Amerika a Szovjetunió útjára lépett?

Ebben a hónapban lesz a harmincadik évfordulója, hogy a hidegháború egy sikertelen moszkvai puccsal véget ért. Ahogy akkoriban sokan megjegyezték, Marx mondata, miszerint a történelem bohózatként ismétli önmagát, igaznak bizonyult a Szovjetunióra írja Ed West az UnHerdre írt cikkében.

1991 augusztusában, miközben a Szovjetunió reformer főtitkára, Mihail Gorbacsov ukrajnai dácsáján nyaralt, a keményvonalasok egy csoportja átvette a hatalmat. A házi őrizetben lévő Gorbacsov a BBC-hez fordult, hogy megtudja, mi folyik, mivel a Szovjetunióban semmi sem volt igaz, amit a média nem közölt, hacsak a párt nem mondta azt. Megtudta, hogy Moszkva központjában Borisz Jelcin, orosz elnök bátran kiállt a város Fehér Háza elé, dacolva az összeesküvőkkel, a régi orosz zászlót lobogtató támogatóitól körülvéve.

Talán az nem volt mindenki számára világos, hogy Jelcin nagyrészt részeg volt. Alkoholizmusának valódi mértéke az azt követő években vált nyilvánvalóvá, hogy néhány hónappal később feloszlatta a kommunista államot, és a független Oroszország elnöke lett, bár már akkor is kétes hírneve volt az italozással kapcsolatos bohóckodásairól.

Kiderült, hogy az összeesküvők elég gyenge lábakon álltak. Miután elkezdték a puccsot, a főkolomposok hamuszürke arccal jelentek meg a televízióban, néhányan idegesen remegtek. Leginkább azonban csak öregnek, korukat meghaladóan vénnek tűntek, egy hanyatló birodalom arcának, amely egy olyan meggyőződésre épült, amelyben már senki sem hitt igazán.

Ekkorra már a Szovjetunió maga is haldoklott az alkoholtól, és a kezelésre tett kísérletek eredménytelennek bizonyultak. Gorbacsov egyik legnagyobb hibája – aki nagyon mérsékelten ivott, ezért is él még, míg riválisa, Jelcin már rég halott – az volt, hogy az ország katasztrofális alkoholproblémájának kezelését célzó törekvés részeként megemelte a vodkára kivetett adót. Az orosz humor híresen komor és éles, és ez vezetett ahhoz a vicchez, amelyben egy fiú megkérdezi: „Papa, és ez azt jelenti, hogy kevesebbet fogsz inni?”. „Nem, fiam, ez azt jelenti, hogy te kevesebbet fogsz enni”.

Az alkohol központi szerepet játszott a Szovjetunió politikai bukását megelőző demográfiai összeomlásban. A hetvenes években vették észre először, hogy a Szovjetunióban az emberek egyre fiatalabb korukban halnak meg. A várható élettartam csökkenése nemcsak az időseket, hanem a középkorúakat is érintette. Nem volt éhínség, nem volt külföldi invázió, nem volt természeti katasztrófa; ehelyett az emberek kétségbeesésükben halálra itták magukat. Egy olyan országnak, amelyben az állampolgárok élete egyre rövidebb – és egyre rosszabb –, nincs jövője.

Oroszország születési rátája is régóta összeomlott. A gazdag országokban két dolog hajtja a magasabb termékenységet: a vallás és a jövedelem. Az összes nagy vallás támogatja a gyermekvállalást, presztízst és státuszt ad a gyermeket vállaló nőknek és a férfiaknak, akik kitartanak mellettük; ráadásul a templomba, mecsetbe vagy zsinagógába járás a jólét számos, optimizmust keltő mutatójával jár együtt.

A második tényező a pénz. Ha egy pár mindkét partnerének dolgoznia kell a túlélés érdekében, a termékenység súlyosan csökken. A Szovjetunióban kiterjedt ellátást biztosítottak az anyák számára, de ez közel sem volt elég ahhoz, hogy pótolja a középszerű bérek okozta hiányt. Az 1970-es években az orosz nők csodálkoztak, hogy amerikai társaik hogyan engedhetik meg maguknak, hogy otthagyják a munkát, amíg gyermeket vállalnak. Ahogy a New York Times beszámolt róla, „megdöbbenésüknek adtak hangot, amikor megtudták, hogy egy amerikai apa el tud tartani egy két-, három- vagy négygyermekes családot anélkül, hogy a felesége dolgozna. Sokan azon is meglepődnek, hogy az amerikai nők szívesen vállalnak egynél több gyermeket”. Számukra óriási küzdelem volt csak egyet felnevelni.

