Heisler: a közösségeinkbe csatlakozó emberek száma drasztikusan csökkent

Interjút adott Heisler András, a Mazsihisz világi elnöke a Heti TV-nek, ahol elmondta: a reform beemelése a Mazsihiszbe „a neológia fennmaradásának” „egyetlen útja”, illetve kijelentette, hogy Róna Tamás továbbra is a rabbitestület elnöke.

Heisler a reform Mazsihiszbe való beemelése kapcsán így nyilatkozott:

„Amit meghirdettünk, azt mostan próbáljuk megvalósítani, ez egy többségi, közgyűlési akarat volt, a változó világra nyitott zsidóságról beszéltünk, ennek számos eleme van, amely most a megvalósítás útjára tért. Én úgy gondolom, hogy ez az út az egyetlen olyan út, amellyel a magyarországi zsidóságnak és a neológiának a fennmaradását lehet biztosítani, minden egyéb korábban kipróbált utak, a merev ragaszkodás a szokásainkhoz az azt idézte elő,

hogy a zsinagógáinkba és a közösségeinkbe csatlakozó emberek száma drasztikusan csökkent.”

Mint hozzátette, ez „nem jelenti azt, hogy vegyülnek a különböző irányzatok, a neológ rabbitestületben nem lesz női rabbi”, de hozzátette, hogy ortodox rabbi csatlakozására sincsen esély.

„Ezek a különböző irányzatok egymás mellett szépen tudnak élni.”

Heislert, bár az egyesület neve nem hangzott el, a Zsimáról is kérdezték, melynek kapcsán kijelentette, hogy „egyesületet alapítottak, amelyik egyesületnek tíz tagja van, egyedül egy emberről (Róna Tamás) tudunk hivatalosan, rajta kívül az egyesületnek még tíz tagja van, de a bíróságnál úgy lett bejegyezve, hogy nem nyilvános ennek a tíz tagnak a neve. Innentől kezdve egy egész furcsa képződményről beszélünk, mert a zsidó szervezeteket mindig a transzparencia jellemezte.”

Megjegyzendő, hogy a Heisler által kifogásolt tényben semmi különös nincsen, hiszen a hatályos Civil tv. szerint

„15. § (3) Az egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagnyilvántartása nem nyilvános.”

Heisler azt is beismerte, hogy „függetlenül attól hogy nem a Mazsihisz munkavállalója”, Róna továbbra is a rabbitestület elnöke, hiszen a testület ellenszavazat nélkül megerősítette őt pozíciójában.

Kirúgással fenyegetett rabbi

A tagok nevének nyilvánosságra nem hozásával talán összefügghet, hogy – mint azt lapunk december végén megírta −, a Zsima a tagjait nemrég kirúgással fenyegette meg a Mazsihisz elnöke.

Akkor cikkünk szerint egy online közgyűlés során egy, a neológ Rabbitestületből delegált, vidéken szolgálatot teljesítő rabbi érintettként azt kérdezte Heislertől, hogy ha nem lép ki a Zsimából, akkor vajon kirúgják-e a Mazsihisztől.

Az elnök igennel válaszolt.

Szintúgy kapcsolódó hír, hogy lapunk birtokába került egy január 4-i keltezésű, személyesen Heisler által írt levél, melyben megkéri a Mazsihisz küldötteit: jelezzék, ha más „vallási közösség” tagjai.

Mindez azért is érdekes, mert mint az Azeszponem blog felhívta a figyelmet, a Mazsihisz alapszabályában eleve benne van, hogy hitközségi tag taghitközségen kívül „más egyház tagja nem lehet”, azaz a kérdés elsősorban a Zsima tagjaira vonatkozhat.

A Zsima tagjaira vadászhat a Mazsihisz elnöke

Levélben tudakolja a Mazsihisz elnöke, tagjai-e a küldöttek más „vallási közösségeknek”.