A nácik a zsidóságuk miatt üldözték őket, Amerikában pedig azért, mert németek

A nácik elől Latin-Amerikába menekült németországi zsidó menekültek egy része a második világháború alatt az Egyesült Államokban internálótáborokban találta magát – írja The Librarians, a The National Library of Israel blogja. 

Miután gyárát felgyújtották, tulajdonát elkobozták, és két hónapot rács mögött töltött, Max Brillnek végül 1937-ben sikerült családjával együtt elhagynia a náci Németországot, és az ecuadori Guayaquilban kezdett új életet.

Egy ideig az elektronikai iparban dolgozott, majd kocsmát nyitott, és úgy tűnt, hogy a társadalmi és gazdasági rehabilitáció útjára lépett.

Brill azonban ismét a gazdasági bizonytalanság állapotában találta magát, amikor az Amerikai Egyesült Államok belépett a második világháborúba, és neve felkerült az amerikai nagykövetség német tulajdonú vállalkozásokat tartalmazó feketelistájára.

Brillnek nehézséget okozott, hogy üzletét a helyi sajtóban reklámozza, vagy akár árut vásároljon. A helyi beszállítók féltek üzletet kötni a feketelistán szereplő személyekkel, mert attól tartottak, hogy ők maguk is felkerülhetnek a listára. A követséghez intézett ismételt kérései, miszerint nem lehet náci támogató, mert ő maga is zsidó volt, és a rezsim üldözése miatt kénytelen volt kivándorolni Németországból, süket fülekre találtak.

Egy másik, 1944 májusában történt esetben az 1943 decemberében puccsal hatalomra került új bolíviai kormány, amelyet az Egyesült Államok még nem ismert el, kénytelen volt átadni számos, a területén élő német és japán állampolgárt, némelyiküket a megfelelő indoklás látszata nélkül.

Ezek a példák a II. világháború egyik legbizarrabb anomáliáját illusztrálják – nyolcvanegy zsidó feketelistára kerülését, vagyonuk elkobzását, majd az Egyesült Államokban internálótáborokba való bebörtönzését, valamint a tengelyhatalmak Latin-Amerikában élő 4707 állampolgárának, többségükben németeknek a bebörtönzését.

Ugyanazokat a zsidókat, akik zsidóságuk miatt hagyták el Németországot, német származásuk miatt üldözték a menedékországukban. Fogságuk egy részében még ugyanazokban a táborokban is fogva tartották őket, mint azokat, akik náci nézeteket vallottak.

A németek már a 19. században elkezdtek Dél- és Közép-Amerikába vándorolni. Néhányuknak nagy kávéültetvényeik voltak, vagy nagyszabású kereskedelemmel foglalkoztak. A tehetősek gazdasági és családi kötelékek révén kapcsolódtak a helyi elithez. Hitler hatalomra kerülése után sokan közülük csatlakoztak a náci párthoz – egyesek a faji tisztaságba és a náci ideológiába vetett hitük miatt, mások pedig azért, hogy jó kapcsolatokat ápoljanak a német hatóságokkal, vagy hogy biztosítsák családjuk biztonságát Németországban.

Akiket cserben hagyott a világ — 80 éve kísért a St. Louis tragédiája

A St. Louis hajó története annak lett a szimbóluma, hogyan hagyták cserben a nyugati hatalmak az európai zsidóságot. Hajdú Tímea írása.

A Dél- és Közép-Amerikában élő németek többsége nem lépett be a náci pártba, de nem is tanúsítottak ideológiai ellenállást a rendszerrel szemben.

Az új németországi rendszer létrehozása a náci párt dél-amerikai elterjedéséhez és a német diaszpóra-közösségeken belüli, zsidók és nem zsidók közötti kapcsolatok megszakadásához vezetett.

Az Egyesült Államokban Németország katonai sikerei és az Egyesült Államok 1941 végi döntése, hogy csatlakozik a háborúhoz, egyre növekvő aggodalomra késztette a kormányt, hogy fellépjen a német állampolgárokkal szemben. Az amerikai kormányzat potenciális ötödik hadoszlopként tekintett rájuk, és úgy döntött, hogy feketelistákat állít ki a német tulajdonú vállalkozásokról. Az amerikai vállalatoknak megtiltották, hogy a listán szereplő vállalkozásokkal kereskedjenek.

Később a közép-amerikai országokat és számos dél-amerikai államot arra kényszerítettek, hogy a náci tevékenységgel gyanúsított németeket átadják az amerikai kormányzatnak.

