Dr. Blume esete az antiszemitizmussal

A német antiszemitizmus megbízottak intézménye állítólag a német zsidók védelmét szolgálja. A valóságban a megbízottak az állam mindenkori politikájának kiszolgálói. Az iszlám antiszemitizmust igyekeznek nem észrevenni, mi több, egyesek az ellenzékhez húzó zsidókat ellenségként kezelik. Egy példa értékű történet.

A 16 német szövetségi államból 11-ben a – történelemmel való leszámolás keretében –úgynevezett „antiszemitizmus megbízottak” tevékenykednek, ezen felül a német kormánynak, ugyanígy jó néhány állami szervezetnek, úgy is mint az államügyészségeknek, a rendőrségnek, különböző cégeknek és mindenkinek, aki jóban akar lenni a német állammal, van saját antiszemitizmus megbízottja. Feladatuk az antiszemitizmus minden formája elleni küzdelem. Már a megbízottak száma is azt sugallja, hogy Németországban az antiszemitizmusnak semmi esélye sincs, hiszen nap mint nap buzgó felelősök foglalkoznak felkutatásával és gondoskodnak megbüntetéséről.

De hát a világ nem tökéletes, amint azt az államilag finanszírozott modern művészeti kiállítás, a kasseli Dokumenta példája is bizonyítja. A Dokumenta esetében a kiállítás megnyitása előtt egyetlen antiszemitizmus felelősnek sem tűnt fel, hogy itt az antiszemita uszítás platformja készül, és valójában utána sem különösen foglalkoztatta őket az eset.

Adókon hizlalt német antiszemitizmus

A júniusban megnyíló documenta művészeti kiállítás tiltakozások ellenére az Izrael-ellenes  propaganda platformja lesz. Krisztina Koenen írása. 

Mai történetünk Michael Blumeról, Baden-Württemberg állam antiszemitizmus megbízottjáról fog szólni.

A történet azért figyelemreméltó, mert Blume úr valószínűleg az első és eddig egyetlen német antiszemitizmus megbízott, akit bírósági döntés alapján szabad nyilvánosan antiszemitának nevezni, ami még a bizarr politikai eseményekben gazdag Németországban is egyedülálló esetnek számít.

A 46 éves Blume a mai politikai kasztra jellemző tipikus életutat futotta be, éppenséggel akár szimbóluma is lehetne a német politika semmihez sem értő, pártbürokrata, karrierista személyzetének: A CDU-tag Blume életében egyetlen igazi munkahelyen sem dolgozott, viszont minden lehetséges párt- és állami támogatást, ösztöndíjat letarolt. Már ifjú éveiben elkötelezte magát a német-iszlám dialógusnak. Megalapította a stuttgarti Keresztény-Iszlám társaságot, amelynek elnöke lett. Az ő nevéhez fűződik az első, és minden bizonnyal sok német zsidó számára hiánypótló zsidó-keresztény-iszlám „Ábrahám ünnepség” megrendezése 2000-ben.

Közben elvégezte az egyetemet a vallás és politika szakon, valamint elvett feleségül egy török nőt, amivel végleg sikerült a muszlim közösséggel való kompatibilitását bizonyítania. Már gimnazista kora óta tagja volt a kereszténydemokrata CDU ifjúsági tagozatának, és most kezdtek beérni addigi fáradozásainak gyümölcsei. Első minisztériumi állásában az interkulturális és vallásközi kapcsolatok fejlesztésével foglalkozott, majd pár éven belül magasabb fizetési kategóriába tornászta fel magát, amikor is a „társadalmi értékrend továbbfejlesztése” felelősének nevezték ki, majd még egy lépéssel és fizetési kategóriával feljebb a „vallási és integrációs ügyosztály” vezetője lett.

Közben buzgón támogatta a Németországba irányuló iszlám migrációt, míg végre 2018-ban elérte karrierje eddigi csúcspontját, és Baden-Württemberg állam antiszemitizmus megbízottja lett. Ki lehetett volna alkalmasabb e feladat ellátására, mint Dr. Blume?

Most viszont az történt, hogy a hamburgi tartományi bíróság ítéletben adott igazat Joachim Steinhöfel ellenzéki médiaügyvédnek, aki a twitter platform ellen perelt, mivel ott törölték egy Blumera vonatkozó bejegyzését. Steinhöfel a következőket írta: „Baden-Württemberg megengedi magának, hogy antiszemita antiszemitizmus megbízottat foglalkoztasson”, és ehhez még mellékelt számos Blumenak tulajdonított idézetet.

Ezek alapján a tartományi bíróság Stenihöfel ítéletét „bár éles, de megengedhető” kijelentésként értékelte, amely „elégséges tényalappal” rendelkezik.

Steinhöfel ügyvéd ezzel a megítéléssel nem áll egyedül. A los-angelesi Simon-Wiesenthal-Központ az antiszemitizmus megbízottat a 2021-es év első tíz antiszemitája között 7. helyen tartja számon. A Jerusalem Post arról számolt be, hogy izraeli és amerikai diplomaták Blume lemondását követelik, mert az a zsidókat a 30-as években az arabok ellen védelmező brit Orde Wingate katonatisztet „háborús bűnösnek” és „brit gyilkosnak” titulálta. Malca Goldstein-Wolfot, a közismert Izraelt támogató német zsidó aktivistát Adolf Eichmannal hasonlította össze.

