Pengeváltás a Mazsihisz és a Zsima között

A Mazsihisz aggódik a rabbitestületért, a Zsima pedig sérelmezi az ellenséges légkört.

A Mazsihisz a következő nyilatkozatot adta ki:

„A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) Vezetősége aggodalommal érzékeli, Rabbitestülete hogyan veszíti el tagságát, hogyan üresedik ki tevékenysége. A Vezetőség 2021. február 15-i ülésén megerősítette: a Szövetség számára fontos a valós funkciójukat betöltő, vallási közösségünk építésében részt vevő rabbik munkája.”

A nyilatkozat szerint „arra kéri a testület tagjait, hogy a neológia, illetve tágabb értelemben a magyar zsidóság érdekében emelkedjenek felül személyes sérelmeiken, legyenek figyelemmel hivatásuk méltóságára – s mindennek közös munkában kell megnyilvánulnia.”

A nyilatkozat úgy folytatódik, hogy

„a Mazsihisz Vezetősége támogatja a Rabbitestület legitimitásának és tekintélyének helyreállítását.

Szükséges, hogy a Rabbitestület térjen vissza az alapszabály szerinti működéshez, tartsa tiszteletben a Szövetség legfőbb döntéshozó szervének, a Közgyűlésnek a határozatait, tartsa be a maga által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Vezetőség álláspontja szerint a Rabbitestület működése mai formájában átláthatatlan, elnöke illegitim, nem lehet tudni, kik a tagjai, kik vesznek részt munkájában, döntései nem szabályszerűek.”

A nyilatkozat szerint továbbá „a Mazsihisz Vezetősége fontosnak tartja az Országos Főrabbi intézményét, de annak tekintélyét mindenképpen óvná attól, hogy bármikor megkérdőjelezhető rabbitestületi választáson dőljön el, ki tölti be ezt a rangos vallási pozíciót.”

A Mazsihisz közleménye „a Vezetőség a ZSIMA (Magyarhoni Zsidó Imaegylet) Egyesülettel kapcsolatban kijelenti, sem a Mazsihisznek, sem a neológiának nincs szüksége olyan szervezetre, amelyik megosztja a magyarországi neológiát. Rabbijaink jelentős része deklarálta, hogy továbbra is a Mazsihiszen belül kívánja a neológiát szolgálni. Az elmúlt évszázadokban a neológia kiépítette azt az intézményhálózatot, mellyel közösségünk megmaradását a XX. század viharaiban is biztosította. A neológia egysége, rabbinikus hagyományainak védelme megkívánja, hogy világossá tegyük: a neológ vallási mozgalmat a Mazsihisz és a benne tömörülő neológ hitközségek reprezentálják. Aki ezt nem így gondolja és a Szövetségünkön kívüli neológ vallási közösségért dolgozik, azt felkérjük, hogy ezt már ne a mi fizetett alkalmazottunkként tegye. A Mazsihisz Vezetősége elvárja minden munkavállalójától, így rabbijaitól és kántoraitól is, hogy a Mazsihiszben és tagszervezeteiben dolgozzon a neológia jövőjéért.”

Ezért a közleményt szerint „az elmúlt hónapokban több neológ rabbi és a vezetőség részvételével hitéleti közösségfejlesztési projektek indultak el, a Mazsihisz elnöke pedig a Dohány utcai zsinagóga főrabbijával eredményekkel biztató előzetes informális egyeztetéseket tartott. A Mazsihisz Vezetősége felkérte az elnököt, hogy a jövőben hivatalos formában folytassa egyeztetéseit a főrabbival.”

Végül a közlemény úgy zárul, hogy „a Mazsihisz Vezetősége mindig partnere lesz az érdemi munkában mindazoknak, akik elkötelezettek a magyarországi zsidó közösség fejlődésében.”

A Zsima válasza

A Zsima „Alapvető vallásszabadság ellenes támadás a Zsima ellen a Mazsihisz vezetősége részéről” címmel írt válaszközleményt.