Az Egyesült Államok azonban, amely korrupt és önérdekű helyi hírszerzési forrásokra támaszkodott, nem vizsgálta meg alaposan a deportálandó jelölteket, így a náci párt aktivistáival együtt olyan németeket is börtönbe küldtek az Egyesült Államokba, akiknek semmi közük nem volt a náci párthoz, sőt nácielleneseket és a nácik által üldözött zsidókat is.

Miért bukott el a terv, hogy Amerika zsidó menekülteket telepítsen le Alaszkában?

Az 1940-es törvénytervezet volt az egyik utolsó amerikai kísérlet az európai zsidók kimenekítésére, azonban a havas Alaszka lakóinak ellenállása és az amerikai bürokrácia miatt ez a terv is meghiúsult. Hajdú Tímea írása.

Az internálótáborokban a körülmények nem voltak annyira kemények, és a fogvatartottak alapvető szükségleteit kielégítették. A texasi Crystal City közelében lévő családi táborban iskola, kulturális intézmények és még egy rögtönzött uszoda is volt. Minden gyermek napi tejadagot kapott.

A zsidó fogvatartottak élete azonban nem volt könnyű, mivel a tábor leghangosabb és legerősebb csoportja a náci támogatók voltak, akik néha zaklatták a zsidó fogvatartottakat.

A Stringtown internálótáborban például a nácibarát fogvatartottaknak egy ideig sikerült megakadályozniuk, hogy a zsidó fogvatartottak angolórákra járjanak, és részt vegyenek a tábor sport- és kulturális tevékenységeiben. Tizennyolc zsidó, akiket a tábor zuhanyzói melletti párás priccsen helyeztek el, naponta szembesült a járókelők antiszemita gúnyolódásával.

A zsidó foglyok szerencséjére 1942 márciusában az Igazságügyi Minisztérium átvette a táborok irányítását a Külügyminisztériumtól. Az Igazságügyi Minisztérium tisztviselői érzékenyebben reagáltak azokra a kérdésekre, hogy jogszerű volt-e az emberek bírósági eljárás nélküli bebörtönzése pusztán a származásuk miatt, és anélkül, hogy bármilyen bizonyítékuk lett volna a felforgató, nácibarát tevékenységre. A zsidó és menekült szervezetek a legtöbb zsidó fogvatartott ügyében védekeztek, és 1943 tavaszán és nyarán a zsidókat egy külön táborba szállították át a Louisiana államba. Egy éven belül hat fogvatartott kivételével mindegyikük feltételes szabadlábra helyezést kapott. Lehetőséget kaptak a megélhetésre, sőt néhányan még önkéntesnek is jelentkezhettek az Egyesült Államok hadseregében való szolgálatra.

A második világháború vége után a zsidó foglyok közül hetvenöten úgy döntöttek, hogy végleg az Egyesült Államokba költöznek. Csak ketten tértek vissza Dél-Amerikába.

Kiderült, hogy a német állampolgárok amerikai fogsága lehetőséget kínált arra, hogy megmentsék a zsidókat a holokauszttól. A diaszpórában élő polgárai egy részének „hazatelepítése” reményében a náci Németország erre a célra egy speciális tábort épített a bergen-belseni koncentrációs táboron belül.

Ezt a létesítményt olyan zsidók elhelyezésére szánták, akik valódi vagy hamisított dokumentumokkal rendelkeztek, amelyek valamilyen kapcsolatot tanúsítottak észak- vagy dél-amerikai országokkal.

Amíg a náciknak reményük volt arra, hogy saját állampolgáraikat kicserélhetik ezekre a fogvatartottakra, addig a fogvatartottakat életben tartották. Mivel azonban az amerikai kormány vonakodott visszaküldeni német foglyait Németországba, főként a német hadigépezet megerősödésétől való félelem miatt, ez azt jelentette, hogy nagyon kevés németet küldtek vissza Németországba az Egyesült Államokhoz vagy latin-amerikai országokhoz kötődő zsidókért cserébe. Ezeknek az erőfeszítéseknek a kudarca azt jelentette, hogy ezek a zsidók elvesztették jelentőségüket mint alku tárgya. Csak néhányuknak sikerült túlélnie a háborút.

Ezt a cikket szerkesztőségünk a Sábát beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.

Miért nem mentett meg az Egyesült Államok húszezer zsidó gyereket?

1939 nyarán elbukott az a törvénytervezet a Kongresszusban, amely az amerikai Kindertransportként vonulhatott volna be a történelembe.