Igazi koncepciós pert rendeztek a német szocdemek

A német szociáldemokratáknak az elmúlt héten 10 év ádáz küzdelmei után sikerült Thilo Sarrazint kizárni a párt soraiból. A német „minőségi” média, az állami TV-adók ujjongtak, a közleményeket a „kirúgták”, „eltávolították” kifejezések uralták, a cikkek leplezetlen örömmel vették tudomásul, hogy az SPD Willy Brandt és Helmut Schmidt óta valószínűleg legeredményesebb politikusát, a régi gárda egyik utolsó képviselőjét kizárta a pártból.

A pártvezetőség igazi sztálinista koncepciós pert rendezett, amelyben négy órán keresztül tárgyaltak az állítólagos bizonyítékokról. A párt központi döntőbizottsága nevében Lars Klingbeil látta el az „államügyész”, vagyis a vádló szerepét.

A párt ifjú szocialistából lett főtitkára a nyilvánosság előtt arról lett nevezetes, hogy a magántulajdon helyett a „tulajdon új formáját, a felelősségtulajdon” bevezetését követelte. Ez alatt az érti, hogy vállalkozások célja ne a nyereség, hanem „szociális és ökologikus értékek követése” legyen.

Sarrazin egy 14 oldalas dokumentumot terjesztett be, amelyben a párt által elítélt iszlámkritikus kijelentéseit a 2007-ben elfogadott hamburgi pártprogram megfelelő fejezeteivel hasonlította össze, és így bebizonyította, hogy az ellene felhozott vádak nem helytállóak.

„A teljes négy óra alatt egyetlen egyszer sem sikerült a vádlóknak bebizonyítani, hogy valamelyik könyvemben bármilyen hibás vagy rasszista állítás lenne”, mondta Sarrazin a per után. Ez a tény azonban semmilyen szerepet sem játszott, mivel az ítéletet már rég meghozták.

A ma 75 éves Thilo Sarrazin 1973-ban közgazdaságtani doktori címet szerzett, és egy évvel később lépett be a szociáldemokrata pártba, amelynek akkor Willy Brandt volt az elnöke. 1974-ben végződött Brandt kancellársága egy NDK-kém által kirobbantott botrány miatt, utódja a szintén szociáldemokrata Helmut Schmidt lett. Sarrazin ebben az időben hosszabb ideig a pénzügyminisztériumban dolgozott.

1990-91-ben a német újraegyesítés gazdaságpolitikájának egyik fontos felelőse volt. 2002-ben pénzügyi szenátor lett a gyakorlatilag fizetésképtelen Berlin tartományban. Pénzügyi fegyelmet rendelt el, véget vetett a tradicionális berlini nepotizmusnak és az ész nélküli pénzosztogatásnak mindenféle kitalált „szociális” célokra, így 2007-ben megtörtént a csoda: Berlin történetében először – és utoljára – 80 milliós plusszal zárta az évet. A berlini szociáldemokraták azonban ahelyett, hogy Sarrazint ünnepelték volna, mindent megtettek, hogy megszabaduljanak tőle és visszatérhessenek a korrupció régi jó melegágyába.

2009-ben sikerrel jártak: Berlin javaslatára Sarrazin a Deutsche Bundesbank, a szövetségi nemzeti bank elnökségének tagja lett.

Kizárták a német szocdemek az ismert iszlámkritikus politikust

A 75 éves Thilo Sarrazin állítólag „jelentős mértékben megsértette a párt alapelveit és rendjét, károkat okozva ezzel”.

Nemzeti banki tevékenysége idején kezdtek a viharfelhők gyülekezni a szociáldemokrata politikus feje felett. Sarrazin akkor még pozíciója folytán szívesen látott vendég volt a tévék beszélgető műsoraiban, gyakran nyilatkozott különböző társadalmi kérdésekről, amelyeknek banki tevékenységéhez semmi, vagy kevés közük volt.

Egy a Lettre International-nak adott interjúban szinte elsőként hívta fel a figyelmet az egyre dagadó migráció káros következményeire, különös tekintettel az arab és török bevándorlók alacsony, illetve teljesen hiányzó iskolázottságára és az iszlám negatív befolyására a német társadalomban.