E szerint „a Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület (ZSIMA) megalakulása óta elkötelezett a magyarországi neológ zsidó értékek képviselete és ápolása iránt. A nemes feladatunk ellátásában partnerként gondolunk minden izraelita felekezetre, zsidó szervezetre, amely céljainkkal azonosulni tud. Ennek megfelelően szívbéli barátként tekintünk neológ, orthodox és chabad irányzatot képviselő hittestvéreinkre. Baráti közeledésünket a Magyarországi Orthodox Izraelita Hitközség és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség örömmel fogadta.”

„Mélyen fájó, hogy a felekezeti irányultságban a ZSIMA-hoz legközelebb álló bejegyzett másik zsidó egyház részéről ismételten nem csak nyers elutasításban, hanem nyílt támadásban is van részünk.”

A közlemény kifejti: „a vezetőségük az alábbi határozatot hozta: »(5/2021.02.15 számú határozat) A Vezetőség a ZSIMA Egyesülettel kapcsolatban kijelenti, sem a Mazsihisznek, sem a neológiának nincs szüksége olyan szervezetre, amelyik lehetőséget nyújt a magyarországi neológia megosztására…. A ZSIMA bármiféle tevékenységében résztvevők munkája rendkívül megosztó, nem össze-egyeztethető a neológia érdekeivel.«”

A közlemény szerint „sajnálattal tapasztaljuk, hogy a vezetőségük súlyosan Alaptörvényellenes, a vallásszabadságot korlátozni igyekvő döntést hozott. A ZSIMA jogerősen bejegyzett vallási egyesület, melynek fő célja a neológ vallási hagyományok ápolása. Senkinek sincs jogosítványa arra, hogy a ZSIMA létjogosultságát megkérdőjelezze!”

Mint tisztázzák, „alaptörvényünk VII. cikk (1) bekezdése így fogalmaz: »Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa.«”

A közlemény kijelenti, hogy „az alaptörvényi felhatalmazás alapján az »együttes, nyilvános és szabad« vallásgyakorlás a ZSIMA tagjait és szimpatizánsait is megillető alapjog, és nem egy másik bejegyzett egyház vezetősége által biztosított kegy.

A ZSIMA mint eddig is, a jövőben is a neológ közösség felvirágoztatására fekteti az energiáit, nyilatkozatháborúba nem fog belebonyolódni, de nem tűri, hogy minden alap nélkül alapvető jogait megsértsék.

A zsidó hitközségek híveire, szimpatizánsaira továbbra is barátként tekintünk, és reméljük, hogy érdekes vallási programjaink, írásaink, rabbinikus tanításaink el fog jutni hozzájuk” – zárul a közlemény.

Vadászat Zsima-tagokra

Mint emlékezetes, Heisler András Mazsihisz-elnök korábban levélben kérte meg a Mazsihisz küldötteit: jelezzék, ha más „vallási közösség” tagjai.

A levél „nyilatkozat kérés” tárgyában íródott, és „az alapszabályunkban foglaltak miatt” kérte a lehetséges párhuzamos tagság jelzését.

Az „egyesületeket” is említő levél valószínűleg a frissen alapult neológ vallási egyesületre, a Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesületre, a Zsimára gondolhatott.

Heisler akkori levelében kapcsolatban a Zsima is tiltakozott, az egyesület az „ötvenes évek” hangulatához hasonlította annak tartalmát, utalva rá, hogy a Mazsihisz alapszabálya sem az egyesületekben való tagságot, pusztán a más egyházban való tagságot tiltja.

Mint lapunk december végén megírta, a Zsima a tagjait akkor kirúgással fenyegette meg a Mazsihisz elnöke.

Akkor cikkünk szerint egy online közgyűlés során egy, a neológ Rabbitestületből delegált, vidéken szolgálatot teljesítő rabbi érintettként azt kérdezte Heislertől, hogy ha nem lép ki a Zsimából, akkor vajon kirúgják-e a Mazsihisztől.

Az elnök igennel válaszolt.

Húsz mazsihiszes képviselőtestületi tagra csaphat le Heisler András

A Mazsihisz elnöke újabb levélben tudakolja, ki léphetett be a Zsimába, ám kérdéses, hogy milyen retorzió érheti a csatlakozókat.