A Szovjetunió fő ellenfelét a hidegháborúban bizonyos mértékig szintén az ideológia határozta meg. Sok nyugati nemzet magáévá tette a liberalizmust, de egyetlen másikat sem úgy hoztak létre, hogy John Locke szavai az alapját képezték volna. A 20. század végén azonban a liberalizmus is kihívásokkal nézett szembe, de nem a nyilvánvalóan kudarcot valló szovjet kommunizmus, hanem a demokratikus hagyományon belüli rivális eszmék részéről. Az 1960-as évektől kezdve az Egyesült Államokban egy új gondolkodásmód kezdett eluralkodni, amely valójában nem volt liberális, bár ellenfelei még mindig annak nevezték.

Ez az új gondolkodásmód ellenségesebb volt a szólásszabadsággal szemben, és hívei megkezdték a deviáns gondolkodók akadémiai körökből való kiűzését az 1960-as évek végén. Ez a 21. századra tömegesen csökkentette a politikai sokszínűséget; nemcsak a személyes szexuális szabadságot támogatta, mint a liberalizmus, hanem a szexről alkotott radikális elképzeléseket, beleértve a családdal szembeni ellenségességet is; vallásellenes volt, és még inkább azzá vált, amikor a vallás összeütközésbe került a szexuális jogokkal. Ami az egyesülési szabadságot, Christopher Caldwell szavaival élve a „legfőbb szabadságot” illeti, ez szintén összeegyeztethetetlen volt egy olyan világnézettel, amely az egyenlőséget a szabadsággal szemben előnyben részesítette.

Ez az új gondolkodásmód – a progresszivizmus talán a legjobb kifejezés rá – sokkal kevésbé toleráns, mint a liberalizmus. Sőt, a szólásszabadsággal szembeni ellenségességében, manicheista világnézetében, az ellenfeleket fasisztának tartó gyanújában, és abban a hitében, hogy a politikát mindenbe bele kell illeszteni – a tudománytól a gyerekkönyvekig –, közelebb áll a totalitárius hagyományhoz. Az amerikai progresszivizmus nyilvánvalóan nem kommunizmus, mint ahogy ellenfelei sem nácik; a piac tökéletesen alkalmas a legtöbb progresszív cél elérésére, és Amerika kulturálisan baloldalibbá vált, miközben a jobboldali gazdaságpolitika dominált, és a globalizáció a közös téma, amely összeköti a kettőt.

A globalizációnak azonban ára volt: munkahelyek milliói szűntek meg a Kínával kötött 2001-es kereskedelmi megállapodás után, amelyet két hónappal azután kötöttek, hogy George W. Bush a szovjet példát követve lerohanta Afganisztánt. Ezekben az egykori ipari központokban kezdtek először felfigyelni a kábítószer okozta halálesetek járványára, amely ma a történelem egyik legnagyobb társadalmi katasztrófája.

Négy évtizeddel szuperhatalmi riválisa után az Egyesült Államok mára olyan országgá vált, ahol az emberek fiatalon halnak meg, túladagolás és az öngyilkosságok magas száma miatt. Az, hogy ez a járvány ilyen sokáig váratott magára, talán a drogprobléma magányos és gyakran legális jellegének köszönhető; az AIDS-szel ellentétben nem érintett túl sok hírességet, Prince például kivétel volt. De kik voltak az áldozatok? Túlnyomórészt vidéki fehér amerikaiak, akiknek sem maguknak nem volt hatalmuk, sem befolyásos támogatókkal nem bírtak.

A Szovjetunióhoz hasonlóan az Egyesült Államokban is kialakult egy olyan rendszer, amelyben egyes társadalmi osztályok és fajok hivatalosan előnyben részesülnek, mások pedig hátrányos helyzetűek, ami a háború utáni jogi újításokban, például a pozitív diszkriminációban is tükröződik.

A pozitív diszkriminációt eredetileg a szegregáció ellenintézkedéseként vezették be, akár hivatalos, akár nem hivatalos formában, de mint sok más dolog, a bürokrácia növekedésével a célja is változott. Ma a magánintézményekbe való kormányzati beavatkozás célja az egyenlőség – nem az esélyegyenlőség liberális koncepciója, hanem az eredmények ambiciózusabb egyenlősége vagy a „méltányosság”.

Ezen elmélet szerint minden faji csoportnak egyenlő képviselettel kell rendelkeznie az elit intézményekben, ami azt jelenti, hogy az amerikaiaknak fajuktól függően különböző pontszámokat kell elérniük ahhoz, hogy bizonyos főiskolákra járhassanak. Az egyenlőséget az egyenlőtlenségen keresztül érik el. Ha ez illiberálisnak, sőt Amerika-ellenesnek hangzik, az azért van, mert nem különbözik a kommunista forradalmárok által létrehozott „nemzetiségi politikától”, amelynek keretében az orosz többséget hivatalosan diszkriminálták bizonyos pozíciókban.

