A reformmozgalom önvizsgálatot tart a rabbijaik szexuális visszaélései miatt

A soraiban elkövetett szexuális visszaélésekről szóló, nagy visszhangot kiváltó leleplezések után Amerika legnagyobb zsidó felekezete három független vizsgálatot kezdeményezett arról, hogyan kezeli a visszaélésekkel kapcsolatos vádakat. Példátlan lépésként a reformmozgalom szemináriuma, rabbiközössége és zsinagógahálózata különböző szakértő ügyvédi irodákat bízott meg, hogy vizsgálják ki a zaklatási és visszaélési esetekkel kapcsolatos állításokat, különös tekintettel azokra az irányelvekre és gyakorlatokra, amelyek nem biztosították az elszámoltathatóságot — írja a Jewish Telegraphic Agency.

Reform rabbikat, kántorokat, zsinagógai gyülekezeti tagokat, rabbinikus hallgatókat és bárki mást, aki releváns információval rendelkezik arra bátorítanak, hogy jelentkezzenek és beszéljenek a speciálisan képzett ügyvédekkel, akik titoktartást és empátiát ígérnek.

„Valami történelmi dolog történik” – mondta a Jewish Telegraphic Agency-nek Mary Zamore rabbi, aki sürgette a mozgalmat a változtatásokra. „Soha nem gondoltam volna, hogy megélem ezt a napot”.

A vizsgálatok alkalmasak arra, hogy régóta eltemetett visszaéléseket hozzanak napvilágra, és megváltoztassák a mozgalom politikáját, hogy miként kezeli a rabbikra és alkalmazottakra vonatkozó panaszokat.

Egyesek úgy látják, hogy a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos hallgatás kultúrája, amely a jogvédők és a közösségi vezetők szerint áthatotta a felekezetet megszűnik, és amely néha megakadályozta, hogy a rabbikat érintő vádak napvilágra kerüljenek.

A magát a „reformmozgalom lelkiismeretének” nevező Women’s Rabbinic Network ügyvezető igazgatójaként Zamore régóta szorgalmazza a #MeToo elszámoltatást, amely szerinte mostanra már elkezdődött.

Elmondta, hogy a hálózatához tartozó nagyjából 600 reform rabbi közül sokan évtizedek óta megfigyelték, hogy a hivatalos csatornákon keresztül panaszt tevőket gyakran figyelmen kívül hagyják vagy elutasítják. Úgy véli, másként bánnának velük, ha most jelentkeznének, hogy részt vegyenek a vizsgálatokban.

„Mindhárom intézmény valóban elkötelezte magát a független vizsgálatok mellett, amelyeket magas színvonalú, a traumáról tájékozott ügyvédi irodák végeznek” – mondta Zamore, aki informális tanácsadóként segíti a reform vezetőit erőfeszítéseikben. „Mindannyian jelezték, hogy részt vesznek a teshuva [vagyis a bűnbánat] folyamatában, és változtatásokat vezetnek be”.

A jelenlegi lelkiismeretvizsgálati hullám április végén – május elején kezdődött, miután Sheldon Zimmerman rabbi – aki 1996 és 2000 között a reform rabbiképző elnökeként működött – váratlan lemondása előtt szexuális visszaélésekről szóló hírek láttak napvilágot. Az inkriminált viselkedés még az 1970-es és 80-as évekbeli szószéki rabbiként eltöltött időre nyúlik vissza.

A Zimmerman lemondásához vezető jogsértéseket akkoriban nem hozták teljes mértékben nyilvánosságra, és sok megfigyelőnek az a benyomása maradt, hogy Zimmerman nem követett el mást, mint beleegyezésen alapuló viszonyok folytatását. Valójában a reformmozgalom belső vizsgálata megállapította, hogy Zimmerman szexuálisan ragadozó magatartást tanúsított, beleértve azt is, hogy megsimogatott és megcsókolt egy tinédzsert.

Miután ezeket a megállapításokat eltitkolták a nyilvánosság elől, a továbbiakban a Birthright Israel program alelnökeként és a Hamptons-i Zsidó Központ rabbijaként dolgozott. A vizsgálat eredményei csak idén kerültek nyilvánosságra, amikor a New York-i Központi Zsinagóga, ahol Zimmerman 1972 és 1985 között rabbi volt, vizsgálta saját történetét.

A leleplezés felháborodást váltott ki, és a reformmozgalom aktivistái felé újabb felhívást tett közzé.

„A belső mechanizmusok nem tudtak igazságot szolgáltatni és gyógyulást hozni annyi áldozatnak, és elszámoltathatóvá tenni a reform zsidó közösség egészét” – áll a Zamore Női Rabbinátus Hálózat április 28-i nyilatkozatában.

Napokon belül a mozgalom fő szervezetei bejelentették, hogy külső ügyvédi irodákat alkalmaznak.

