„Ahol könyveket égetnek, ott végül embereket is fognak”

Kétszázhuszonöt éve, 1797. december 13-án született Heinrich Heine, a német romantika utolsó nagy költője, a realista irodalom előfutára.

Düsseldorfi módos zsidó családból származott, textilkereskedő apja őt is erre a pályára szánta. Mikor a családi üzlet csődbe ment, Hamburgba küldték gazdag bankár nagybátyjához. Heinének nem fűlött a foga a pénzügyekhez, inkább jogot tanult és Hegel történelemfilozófiai előadásait látogatta. 1825-ben megkeresztelkedett és Harry keresztnevét Heinrichre változtatta, erre leginkább az vitte rá, hogy zsidók ekkoriban nem vállalhattak egyetemi oktatói állást – saját bevallása szerint „megszerezte a belépőjegyet az európai kultúrába”.

“Ez csak előjáték volt. Ahol könyveket égetnek, ott végül embereket is fognak”

– 1820-ban vetette papírra profétikus mondatait az Almansor című drámájában.

1821-ben jelent meg első verseskötete, amelyet 1827-ben az unokahúga iránt érzett viszonzatlan szerelem kínjait megéneklő Dalok könyve követett. A könyv, amelyben a szerelmi- és tájlíra, valamint a gondolati költészet egyaránt megjelenik, azonnal az irodalmi közönség kedvencévé tette. Prózai írásaiból az elegáns légiességgel megírt, irodalmi szintű útibeszámolói, az Utazás a Harz-hegységben és a Nordsee voltak a legsikeresebbek.

1831-ben elhagyta Németországot és Párizsban telepedett le, ahol szoros barátságot kötött az utópista szocialistákkal és Saint-Simon követőivel. 1835-ben hazájában megtiltották műveinek kiadását, ám ő a távolból is nyomon követte és kommentálta a német politikai élet eseményeit, élete végéig tudósított német és francia lapokat. A kínzó honvágyon iróniával igyekezett felülkerekedni, de 1843-44-ben titokban hazalátogatott beteg anyjához. Ennek emlékét őrzi Téli rege című poémája, amelyben a korabeli német valóság összefoglalását adja. 1841-ben megnősült, de házassága alatt több romantikus kapcsolata is akadt.

Rendkívüli felfedezés: reneszánsz zsidó festő műveire bukkantak Olaszországban

Jona Ostiglio a legbefolyásosabb firenzei családok, köztük a Mediciek megbízásából készítette műveit.

Baráti kapcsolatban volt Marx-szal, akinek révén megismerkedett a kor leghaladóbb társadalomtudományi irányzataival.

Petőfi Sándorra is jelentős mértékben hatott, mind népi hangvételükben, mind politikai radikalizmusukban hasonlítottak.

Ő is olvasott nagy költőnktől, Kertbeny Károly fordításában, Petőfi pedig három Heine-verset fordított magyarra. Heine lelkes versben üdvözölte a magyar forradalmat, példaként állította a németek elé az 1849 októberében című versében:

„Ha e szót hallom, „magyarok”, szűknek érzem német zekémet, keblemben tenger kavarog, és mintha trombiták köszöntenének.”

1845-től komoly gerincbántalmak tették elviselhetetlenné életét, valószínűleg szklerózis multiplexben vagy szifiliszben szenvedett. Utolsó nyolc évét félig vakon töltötte gyötrelmes „matrac-sírjában”, de szelleme és alkotókedve töretlen maradt. Időskori lírája, a Mouche-dalok megható dokumentumai a testi erőn túli, szellemi, érzelmi kapcsolatnak.

Heine 1856. február 17-én halt meg Párizsban, a montmartre-i temetőben helyezték örök nyugalomra.

Legismertebb költeményeit Schumann, Schubert, Mendelssohn, Brahms, Richard Strauss zenésítette meg. Verseinek egy része fordított utat járt be, s műköltészetből vált népdallá, mint például a Loreley, amely szerző nélkül, népdalként még a hitleri időkben is szerepelt a német tankönyvekben.

A szabadságharc zsidó hősei

10 ezer zsidó önkéntes honvéd harcolt a magyar szabadságért annak ellenére, hogy több pogrom is kitört a forradalom első napjaiban.