Bibliai héber-magyar szótár megírásáért ítélték oda a Scheiber Sándor-díjat

Egeresi László Sándor, a Károli Gáspár Református Egyetem docense kapta idén a Scheiber Sándor-díjat a Bibliai héber-magyar szótár megírásáért. Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (ORZSE) néhai vezetőjének emlékére alapított elismerést a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára adta át szerdán Budapesten.

Fürjes Zoltán úgy fogalmazott, „az egység ékes példája a mai közös ünnep, a zsidó közösségért való munkálkodást elismerő díj ugyanis egy reformátushoz kerül”.

A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy

Scheiber Sándor és Egeresi László Sándor is „hídemberek”. Scheiber Sándor ugyanis azt vallotta, hogy a vallási felekezeteken belül és a vallási felekezetek között sem szabad harcnak lennie, hiszen „ugyanabban a teremtőben hiszünk, testvérek vagyunk”, és együtt kell fellépni mindazon erők ellen, amelyek megkérdőjelezik „a teremtő létezését”, és „mindent el akarnak törölni, ami isteni, ami szent”

– mondta Fürjes Zoltán.

Hozzátette, Egeresi László Sándor a Bibliai héber-magyar szótár megalkotásával létesített hidat, szótára ugyanis

segíti, hogy a magyar nyelv gazdagsága a Biblia olvasása közben is kiteljesedjen, ami azért fontos, mert „csak akkor tudunk aszerint cselekedni, ha értjük is, ami benne foglaltatik”.

A Scheiber Sándor-díjat minden évben azok kaphatják meg, akik a hebraisztika, judaisztika, zsidó vallás és az oktatás, valamint a zsidó és nem zsidó emberek közötti párbeszéd és tolerancia előmozdításáért – a magyar kultúra szolgálatában – kimagasló munkát végeztek. Scheiber Sándor (1913-1985) a nyelvtudományok nagydoktora, a Magyar Izraeliták Országos Rabbitestületének elnöke és 1950-től az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója volt. Kutatói munkássága során héber kéziratokkal, az úgynevezett geniza-kutatással foglalkozott, és a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő dokumentumok teljes feldolgozására vállalkozott.

Egeresi László Sándor Sárospatakon született 1970-ben, ott végezte el a gimnáziumot is. Debrecenben szerzett református lelkészi diplomát, Egerben pedig tanárit. Ösztöndíjjal tanult Amerikában és Svájcban, doktori tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetemen végezte. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Ószövetségi tanszékének docense. Nős, négy gyermek édesapja.

A zsidó felekezetek közötti béke és kölcsönös elfogadás iránti igény jegyében történelmi jelentőségű fotó készült az ünnepségen — írja a Magyarországi Autonóm Izraelita Hitközség honlapja, és közös tablón szerepel balról jobbra haladva: prof. dr. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, Keszler Gábor, a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség elnöke, Mester Tamás, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének alelnöke, egyben a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke, Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára és Tóth Gábor, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség kabinetfőnöke.

Fotó: MAOIH

A Scheiber-díj névadójának a lányát felháborítják a díjazottat ért támadások

Az idei díjazottat méltatlan hangvételű kirohanásokkal támadta meg Frölich Róbert neológ főrabbi és Gábor György, az ORZSE tanszékvezető egyetemi tanára.