A mozgalom szemináriuma, a Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion a Morgan Lewis ügyvédi irodát bérelte fel.  Az Amerikai Rabbik Központi Konferenciája az Alcalaw-val dolgozik, a gyülekezeti hálózat, az Unió a Reformkori Judaizmusért pedig a Debevoise & Plimptont bízta meg a vizsgálattal.

Ezenkívül két másik nagy református gyülekezet, a dallasi Temple Emanu-El – ahol Zimmerman 1985 és 1996 között vezető rabbi volt – és a Los Angeles-i Stephen Wise Temple azóta saját belső vizsgálatot indított.

Vita az „ebmicvók” miatt Izraelben

Mose Gafni úgy véli, hogy a botrányt kiváltó videó az „igazságot” mutatta, és nem hajlandó olyan koalícióban lenni, amely „hátba szúrja a judaizmust”.

Mindegyik intézmény saját elhatározásából cselekedett, de mindhárom mozgalmi csoport ugyanarra a hírre reagált – mondta Rick Jacobs rabbi, az Egyesült Államokban mintegy 850 zsinagógát és a majd’ 2 millió hívőt képviselő Union for Reform Judaism elnöke.

„A URJ vezetősége által hozott döntés, hogy külső tanácsadót bíz meg egy pártatlan vizsgálat lefolytatásával függetlenül született, bár ez válasz a reformmozgalmon belüli szexuális visszaélésekről szóló nyilvános jelentésekre, amelyek miatt a HUC-JIR és a CCAR vezetősége is vizsgálatot indított” – írta Jacobs a Jewish Telegraphic Agency kérdéseire válaszolva.

Hara Person rabbi, a CCAR ügyvezető igazgatója szintén hivatkozott a sajtóhírekre, de hozzátette, hogy szervezete már tavaly ősszel elkezdte megvitatni a kérdést, amikor úgy döntött, hogy felülvizsgálja etikai eljárását. Elmondta, hogy a korábbi frissítések nem eredményeztek olyan kódexet, amely tükrözi a jelenlegi etikai normákat és gyakorlatot.

„Ez egy olyan rendszer volt, amelyet egy másik időre, egy csendesebb időre, a #MeToo előttiekre, más erkölcsökkel, a közösségi média előtti világban hoztak létre” – mondta Person egy interjúban. „Történelmileg sok volt a szégyenérzet és a vonakodás, hogy az emberek nem akartak előállni, és ez az elmúlt években valóban megváltozott.”

Eközben a Hebrew Union College illetékesei nem kívántak válaszolni a kérdésekre mondván, hogy nem lenne helyénvaló a részletekről nyilatkozni, amíg a vizsgálat folyamatban van.

„Az év elején a HUC öregdiákjai beszámoltak az elmúlt évtizedek során a HUC-en és a pályán szerzett méltánytalan és megdöbbentő tapasztalataikról” – áll a szeminárium közleményében. „Megrendítettek és felzaklattak minket a hallottak, és nagyon komolyan vesszük ezeket a beszámolókat”.

Az ígéretek története

A reformmozgalom korántsem először tesz ígéreteket, alakít bizottságokat és indítja el az etikai kódexek felülvizsgálatát.

Az 1980-as években a CCAR összehívott egy magas rangú vezetőkből álló munkacsoportot, amely két évig ülésezett, és úgy döntött, hogy a konferenciákon és a csoport kiadványaiban elősegíti a szexuális visszaélésekről szóló vitát.

A kilencvenes évek közepére azonban a munkacsoport munkája bohózatnak tűnt. A JTA egy 1996-os jelentése szerint a tagok bizalmasan „jól olajozott cipzárbizottságként” emlegették magukat. A panaszok kivizsgálása évekig tartott, és gyakran csak jelképes vagy hatástalan büntetéseket eredményezett. Azok, akik panaszt tettek, úgy érezték, hogy kiközösítették őket, míg a jogsértőket szívesen látták, mivel a jogsértéseiket gyakran bizalmasan kezelték. Felszólították őket, hogy menjenek át a bűnbánat folyamatán – ez a gondolat mélyen gyökerezik a zsidó hagyományban.

Az izraeli szefárdi főrabbi szerint semmit nem ér a reformmozgalomba való betérés

Egy videó tanúsága szerint Jichák Joszef azt mondta, hogy a reform és a konzervatív zsidóknak “nincs semmijük,” és a reformmozgalomba való betéréssel „nem válnak zsidóság részévé”.

„Sokan hajlanak arra, hogy a vétkes papoknak lehetőséget adjanak a bűnbánatra, és néha idő előtt visszahelyezzék őket a gyülekezeti vagy más keretek közé” – mondta akkor Julie Spitzer rabbi, aki a reformmozgalom egyik vezető szószólójaként és szakértőjeként beszélt a papok szexuális visszaéléseiről.

