Köves Slomó: Heisler politikai síkra tereli a zsidó hitközségek belügyeit

A Klubrádió megbeszéljük című műsorában Bolgár György Köves Slomót kérdezte a MAOIH körül kialakult helyzetről és Heisler András őt célzó kritikáiról.

Az elmúlt napok egyik legnagyobb figyelmet kapott zsidó-belpolitikai eseménye a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) vezetőségváltása körül kialakult helyzet. Amint arról lapunk is beszámolt, a MAOIH februári közgyűlésén új elnököt és főtitkárt választott Keszler Gábor és Oirechman Smuel rabbi személyében, akik Deutsch Róbertet és Páskesz Zeévet (Somlai Tamást) váltották a posztokon. A közgyűlés határozatát másfél héttel ezelőtt hagyta jóvá az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága. Tekintve, hogy az új vezetők szoros kapcsolatot ápolnak az EMIH – Magyar Zsidó Szövetséggel, a közgyűlés döntésében többen azt vízionálták, hogy az EMIH be kívánja kebelezni a MAOIH-ot. Heisler András, a Mazsihisz május 14-én leköszönő elnöke is élesen bírálta döntést és közösségi médiaoldalán igen indulatosan támadta Köves Slomót, az EMIH vezető rabbiját. Heisler kritikája nagy sajtónyilvánosságot kapott, arra Köves rabbi publicisztikában is reagált, de válaszolt rá Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője is.

Bolgár György kérésére, hogy mit szól Heisler vádjához, miszerint amit az EMIH tesz a magyarországi ortodoxiával, az a zsidóság ellen elkövetett bűn, és hogy bekebelezi a MAOIH-t, Köves úgy reagált, hogy „ebből egy szó sem igaz, hiszen a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség egy autonóm zsidó egyház, amely legitim módon választott új elnököt és főtitkárt.”

Köves szerint a Heisler által leírtak „értelmezhetetlenek”, azokból „árad a gyűlölet”. Az a tény pedig, hogy Heisler egy másik zsidó hitközség vezetőjét Budaházy Györgyhöz hasonlítja

„felfoghatatlan” és „inadekvát politikai síkra emeli a zsidó hitközségek belügyeit. Köves szerint Heisler a saját örökségét, pozícióját próbálja ezzel menteni”.

Bolgár György kérdésére, miszerint a MAOIH régi vezetője, Deutsch Róbert egy jeruzsálemi rabbinikus bírósági döntésre alapozva vitatja a vezetőváltó közgyűlés jogosságát, Köves rabbi elmondta, hogy egy vallási bíróság egy ilyen ügyben akkor hozhat döntést, hogyha mint egy választott bíróság működik, azaz mind a két fél magára veszi annak joghatóságát, de a minimuma egy ilyen döntésnek az az, hogyha a választott bíróság, mint minden bíróság, még ha nem is fogadnák el, mind a két félnek megküldi az álláspontját és meghívja őket egy tárgyalásra.

Ez esetben ez nem történt meg azért, mert ez nem egy vallási bíróság volt, hanem olyan rabbik, akik a korábbi elnök foglalkoztatásában álltak, és jelenleg Izraelben élnek, kinevezték magukat vallási bíróságnak.”

„Ráadásul” – így Köves, „Deutsch úr egy körrel korábban egy másik elnökjelölttel vitatkozott, és akkor ugyanezt a kört lefutották pont vele szemben, és nem mellette. Tehát ez nem egy komolyan vehető bírósági eljárás volt.”

„Ezt az adott rabbiknak, úgy hiszem, hogy a felek jelezték is” – mondta az EMIH vezetője.

Heisler vádjának apropóján az EMIH „térfoglalásáról” megjegyezte, hogy a MAOIH tagsága igen kicsiny és ezeket a tagokat is az EMIH intézményei szolgálják ki, mivel a MAOIH intézmény-hálózata az elmúlt 30 évben teljesen erodálódott.

Mitől fél Heisler András?

„Fél attól, hogy kiderül, mekkora a felelőssége az elnöksége alatt szétvert, polarizált, vallási életében megtizedelt neológia helyzete miatt?” Vélemény.

„A Magyarországon élő ortodox zsidók között, akiknek a száma összesen mondjuk 2-3 száz lehet – és ebbe beletartoznak az EMIH vezetői is, jó a személyes kapcsolat, és a MAOIH tagjait is EMIH intézményei szolgálják ki, legyen szó iskoláról, kóser élelmiszerellátásról, rabbinikus feladatokról és így tovább”

– fogalmazott Köves Slomó.

A műsorvezető azon kérdésére, hogy vajon tényleg rendőri kísérettel kellett-e a MAOIH új vezetőinek a székházat elfoglalni, Köves rabbi jelezte, hogy jómaga nem volt ott, de annyit tud, hogy a leváltott elnök valóban lelakatolta a zsinagógát és a Kazinczy utcai központot, ugyanakkor később jobb belátásra tért és a zsinagóga megnyílt, szombaton pedig már együtt imádkoztak a hívek.