A szovjet nemzetiségi politika bizonyos fokú önrendelkezést és elismerést biztosított a kisebbségi csoportoknak, ugyanakkor biztosította, hogy elitjük teljes mértékben a párt ellenőrzése alatt maradjon. Néha más nemzetiségeket nem részesítettek előnyben, mert túlságosan antikommunistának vagy más módon hűtlennek tekintették őket, ahogy ez különböző időszakokban az ukránokkal, tatárokkal és zsidókkal is történt, de csak az orosz identitást nem támogatták aktívan. Sztálin elítélte a „nagy orosz soviniszta szellemet”, és a Szovjetunió a többségi nacionalizmust tekintette messze a nagyobb rossznak.

Ez meglepő módon nem vezetett az emberek testvériségéhez. Az etnikai zsákmányszerzési rendszer a pártnak, és azon belül is különösen a kisebbségi tagoknak kedvezett.

Ma Amerika gondolkodó vezetői a fehér nacionalizmus megszállottjai, és rendszeresen elítélik a fehér felsőbbrendűséget, mint a nemzetre nézve halálos veszélyt. Teszik ezt egy olyan országban, amely valószínűleg a történelem legkevésbé fehér felsőbbrendű országa; egy olyan országban, ahol a többséget hivatalosan diszkriminálják bizonyos intézmények, és ahol a csoporthoz való tartozást annyira szennyezettnek és gonosznak tartják, hogy a média rendszeresen elítéli a fehérséget, és ahol számos ember etnikai származásának meghamisításával kerüli el ezt.

Vannak más hasonlóságok is a régebbi birodalommal. A szovjet gondolkodás középpontjában az üres lap állt, vagyis az az elképzelés, hogy az élet kimenetelét teljes mértékben vagy majdnem teljes mértékben a társadalmi erők határozzák meg, nem pedig a gének. Ahogy Mao mondta a parasztságról: „egy tiszta papírlapon nincsenek foltok, és így a legújabb és legszebb szavak írhatók rá”.

Hasonlóképpen, az amerikai progresszivizmus ma teljes egészében az üres lapra épül, és ahogy a Szovjetunióban, ahol a mendeli genetikába vetett hit belső száműzetéshez vezetett, az amerikai társadalomtudósok, akik bármilyen genetikai magyarázatot kínálnak az eredményekre, kiközösítéssel néznek szembe. Magánemberként sokan egyetértenek, de ha megszólalnak, elveszítik az állásukat, vagy a kiadójuk ejti őket, vagy csak felbátorítják a párt ellenségeit, és ártanak a progresszivizmus nemes céljainak.

A kommunisták politikai meggyőződésüket annyira átfogónak tekintették, hogy még a tudomány is politikai volt: ha a tudomány ellentmondott a kommunizmus céljainak, akkor az nem volt tudomány. A mai Egyesült Államokban a liberalizmus lassú halála a tudomány átpolitizálását eredményezte olyannyira, hogy Oroszországhoz hasonlóan a tudósok olyan dolgokat tanítanak, amelyek nyilvánvalóan nem igazak, mert ez az uralkodó ideológiát támogatja. Aztán ott van a média, amelynek nagy része szinte kínos, „Sztálin elvtárs rekordtermelésre hajtotta a nyersvasat” szintű konformizmussal papol a pártoknak.

Amerika, amely egykor a legbizalomgerjesztőbb társadalom volt, mára a Szovjetunió irányába tart. A legaggasztóbb az, hogy az Egyesült Államok, amely korábban a nyugati országok közül a demográfiailag legélénkebb volt, ma látványos termékenység-összeomlást szenved el. Ez főként a középosztály stagnáló béreinek – akik már nem engedhetik meg maguknak az egy kenyérkeresővel rendelkező családot –, valamint a vallásos hit rohamos csökkenésének köszönhet. De talán az emberek elvesztették az önmagukba és az országuk eszméibe vetett hitüket is.

A Szovjetunió 15 különböző darabra esett szét, és az átmenet, ahogy a CNN fogalmazna, többnyire békésen zajlott – bár Gorbacsov régi dácsája némi helyi kellemetlenség után ismét Oroszországban van.

Ma az Egyesült Államok az, ahol az emberek az elszakadásról beszélnek, hogy elmeneküljenek egy öregek által irányított, omladozó szuperhatalom elől. Ez nagyon valószínűtlennek tűnik, inkább kattintás-vadászat, mint valóság, hiszen miért hagynánk ott azt, ami több mint két évszázadon át a világ leggazdagabb, legimpozánsabb állama volt? De egy generációval ezelőtt azt is kevesen látták volna előre, hogy a Szovjetunió az alkoholos kétségbeesés ködében összeomlik.

Pontosan mi a baj Amerikával, és hogyan orvosoljuk?

A probléma, hogy a liberalizmust megtámadták, és a megoldás az, hogy visszaállítják régi dicsőségét -írja Liel Leibovitz a Tablet magazin oldalán.

Ezt a cikket szerkesztőségünk a sábát beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.