2000-re a reform mozgalomban és más felekezetekben is nagy visszhangot kiváltó esetek sorozata ismét előtérbe helyezte a kérdést.

Napvilágra kerültek a Shlomo Carlebach rabbi, a néhai ortodox zenész és szellemi vezető elleni szexuális zaklatás vádjai; egy reform rabbit elítéltek, mert bérgyilkosokat bérelt fel felesége megölésére, hogy eltussoljon egy viszonyt; és egy, az Orthodox Unionnál dolgozó rabbit azzal vádoltak, hogy fiatalokat zaklatott.

Susan Weidman Schneider, aki akkoriban a Lilith, egy feminista zsidó magazin szerkesztője volt, azt mondta, hogy érezhető változás következett be e leleplezések nyomán.

„A lelkészi visszaélések körüli hallgatás fala kezd leomlani” – mondta a JTA-nak adott 2000-es interjújában.

Az ezt követő évtizedekben azonban kiderült, hogy a falat nem sikerült teljesen lebontani, és egyes esetekben a vádak helytelen kezelése és az etikai korrekció gyenge eljárásai miatt újra felállították.

A Forward 2015-ben például felfedte, hogy a CCAR elszúrta egy rabbi felelősségre vonását számos nővel, köztük egy 17 éves gyülekezeti taggal szembeni állítólagos szexuális visszaélésért.

A rabbiszervezet kizárta Eric Siroka rabbit, mert nem volt hajlandó eleget tenni egy etikai vizsgálatnak, de nem hozta nyilvánosságra, hogy az pontosan miért is indult. Siroka ezért családjával egy másik államba költözött, ahol zsidó középiskolásokat tanított egy olyan közösségben, amely nem ismerte a múltját.

Ez a közösség felháborodott, amikor megtudta, hogy Sirokát – más hasonló vádak mellett – azzal vádolták, hogy többször erőszakkal megcsókolt egy 17 éves gyülekezeti tagot.

Nem sokkal később a CCAR elkezdte felsorolni a honlapján a kizárt, felfüggesztett vagy elmarasztalt rabbik nevét, valamint azt, hogy milyen etikai kódexet sértettek meg – mondta Person, aki 2018-ban vette át a szervezet irányítását.

„Ez hatalmas változás. És úgy gondolom, hogy óriási mértékben növeli a folyamat integritását” – mondta Person.

Ez a változás azonban nem eredményezte azt az átláthatóságot, amelyre sok szószóló törekszik. Egy olyan ügyben, amely csak néhány évvel később került a címlapokra, egy nő a CCAR-hoz benyújtott panaszában szexuális visszaéléssel vádolta meg az észak-karolinai Durhamban működő Judea Reform Kongregáció rabbiját. A szervezet elmarasztalta Larry Bach rabbit, de a gyülekezet csak akkor szerzett tudomást a vádról vagy a vizsgálatról, amikor a nő értesítette őket a történtekről.

A JTA-nak adott interjújában Sarah Hoffman, az ügyben érintett nő elmondta, hogy nemrég két órán keresztül beszélt a CCAR által felfogadott ügyvédekkel Bachról és az elszámoltatás keresésével kapcsolatos tapasztalatairól.

Minden mozgalom problémája

A rabbik etikai bizottságai a felekezetek – nemcsak a reform, hanem a konzervatív, a rekonstrukciós és az ortodox – között időnként úgy tűnt, hogy nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel saját tagjaik ellenőrzésére. Valóban, a reform mozgalom nincs egyedül a botrányok sorával vagy az intézményi kudarcok történelmével, mondta Elana Wien, az SRE Network, egy zsidó érdekvédelmi csoport ügyvezető igazgatója, amely a méltányosság és a munkahelyi biztonság kérdéseivel foglalkozik.

„A szexuális zaklatás és diszkrimináció kérdései nem egyedülállóak sem a zsidó közösségben, sem a reform mozgalomban” – mondta Wien. „Amikor nincs egészséges kultúra és politika, valamint képzési jelentési mechanizmusok, a helytelen viselkedés folytatódhat.”

Zamore és más szószólók reménykednek abban, hogy ennek a számadási fordulónak lesz értelme. Rámutatnak, hogy mindhárom vizsgálat nem csak a szabálysértési eseteket vizsgálja, hanem azt is, hogy a hatalmon lévők hogyan kezelték a helytelen viselkedést.

A bizalom megalapozását segíti, hogy a reformmozgalom most először szervezte ki a nyomozati munkát olyan szakértő ügyvédi irodáknak, amelyek hírnevét a feddhetetlenség jellemzi.