Bolgár György ezután felvetette, hogy talán azért tereli Heisler András a MAOIH ügyét politikai térbe, mert ebbe a mostani, belső vitába is beavatkozott a kormány, és állást foglalt az új vezetés, meg az EMIH mellett,

Köves Slomó megjegyezte, hogy állami beavatkozásról nincs és nem is lehet szó, hiszen a jelenleg hatályos magyar törvények szerint az egyház és állam szétválasztása jegyében az állam nem szólhat az egyház belső jegyeibe bele.

“Az egyetlen dolog, amibe bele kell szóljon, pontosabban amit jóváhagyólag be kell, hogy jegyezzen, az az, hogy ki képviseli az egyházat. Ez az egyházügyi államtitkárság dolga, de ez minden egyház esetén így van.

Ha pedig az államigazgatási eljárását valamelyik fél nem fogadja el, akkor közigazgatási bírósághoz fordulhat”

– fogalmazott Köves.

A beszélgetésben szó esett arról is, hogy Köves rabbi miért mondott beszédet múlt héten az amerikai CPAC konferencián. Ezzel kapcsolatban az EMIH vezetője elmondta, hogy ortodox rabbiként az a feladata, hogy minden olyan fórumon, például a Klubrádióban is elmondja a véleményemet a világról, és hogy mint vallásos zsidó, mit gondol nemcsak a szakrális kérdésekről, hanem arról is, amelyek a világ, az emberi sors, az emberi kondíció nagy kérdései.

„Erről beszéltem ezen a rendezvényen, ahogy számos más rendezvényen szoktam beszélni. Nagyon kevés az olyan típusú rendezvény, ahol nem ragadom meg az alkalmat, hogy elmondjam a véleményemet, mert azt gondolom, hogy a zsidóságnak, az ortodox zsidóságnak van véleménye a világról, és ezt kevesen ismerik. Nekem az a feladatom, hogy ezt ismertessem.”

Végül a műsorvezető azt jelezte, hogy az EMIH kormányközeliségének percepciója talán azért alakulhatott ki, mert a kormány számos fontos projektben támogatta az EMIH-et, legyen szó a Sorsok Háza vagy a Milton Friedman Egyetemnek juttatott állami támogatásokról.

Erre válaszul Köves Slomó felhívta a figyelmet arra, hogy a Mazsihisz a mai napig jelentősen több állami forrást kap, mint az EMIH annak ellenére, hogy ez utóbbi nagyjából hasonló számú zsinagógát, és a Mazsihisznél több oktatási intézményt üzemeltet, több vallási funkcionáriusa van.

„A kormány által közösségünknek juttatott támogatás nem könyöradomány vagy ajándék, hanem komoly munkával előteremtett fejlesztés”

– mondta Köves rabbi, aki hozzátette, hogy mégsem ezt látja a Mazsihisszel fennálló konfliktus okaként.

„A konfliktusnak az az oka, hogy a kommunista rendszer kijelölt egy monopolhelyzetben lévő, a zsidó közügyekért felelős szervezetet, ez volt a MAZSIHISZ jogelődje, 20 évvel ezelőtt pedig azt mondtuk, hogy eljött az ideje annak, hogy a rendszerváltás a zsidó életben is bekövetkezzen. Nincs szükség ugyanis zsidó képviseletre, a magyar zsidók többsége nem kért meg senkit, hogy képviselje.”

„A zsidó hitközségnek az a feladata, hogy minden hitközség a saját hite és világnézete szerint rendezze és szervezze a közösségi, oktatási, hitéleti kereteit. Ez hívta életre az EMIH-et, a Mazsihisz világi vezetése pedig veszélyeztetve érezte monopol helyzetét” – jegyezte meg Köves Slomó, aki hozzátette, hogy Heisler András megválasztása után ahelyett, hogy a szellemi versennyel fölvegye az tempót, és szervezete megpróbáljon olyan zsinagógai élet bővítésével, rabbiképzéssel és hasonlókkal foglalkozni, megpróbálta a versenyt politikai kontextusba helyezni”.

A teljes interjút itt hallgathatja meg:

Bolgár György – Köves Slomó: Bekebelezi az EMIH az ortodox hitközséget?

Heisler András egy Facebook posztban az EMIH-et a magyar zsidóság pusztítátsával vádolta. Erről és a hitközségek közötti konfliktusokról beszélgetett Bolgár György Köves Slomóval.

Sikertörténet a Síp utcában

Megpróbáljuk felidézni Heisler András Mazsihisz elnök úr sikertörténetének legemlékezetesebb eredményeit, sajátos viszonyulását a pénzhez, valláshoz, politikához, diplomáciához.