs
 • Rothmannál: választott tisztviselőre nem alkalmazható
 • Deri 2. törvény: miniszteri kinevezettekre nem alkalmazható
miniszteri kinevezettekre nem alkalmazható
 • miniszteri kinevezettekre

vagy plenáris ülések alatt

nem alkalmazható

 • Korlátozottan

alkalmazható

miniszteri politikára

 • Minden más hatóságra

alkalmazható

A kormány jogtanácsosai
 • A kormánytól független vélemény
 • Véleménye jogilag kötelező
 • A fő kormányjogtanácsos képvisel minden tisztviselőt, hacsak fel nem mentik ez alól
 • Nincs erre jogszabály
 • A kormány véleményét kell képviselnie
 • A véleménye jogilag nem kötelező
 • A tisztviselőket más is képviselheti
 • A kormánytól független vélemény
 • A véleménye jogilag nem kötelező
 • A tisztviselőket más is képviselheti
 • Független vélemények,

de bizottsági jóváhagyással

véleménykülönbség

esetén másra is

átruházható

 • A véleménye jogilag

kötelező

 • A tisztviselőket más is

képviselheti

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik a Neokohn szerkesztőségének az álláspontját.