„Itt van három olyan szervezet, amely határozottan új információkért nyúlt, és erőforrásokat fektet be – nem olcsó dolog kideríteni az igazságot arról, hogy mi történt évtizedeken át” – mondta Chai Feldblum ügyvéd, aki Barack Obama és Donald Trump elnökök alatt a szövetségi Egyenlő Foglalkoztatási Esélyek Bizottságában szolgált, és a munkahelyi diszkrimináció elleni törvények betartatásáért volt felelős.

Miután lejárt a második bizottsági ciklusa, Feldblum a Morgan Lewisnak, a HUC által felbérelt ügyvédi irodának a munkája részeként magánnyomozást folytatott a visszaélésekkel kapcsolatban. Azóta elhagyta ezt a pályát, és most pro bono tanácsokat ad a Női Rabbik Hálózatának.

Felvázolta, hogy az ilyen típusú vizsgálatok általában hogyan zajlanak, és miért valószínű, hogy megbízhatóak.

Miután az ügyfél – ebben az esetben a reformmozgalom ügynökségei – meghatározta a munkaterületet, az ügyvédek önállóan cselekedhetnek. Igyekeznek a lehető legtöbb releváns információt összegyűjteni, és szinte minden esetben titoktartást tudnak ígérni. Az ügyvédeket kiképzik arra, hogy olyan embereket kérdezzenek ki, akik traumatikus eseményekről számolnak be.

„Egy nyomozó lehet kedves és empatikus, miközben semleges és az igazságot keresi” – mondta Feldblum.

A reform zsidók veszélyes, kettős üzenete az antiszemitizmusról

A mozgalom nem szívesen lép fel a baloldali antiszemitákkal szemben, és előrébb helyezi a pártpolitikát a közösség érdekeinél – írja véleménycikkében a JNS főszerkesztője.

Kezd kialakulni egy kép. Világossá válik a vádak típusa és súlyossága. Aztán az is, hogy mi történt, ha történt egyáltalán valami a panaszok nyomán.

Feldblum szerint az érintett ügyvédi irodák kaliberét tekintve ennek a folyamatnak az eredménye nagyobb valószínűséggel lesz az igazság, mint egy, az ügyfél elégedettségét szolgáló fikció. „Az ügyvédi irodáknak meg kell őrizniük a hírnevüket” – mondta Feldblum.

Néha az ügyvédeket felkérik, hogy tegyenek ajánlásokat. Ezután az ügyfeleken múlik, hogy milyen megállapításokat tesznek közzé, és mit változtatnak meg.

Ha az erőfeszítés beváltja a Zamore-hoz és Wienhez hasonló ügyvédek elvárásait, akkor ennek az egész zsidó világra és azon túlra is kihatása lehet.

„A reformmozgalom számára lehetőség nyílik arra, hogy modellként mutassa be, hogyan kell számot vetni a szexuális zaklatással és diszkriminációval” – mondta Wien.

Jacobs, az URJ vezetője elmondta, hogy még a vizsgálat elején tart, de megígérte, hogy a vizsgálatnak lesz nyilvános része, és hogy az URJ figyelembe fogja venni az általa felfogadott ügyvédek tanácsait.

„A vizsgálat legfontosabb megállapításait megosztjuk a közösséggel, és az URJ a Debevoise nyomozócsoport ajánlásai alapján fog cselekedni” – mondta egy e-mailben.

Egyes aktivisták továbbra is szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a legújabb vizsgálatok eljutnak a problémák gyökeréig.

„Az ehhez hasonló vizsgálatok csak csepp a tengerben, és nem kezelik a szervezett zsidó közösség szélesebb körű problémáját, amelyben nincsenek széles körben elismert normák arra vonatkozóan, hogy az intézményeknek hogyan kell bánniuk azokkal az emberekkel, akik ellen hiteles vádak merülnek fel helytelen viselkedésről” – mondta Rafael Medoff a Zsidó Vezetői Etikai Bizottságtól.

Medoff, aki holokauszt-történész, egyike annak a négy zsidó akadémikusnak, akik a bizottságot irányítják, egy laza csoportot, amely „az elszámoltathatóság, az átláthatóság, a demokrácia és a méltányosság értékeit támogatja az amerikai zsidó szervezetekben és intézményekben”.

Medoff szerint a #MeToo mozgalom által elindított történelmi helyzet megköveteli, hogy a zsidó közösség többet tegyen a szexuális zaklatás és visszaélés ellen.

„A szexuális zaklatás és visszaélés súlyos esetei voltak a politikai és felekezeti spektrumban” – mondta. „Ez az amerikai zsidó közösség egyik nagy tragédiája”.

Munkapárti képviselő lesz az első reform rabbi a Kneszetben

Szakértők szerint Kariv megválasztása sem annak köszönhető, hogy a reform mozgalmat képviseli, sokkal inkább annak, hogy karizmatikus személyisége a Munkapárt vezetői közé repítette.