A házasságról szóló mondat értelmezésén vitatkoznak a Mazsihiszben

Ahogy azt lapunk is megírta, nemrég megjelent közös nyilatkozatukban a házasságra és a családra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát hangsúlyozták a magyar katolikus, protestáns és ortodox egyházak, valamint a zsidó hitközségek. A nyilatkozat szövegét a Mazsihiszen belül többen kirekesztőnek találták. Köves Slomó rabbi szerint a kifogásolt mondat arról szól, hogy „a házasság révén nyer méltóságot a szexualitás” nem pedig arról, hogy „kinek jár az emberi méltóság. Az ugyanis minden embernek jár függetlenül tetteitől, nézeteitől vagy életvitelétől, szó sincs bárkinek kirekesztéséről.

Az egyházak közös nyilatkozatára válaszul, saját nyilatkozatot adott ki „Nem a mi nevünkben” címmel és aláírásgyűjtésbe kezdett a Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány. Facebook-bejegyzésükben az írták:

„Kötelességünknek érezzük felszólalni a MAZSIHISZ és az EMIH által is aláírt nyilatkozattal szemben, s hangsúlyozni, hogy álláspontjuk nem képviseli kizárólagosan a magyar zsidó közösséghez tartozó emberek és civil szervezetek véleményét. Szükségesnek tartjuk kifejezni szolidaritásunkat azokkal az LMBTQ-személyekkel és szivárványcsaládokkal, akiket ez a kirekesztő nyilatkozat megkülönböztet és diszkriminál. #acsaladazcsalad”

– írták.

A Mazsihisz december 12-i közgyűlésén szintén szóba került a nyilatkozat, amelyről a mazsihisz.hu-n megjelent beszámoló, „Vállalhatatlan mondat” résznél olvashatunk.

A beszámolóból kiderül, hogy a közgyűlés végén dr. Frölich Róbert országos neológ főrabbi kifogásolta, hogy a több egyház által a házasság szentségéről és a férfi-nő kapcsolatról közelmúltban aláírt, és a Mazsihisz által is jegyzett közleménybe belekerült egy olyan vállalhatatlan mondat, amely a neki és a Radnóti Zoltán neológ főrabbinak előzetesen véleményezésre megküldött tervezetben nem szerepelt.  Az országos neológ főrabbi által kifogásolt mondat: „A zsidó hagyományban is a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja”. Ez a mondat az országos neológ főrabbi szerint sértő, kirekesztő azokra nézve, akik nem élnek házasságban, továbbá ellentétes a zsidóság értékrendjével, hagyományaival, tanításával.

Válaszában Heisler András azt mondta, hogy a kritikát, mivel ő írta alá a nyilatkozatot, vállalja és elismeri, a saját hibájának tudja be, hogy

e mondat fölött a sok egyeztetés és módosítás után már elsiklott a figyelme.

Heisler hozzátette: egyetért az országos főrabbi kritikájával, de megjegyezte, hogy a közlemény végső formáját nem a Mazsihisz, hanem a katolikus egyház adta ki.

Heisler hangsúlyozta: a Mazsihisz korábban éppen azzal a céllal adott ki közleményt, hogy minden megkülönböztetett, démonizált közösséggel szolidaritást vállaljon a humánum és az emberség jegyében. Mint felidézte:

„a Mazsihisz vallja, hogy emberek csoportját nem helyes tisztátalannak minősíteni, nem szabad megkülönböztetni és különösen kriminalizálni csupán orientációja, identitása, boldogságkeresése okán, és hiszi, hogy az ilyen minősítések rombolják a társadalmi kohéziót, a közös térhez való tartozás érzését”.

Közösen álltak ki a zsidó és keresztény értékrend mellett a magyarországi egyházak

Közös nyilatkozatban hangsúlyozzák a magyarországi egyházak a házasságra és a családra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát.

A Mazsihisz később újabb közleményben azt írta:

„A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) neve is szerepel egy olyan nyilatkozat aláírójaként, amely az elidegeníthetetlen emberi méltóságot összeköti a férfiak és nők közötti házasság intézményével.

A Mazsihisz hosszú évek óta, minden megnyilatkozásában egyértelművé tette, hogy hitünk szerint az emberi lény méltósága feltétel nélküli. A szándékunk ellenére,

figyelmetlenül megbántott felebarátainkat megkövetjük, elnézésüket kérjük.”

E közlemény szerint:

„A Mazsihisz elnöke társadalmi párbeszédet kezdeményez mindazokkal, akik a különböző platformokon kifejtették ezzel kapcsolatos véleményüket.”

Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija a HírTV-nek adott nyilatkozatában azt mondta:

„A zsidó hagyomány szerint, az emberi lét, mint Isten teremtésének koronája, önmaga jogán kötelez az emberi méltóság tiszteletére az élet minden területén.
Ahogy a munka, az emberi alkotás méltóságát a hetedik pihenőnap, az elmúlás méltóságát a végső búcsú és temetés, úgy a szexualitás méltóságát a házasság intézménye és a házassággal járó elköteleződés adja meg.”

Megkeresésünkre Köves rabbi elmondta, a mondat lehet félreérthető, de ő szerinte az arról szól, hogy

„a házasság révén nyer méltóságot a szexualitás” nem pedig arról, hogy „kinek jár az emberi méltóság. Az ugyanis minden embernek jár függetlenül tetteitől, nézeteitől vagy életvitelétől. Ez ugyanúgy része a biblikus álláspontnak, mint a házasság intézményének szentsége”

– tette hozzá a rabbi.

„Etz Hayim” a Sorsok Háza új kiállításának a neve

Az Élet Fája nevű koncepció jövő év elején a nagyközönség számára is megismerhető lesz.