Az interjú után azonnal botrány robbant ki, a média nekiesett Sarrazinnak, mondván, kijelentései rasszisták, és hogyan merte a migrációt nyíltan megtámadni. A nemzeti bank elnöke, Axel Weber (bankelnöksége után az UBS igazgatótanácsának elnöke, a Group of Thirty, a világ „legjelentősebb” bankárjai privát és nagyon bizalmas szervezetének tagja), azonnal közölte, hogy a bank visszautasítja Sarrazin kijelentéseit, mert azok sértik a bank reputációját.

Ettől kezdve már csak az idő kérdése volt, hogy a nemzeti bank mikor mondja fel a Sarrazinnal való együttműködést. De Sarrazin nem hátrált meg.

2010-ben jelent meg „Deutschland schafft sich ab” (Németország felszámolja önmagát) című könyve, amely bombaként robbant bele a német politika állóvizébe, és amelyből eddig több mint egymillió példány kelt el. A könyv hatalmas statisztikai apparátussal bizonyítja, hogy az iszlám bevándorlás és a szociális programok következtében egyre nő a társadalom legalsó, munkára alkalmatlan, államilag eltartott rétege. Eközben a német születések száma az elhibázott családpolitika és a középrétegek túladóztatása következtében évről évre csökken.

A kultúraellenes iszlám térnyerése hosszabb távon a társadalmi intelligencia visszafejlődéséhez, és végül Németország elszegényedéséhez fog vezetni, miközben az ország elveszti kulturális identitását, és ezért nem lesz képes ezt a tendenciát visszafordítani – állította. Több intelligenciakutató alátámasztotta Sarrazin érvelését, de ez nem tudta feltartóztatni a politika (pontosabban Merkel és az egyesült baloldal) által elindított propagandahadjáratot.

Még ugyanebben az évben a nemzeti bank felmondta az együttműködést Sarrazinnal, igaz, egyúttal visszavontak minden ellene felhozott vádat. 2010-ben merült fel az időközben Merkelt szolgaian követő SPD-ben először, hogy Sarrazint el kellene távolítani a párt soraiból.

Iszlamistát szerződtetett a német külügyminisztérium

Nurhan Soykan korábban támogatását fejezte ki az Izrael elpusztítását követelő al-Kudsz felvonulások felé, mondván: „néha ki kell mutatni a haragot”.

Ettől kezdve Sarrazin egyik jelentős könyvet írta a másik után, mindegyik bestseller lett. 2012-ben jelent meg az „Europa braucht den Euro nicht” (Európának nincsen szüksége az euróra), a Frankfurter Allgemeine szerint az év legjobb gazdasági elemzése. Sarrazin a könyvben gyakorlatilag minden mára már valósággá vált euró-okozta pénzügyi és gazdasági problémát előrejelzett, csak az eladósodás – akkor még felfoghatatlan – mértékét becsülte alá.

2014-ben jelent meg a következő könyv, „Der neue Tugendterror” (Az új erényterror) címmel. Ez Sarrazin legszemélyesebb műve, amelyben a polkorrektség jelenségével foglalkozik politikai, szociológiai és filozófiai szempontok alapján. Ebben a könyvben is mintha a jövőbe látna a szerző.

Már 2014-ben leírta azokat a jelenségeket, amelyek időközben Németországban a szabad véleménynyilvánítás lehetőségét radikálisan beszűkítették és az agitprop-újságírás kizárólagos térnyeréséhez vezettek.

Sarrazin sok előadást tartott és tart ma is, amelyeken csak a termek nagysága korlátozza a résztvevők számát. Sarrazin hatalmas műveltségű, remek előadó, előadásai nemcsak ragyogó gazdasági hanem mély eszme- és kultúratörténeti elemzéseket tartalmaznak. Legtöbbször szabadon beszél, csak imádott statisztikáit készíti elő papíron. Nyilvános fellépései során minden szélsőségtől, lázítástól távol tartja magát. Egy előadását – amelyen személyesen részt vehettem – hallgatóságának elkeseredését érzékelve azzal a figyelmeztetéssel zárta, hogy „az a legfontosabb, hogy tartózkodjunk az önradikalizálódástól”.

