A Rabbitestület elutasítja a reformok csatlakozását, számonkérést akar a szexbotrány miatt

Lapunk birtokába jutott a Mazsihisz Rabbitestülete által küldött határozatoknak, melyeket a neológ szervezet közgyűlésével osztottak meg.

A határozatok, melyek teljes terjedelmükben alább olvashatók, első sorban elutasítják a reformok csatlakozását a Mazsihiszhez. Mint írják,

„a reform hitközségek hitelvei és világnézete több ponton feloldhatatlanul eltér a neológ vallásfilozófiától. Szokásaik, az általuk követett rituális gyakorlat, a zsidóság definíciója, egész vallási életük is gyökeresen eltér az általunk, neológok által vallott és követett elvektől, gyakorlattól, vallási élettől.”

A határozatok ezt követően Áv Bész Dint (vallásos bíróság feje – A szerk.) választott, „s ezzel a testület átadta a Bész Din (vallásos bíróság – A szerk.) összehívásának jogát az Áv Bész Dinnek. Ezen aktussal az Áv Bész Dint terheli a kizárólagos felelősség a Bész Din tagjainak kiválasztásáért.” A határozat szerint „ez azt is jelenti, hogy Bész Dint csak és kizárólag az Áv Bész Din hívhat össze, illetve akadályoztatása esetén e jogot eseti jelleggel átadhatja az általa kiválasztott rabbinak. Minden más Bész Din érvénytelen, és döntései nem jogszerűek.”

A harmadik határozat követeli, hogy a héber és angol nyelvű zsidó folyóiratokban megjelent, majd számos magyar sajtóorgánum által is átvett, szexbotrányokkal kapcsolatos híreket vizsgálja ki Kunos Péter, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója.

Mint írják, az erkölcsi tisztaság jegyében a rabbitestület kéri az ügyvezetést, „azonnali hatállyal, hivatalosan kezdje meg az alapos vizsgálatot, s arról a rabbitestület mellett a közvéleményt is tájékoztassa.”

Új országos főrabbi

Lapunk információi szerint a Mazsihisz rabbitestülete a napokban egyhangúlag Frölich Róbertet, a Dohány utcai zsinagóga vezetőjét választotta meg országos főrabbinak.

Frölich korábban már betöltötte ezt a posztot, azonban 2018-ban lemondott, akkor ezt azzal indokolta, hogy a Mazsihisz szerinte rossz irányba fordult. Két éve Frölich lemondása mellé azt a kommentárt fűzte, hogy

„a szervezet rabbikarában és világi vezetésében többen nyitottabb, megengedőbb szellemiségű közösséget képzelnek el, míg vannak, akik ragaszkodnának a neológia konzervatívabb felfogásához”.

Frölich ma ennek ellenére elvállalta az országos főrabbi pozíciójával járó teendőket, mely utalhat a szervezetben a vallási és a világi vezetés közötti egyre nagyobb feszültségre.

Frölichet ugyanis az a Róna Tamás által vezetett rabbitestület választotta meg egyhangúlag, amelyből távoztak Fináli Gábor, Deutsch Péter, Markovits Zsolt és Radnóti Zoltán rabbik is, amely kilépéseket esetleg Róna iránti bizalomvesztésnek is lehetne tekinteni.

Azonban Frölich megválasztása mellett a testületben résztvevő neológ rabbik megerősítették pozíciójában mind Róna Tamás elnököt, mind a két alelnököt, Kardos Pétert és Schönberger Andrást is, Frölich kinevezése pedig a Dohány utcai zsinagóga vezetőjének Róna mellett leadott voksaként is értelmezhető.

Hasonlóan fontos adalék, hogy bár távozott a rabbitestületből Verő Tamás rabbi is, távozását követően vendégelőadásra hívta meg Rónát a Frankel úti zsinagógába,

mely ismét jelzés értékű gesztus volt.

Vezető izraeli lap számol be a Mazsihisz egyes rabbijanak „kínos” ügyeiről

„A kiskorúak zaklatása, a betérőkkel való visszaélés és szexbotrány magyarországi rabbikarban” címmel írt cikket az izraeli Ynet című lapban Kobi Náchsoni.

Tisztelt Közgyűlés!

Szíves tájékoztatásul küldjük a Rabbitestület három határozatát.

Üdvözlettel

Kardos Péter Rabbitestület alelnöke

Schönberger András Rabbitestület alelnöke

Róna Tamás Rabbitestület elnöke

Frölich Róbert Országos Főrabbi

A Rabbitestület határozatai:

Reform közösségek felvétele a Mazsihiszbe

A Mazsihisz a magyar neológ felekezet, hivatalosan egyház, a maga egységes rendszerbe foglalt hitelveivel és világnézetével. A reform hitközségek hitelvei és világnézete több ponton feloldhatatlanul eltér a neológ vallásfilozófiától. Szokásaik, az általuk követett rituális gyakorlat, a zsidóság definíciója, egész vallási életük is gyökeresen eltér az általunk, neológok által vallott és követett elvektől, gyakorlattól, vallási élettől.

Ezen világos érvek és az egyházakról szóló törvény idevágó passzusa alapján a Rabbitestület semmilyen módon nem lát lehetőséget a reformmozgalmak Mazsihiszhez való csatlakozására, még társult tagként sem.

Bész Din – a magyarországi neológ rabbinikus bíróság működése

A Rabbitestület Áv Bész Dint választott, s ezzel a testület átadta a Bész Din összehívásának jogát az Áv Bész Dinnek. Ezen aktussal az Áv Bész Dint terheli a kizárólagos felelősség a Bész Din tagjainak kiválasztásáért.

Ez azt is jelenti, hogy Bész Dint csak és kizárólag az Áv Bész Din hívhat össze, illetve akadályoztatása esetén e jogot eseti jelleggel átadhatja az általa kiválasztott rabbinak. Minden más Bész Din érvénytelen, és döntései nem jogszerűek.

Világsajtóban megjelent hírek kivizsgálásának kérése a Mazsihisz igazgatójától

Tisztelt Igazgató úr!

Az elmúlt napokban héber és angol nyelvű zsidó folyóiratokban megjelent, majd számos magyar sajtóorgánum által is átvett cikkekben súlyos vádak értek két neológ rabbit.

Minden korban a közösség feladata, hogy rabbijai, vallási vezetői erkölcsileg megkérdőjelezhetetlenek legyenek. A rabbitestület egyöntetű határozata alapján nyomatékosan megkérjük az ügyvezetést, hogy azonnali hatállyal, hivatalosan kezdje meg az alapos vizsgálatot, s arról a rabbitestület mellett a közvéleményt is tájékoztassa. A Mazsihisz megítélése az elmúlt hónapok során végtelenül nehéz helyzetbe került. Nincs más út, mint a transzparencia, és a nyilvánosság teljes bevonása. Ezeket a folyamatokat meg kell állítani és tisztázni kell a felmerülő összes vádat.

Tisztelettel

Rabbitestület

A neológ Rabbitestület azt állítja, hogy a kilépett rabbik a testület fennhatásága alatt maradnak

Előfordulhat, hogy a kilépéssel néhány rabbi a rabbinikus bíróság előtti felelősségre vonást igyekezett elkerülni. Úgy tűnik hiába.