A magyar zsidó, aki egész életében a cionizmus ellen harcolt

130 éve született Szabolcsi Lajos, az Egyenlőség főszerkesztője.

Szabolcsi Lajos 1889. október 17-én született, édesapja Szabolcsi Miksa, a liberális Egyenlőség zsidó hetilap második szerkesztője, Herzl Tivadar egykori vitapartnere volt. A fiatal Lajos 1907-től már a lap munkatársa, 1911-től helyettes szerkesztője, édesapjának 1915-ös halálát követően pedig a lap főszerkesztője.

Munkássága versek, drámák és színkritikák mellett elsősorban a cionizmus és az antiszemitizmus elleni fellépésből, a magyar zsidóság magyar nemzethez tartozásának hangsúlyozásából állt. Szabolcsi liberális világnézetében mind a zsidó, mind pedig a zsidóellenes nacionalizmus elutasítandó volt, hiszen felfogása szerint

a zsidóság csupán felekezet volt, a népi önmeghatározás pedig csak az antiszemiták malmára hajthatta a vizet.

1917-ben sajtóvita dúlt a zsidókérdésről a progresszív Huszadik Század folyóirat hasábjain, s mint ennek során Szabolcsi fogalmazott, a cionista véleményeknek teret adó szerkesztő, Jászi Oszkár antiszemitizmust generált a zsidóság népi jellegéről való vitával.

„Értitek-e, miről van szó? . . . Hogy élünk: kérdés . . . Hogy itt lakhatunk: kérdés. Hogy itthon vagyunk-e e hazában: kérdés . . . Így mondotta ki a verdikt a Jászi Oszkár rögtönítélő bíróságában”.

A „zsidókérdésre” Szabolcsi fiktív, a domináns narratíva által befolyásolt dologként tekintett: ha beszélnek róla, van, ha hallgatnak róla, nincs. (Lásd: „Ezt aztán jól megcsinálta Jászi Oszkár . . . Neki zsidókérdést kellett csinálni”). Véleménye szerint „ez a szavazás eszünkbe juttatja azt a másikat, mikor a Galilei-körben arról szavaztak, hogy van-e Isten? És az Isten 10 szóval kisebbségben maradt”.

Szabolcsi ennél is erősebben fogalmazott 1920. február 14-i cikkében, mely során nyíltan támadta a cionistákat:

„Az Egyenlőség az utolsó tollvonásig fog tovább küzdeni a cionizmus ellen, és bizonyítani a magyar nemzet előtt, hogy a zsidóság túlnyomó többsége elítéli, megveti és elveti a politikai cionizmus gondolatát és hogy a cionistákkal nem lehet, nem szabad, nem fogunk semmiféle ügyben együtt menni és szövetkezni”.

Szabolcsi Lajos emlékiratában Jászi Oszkárt (és nem utolsó sorban a cionistákat) azzal vádolta, hogy ők „csinálták meg” a „zsidókérdést” Magyarországon. „Ez a könyv vált a végzetünkké. Ebből merítettek ellenségeink két évtizeden át . . . A zsidótörvények vitájában hányszor hallottuk [ezeket] az érveket!” Mint írta, akkori álláspontját, miszerint ne lett volna „zsidókérdés”, „nagy naivitásnak” látta a harmincas évek végére, ám akkor is úgy vélte, hogy „a magyar zsidóság katasztrófája itt kezdődött”.

1943. november 11-i halálával a magyar zsidóság körében egykoron dívó népszerű, ám láthatóan téves álláspont, a liberális anticionizmus egyik fő képviselője szállt sírba.

„Rút orgiát csapó gyíkok”? – Cionizmus és vegyesházasság-viták a történelemben

Vegyesházasság a cionizmus liberális évein át a fajvédelem hőskorán keresztül a legújabb amerikai vitákig. Veszprémy László Bernát írása.