Victor Davis Hanson: Amerika jakobinus forradalma

Amerikának most három lehetséges jövője van, és ebből kettő rossz – írja a hadtörténész az American Greatness oldalán. 

„Olyan jakobinus forradalomban vagyunk, mint amilyen 1793-94-ben majdnem elpusztította Franciaországot. És a dolgok egyre ijesztőbbek. A Demokrata Párt valamikor 2020-ban eltűnt. Felszívták a kemény baloldali ideológusok. Arra törekedtek, hogy radikálisan megváltoztassák vagy eltérítsék a meglévő intézményeket, hogy olyan radikális, eredményegyenlőségi programokat kényszerítsenek ki, amelyek egyébként nem kapnak többségi támogatást” – kezdi borúlátó írását a történész.

A szerző szerint az átlagos amerikai emberek megfizethető áramot, üzemanyag- és energiaautonómiát akarnak, és nem akarnak olyan zöld New Deal-t, amely a Közel-Kelettől való függőséget eredményez.

„A faji kérdés bajnokai kísértetiesen felkarolják a faji sovinizmus, a diszkrimináció, a szegregáció és a faji megszállottság régi, lejáratott neokonföderációs elképzeléseit. Egy balkanizált, mindenki-mindenki-mindenki elleni háború felé fordítják Amerikát.

Egy ilyen népszerűtlen program megvalósításához az új baloldalnak radikálisan meg kell változtatnia intézményeinket.

Ezért a „demokraták” rendszeresen azzal fenyegetőznek, hogy megtömik a bíróságokat, megszüntetik az obstrukciót, megsemmisítik a electoral college intézményét, és felülbírálják az államok előjogait a választási törvények megállapításában.

Megtagadják a képviselőház kisebbségi vezetőjének bizottsági megbízásait. Olyan mutatványokba bocsátkoznak, mint az Unió helyzetéről szóló beszéd széttépése az országos televízióban. Büntetlenül megrohamozzák a Legfelsőbb Bíróság bíráinak otthonát, hogy befolyásolják döntéseiket.

Ezt a forradalmat az elit irányítja, és felülről lefelé irányuló művelet”

– írja David Hanson.

„Az egyetemi dékánok szinte ösztönzik a diákokat, hogy meghívott egyetemi előadókat zavarjanak meg. A kerületi ügyészek óvadék nélkül engedik szabadon a letartóztatott erőszakos bűnözőket. Woke tábornokok felhívják kínai kollégáikat, hogy figyelmeztessék őket saját főparancsnokuk ellen.

A Pentagon kioktatja az országot az állítólagos veleszületett rasszizmusról – még akkor is, amikor az Egyesült Államok továbbra is háborúkat veszít külföldön, dollármilliárdok értékű felszereléseket ad át a terroristáknak, és lehetővé teszi a kommunista Kínának, hogy büntetlenül megfigyelje a hazai amerikai katonai bázisokat” – sorolja a történész.

A nagy dezinformációs hazugság

Az információk igaznak vagy valótlannak nyilvánítása a közbeszéd ellenőrzésének eszköze, valamint a politikai elit számára „nem hízelgő” információk aláásása és cenzúrázása.

„A szavak megváltoztatják jelentésüket. A „rasszista” most azt jelenti, hogy „ne merj ellenkezni”. A „fehér” a rasszisták által használt pejoratív sztereotípia lett. A „sokszínűség” a megfáradt ortodoxiát jelenti. A „méltányosság” az elfogultság szinonimája. A „befogadás” a kirekesztést biztosítja” – írja a cikk.

A szerző szerint Amerikában már az intézmények sem felismerhetők, hanem fegyverként használják őket az amerikaiak ellen.

„Mégis, ahhoz, hogy Amerikát alaposan eltöröljék, jakobinusainknak radikálisan meg kell változtatniuk szokásainkat és hagyományainkat.

Így a COVID karantén fedezete alatt a választás napját lényegtelenné tették. Az új Amerikában 70 százalék nem a kijelölt napon szavazott, hanem a harmadik fél által végzett szavazatgyűjtés és a nem a választási napon leadott szavazatok ellenőrzésének enyhítése miatt a szavazást több hétre kiterjesztették.

A jakobinusokhoz hasonlóan a neveket és a dátumokat is radikálisan át kellett alakítani. Amerika születési dátuma ma már nem 1776, hanem 1619, és mint mondják, ez a dátum gyalázatos volt. (…)

Mi váltotta ki a kollektív őrületet és ezt a jakobinus hatalomátvételt?

A baloldal tökéletes vihara, a 2020-as 120 napos zavargások, halálesetek, gyújtogatások és fosztogatások? A COVID-járvány? A katasztrofális kétéves zárlat? A kívülálló Donald Trump 2016-os megválasztása?” – Teszi fel a kérdést Davis Hanson.

„Amerikának most három lehetséges jövője van, és kettő rossz.

Először is, a jakobinusoknak még két évük van arra, hogy befejezzék, amit elkezdtek, miközben az alapítók álma a legrosszabb rémálommá válik.

Másodszor, a forradalom annyira elferdítette a jogrendszerünket, a választás napján történő szavazásunkat, valamint az FBI-t, a CIA-t, az Igazságügyi Minisztériumot és az IRS-t, hogy még egy megvetett, népszerűtlen baloldal is „megnyeri” a választásokat.

A harmadik, hogy az ország kétharmada hamarosan arra a következtetésre jut, hogy a közép nem tart. A jakobinusok rémuralma tarthatatlan. És így 2024-ben a baloldalt nem legyőzni fogják, hanem úgy legyőzni, hogy teljesen hiteltelenné válik” – zárja Victor Davis Hanson, aki szerint a döntés az amerikaiak kezében.

Ezt a cikket szerkesztőségünk a Sábát beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.

Chris Rufo: A gyerekek védelme a pornográf tartalmaktól nem cenzúra

Ron DeSantis floridai kormányzó korábbi tanácsadója lapunknak beszélt arról miként lehet azok ellen harcolni, akik lebontanák az amerikai rendszert. Hajdú Tímea interjúja.