Náci antiszemita összeesküvés-elmélet a német köztévében

A zsidók nem hagyják szó nélkül, hogy ZDF-en azt állították, hogy a „zsidó lobbi” irányítja a Biden-kormány külpolitikáját.

A szociális platformokon Izrael ellenes posztokat helyeselt, többek között olyanokat, amelyek a cionizmust azonosítják a nemzeti szocializmussal. Amikor felszólították, hogy rendelje el a BDS-mozgalmat támogató stuttgarti Palesztina Bizottság folyószámlájának felmondását az állami Landesbanknál, ugyanúgy tétlen maradt, mint amikor az ellen kellet volna tiltakoznia, hogy Freiburg zöldek és baloldali radikálisok által dominált vezetése testvérvárosi kapcsolatot vett fel az iráni Iszfahánnal, melynek vezetése közismerten Izrael megsemmisítését követeli.

Az arab migránsok és általában az iszlám antiszemitizmusának bírálatát hiába keresnénk munkásságában, Blume csak a szélsőjobboldali antiszemitizmust tekinti annak, ami, az Izrael ellenesség számára nem tartozik ebbe a kategóriába.

Ez év július 9.-én Steinhöfel először írt Blume tevékenységéről az „Achse des Guten” nevű online magazinban https://www.achgut.com/, amely ma az egyik legjelentősebb ellenzéki publikáció*. Egy nappal később internetes támadás indult a magazin ellen, nem beazonosítható twitter résztvevők felszólították az Achsen hirdető cégeket, hogy szüntessék be a magazin támogatását, mert az platformot biztosít a covid oltást ellenzőknek és hazugságokat terjeszt. Elsőként az Audi kapitulált, megköszönte a szíves felvilágosítást és megígérte, hogy az Achset azonnal felteszik a „kizárási listájukra”. Pár napon belül a magazin reklámozási partnere, amelyen keresztül az egyes cégek hirdetéseiket helyezik ki, azonnali hatállyal felmondta a magazinnal kötött szerződését. Az Achse a csőd szélére került, és csak olvasói azonnali támogatásával tudott továbbra is megjelenni.

Az Achse ellen továbbra is dúló shitstorm vizsgálata azt mutatja, hogy Blume mind a hivatalos @beauftragtgg, mind a privát @BlumeEvolution twitter fiókjával a kampány résztvevője, sőt valószínűleg szervezője is. Több ízben lájkolta az Achse elleni támadás tweetjeit, és hivatalos csatornákon helyeselte és támogatta az Achse elleni – nyilvánvalóan alkotmányellenes – akciót. Baden-Württemberg állam (!) twitter fiókján a következőket írta az Achse magazinról:

„Sok szerzőjük rasszista és demokráciaellenes álláspontot képvisel. Sürgősen véget kell vetni annak, hogy gazdasági vállalkozások pénzügyileg támogassák az összeesküvési mítoszok terjesztését.” Ezt a kijelentést viszont ideiglenes rendelkezéssel visszavonatta vele a stuttgarti közigazgatási bíróság.

A Blume és az Achse des Guten közötti háború szerteágazó eseményeinek további ecsetelésétől megkíméljük a kedves olvasót. De egy szempontra azért felhívnánk a figyelmét. A dolog különleges pikantériája, hogy az ellenzéki Achse alapítója és kiadója a zsidó származású, éles nyelvű ellenzéki újságíró Henryk Broder.

Fabian Nikolay, az Achse társkiadója nyilvánosságra hozta néhány feljelentő twitter bejegyzését. Egyesek azzal kezdték mondandójukat, hogy „a zsidó Broder…”, mások úgy látták, hogy „jó tudni, hogy zsidók állnak-e a hírek mögött”. Egy twitteren közölt kollázs Brodert ábrázolja, amint egy levest kavargat, melynek tartalma „sértegetés”, „gyűlölet”, „uszítás”. A kanálra, amivel a levest kevergeti, azt írták „náci”. Blume lájkolta az antiszemita bejegyzéseket.

Így itt végül minden összejött: Egy állami tisztviselő az állam eszközeivel részt vesz a szabad, ellenzéki média elleni támadásban, megpróbál bojkottot szervezni egy publikáció ellen, mert az ott megjelenő cikkek nem tetszenek neki, és tűri, illetve helyesli, hogy a közösségi platformokon ezzel kapcsolatban antiszemita kiszólásokkal megrágalmazzák az ország vezető zsidó újságíróját.

Még egy utolsó érdekesség, hogy a baden-württembergi államhű és „haladó szellemű” zsidó hitközségek azonnal szolidaritásukról és támogatásukról biztosították Blumet. Nemcsak az Achse elleni támadásában nem láttak semmi kivetnivalót, még a Wiesenthal Központot is elítélték, amiért egy ilyen nemes ember jó hírét bemocskolta. A baden-württembergi belügyminiszter Thomas Strobl – Blume főnöke és CDU pártbarátja – pedig képes volt a következőket kijelenteni: „Dr. Blume országunk odaadóan elkötelezett, kiváló antiszemitizmus megbízottja, és én nem tudok nála erre a feladatra alkalmasabb személyt még csak elképzelni sem.”

Ha a német zsidóknak ilyenek a támogatói, milyenek lehetnek akkor ellenségeik?

Post scriptum: E cikk szerzője maga is több ízben publikált az Achse des Guten magazinban.

Nehéz tél előtt áll a német gazdaság

Szaporodnak a negatív előrejelzések, a cégek és polgárok megterhelése már elérte az elviselhetőség határát. Krisztina Koenen jelenti Németországból.