Sarrazin régimódi, nyugodt, realista és analitikus politikus, akihez foghatót ma egyetlen német pártban sem találunk. Az a tudat, hogy a mai szocdem pártban senki sincsen, aki felvehetné vele a versenyt, még fokozta a párt ellene táplált gyűlöletét. De Sarrazinnak főleg azért kellett mennie, mert a felismerhetetlenségig megváltozott SPD-ben egy hozzá hasonló típusú politikusnak nincsen helye. „Nem én változtam meg”, mondotta Sarrazin, „hanem a párt”.

És valóban, ez Sarrazin kizárásának legfontosabb tanulsága. Az a szociáldemokrata párt, amely valaha az egyszerű dolgozó emberek felemelkedésének pártja volt, mára a globalizmus, a migráció, az extrém ökológia, a genderizmus, az antirasszizmus és főleg a kommunista államosítás, újraelosztás és az ideológiai uralom pártja lett.

2018-ban, Ellenséges kivásárlás c. új kötetének bemutatóján. Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan

Az SPD volt választói között sokan kérdezik ma, hogy hogyan juthatott egy történelmileg oly jelentős, valaha volt polgári párt idáig. Ennek egyik oka minden bizonnyal a párt kezdeteiben még ellenségként kezelt „kapitalizmus”, vagyis a szabad piacgazdaság hihetetlen eredményességében keresendő. Már régóta nincsen nyomorgó munkásosztály, amelyet a piacgazdaság elleni harcba kellene vezetni.

Az SPD azóta egyfolytában keresi szerepét. A párt mindig is hajlott a paternalizmusra, az egyszerű emberek nevelő célzatú leereszkedő kioktatására, és a szerepvesztés következtében ez a tendencia egyre erősebbé vált. A 68-as egyetemi harcosok, amikor kissé megnyugodtak, kezdtek belépni Willy Brandt SPD-jébe, és tovább erősítették ezt a tendenciát, azonfelül, hogy a harcos internacionalizmus eszméjével gazdagították a pártprogramot.

A szociáldemokraták így több okból üdvözölték a vendégmunkások 1950-ben kezdődő beáramlását: Egyrészt bennük látták az új elnyomottakat és védenceket, akiktől azt remélték, hogy azok majd hálából jótéteményeikért a szociáldemokratákat fogják támogatni. A 68-asoknak szintén szívügye volt a migráció, mint az internacionalizmusért és a nacionalizmus ellen folytatott harc fontos eleme.

Ezzel a szocdemek nyíltan addigi bázisuk ellen fordultak, hiszen a vendégmunkások kezdettől fogva a német munkások piaci pozícióját gyengítették.

A vendégmunkásoknak, valamint a szocdemek által lelkesen támogatott női emancipációs ideológiának nagy szerepe volt abban, hogy a hetvenes évek végére már két keresőre volt szükség ahhoz, hogy egy család megélhessen.

Az SPD egyik választásról a másikra vesztette el szavazóit. 1980-ban még a polgárok 40 százaléka szavazott rájuk, 2009-ben már csak 23, és 2017-ben 20 százalék. Azóta valahol 12 és 15 százalék körül van a támogatóik száma. A régi választók elhagyták őket, újakat nem sikerült szerezniük. A párt szellemileg már régóta kiürült, egyetlen funkciója tagjainak jól fizetett, munkát nem igénylő pozíciókat biztosítani.

Thilo Sarrazin talán az utolsó szociáldemokrata vezető volt, aki valóban a normális emberek életkörülményeit akarta védelmezni, hiszen mind az euró, mind a korlátlan migráció az ő életkörülményeiket veszélyezteti leginkább. Ennek a realista és őszinte politikusnak nincsen helye a 68-asok fantáziavilágában, a demokratikus multikulturális szocializmusról ábrándozó műveletlen, karrierista ideológusok pártjában.

Német szociáldemokrata harakiri

A két jelentéktelen pártelnök csupán báb egy hataloméhes ifjúkommunista kezében. Krisztina Koenen publicisztikája.