125 éve, ezen a napon gyűltek először össze Izrael megálmodói

1897 augusztusában, Bázelben ülésezett a Theodor Herzl zsidó újságíró által szervezett első cionista kongresszus.

Ahogy arra Herzl is a beszédében utalt rá, a 2000 éves száműzetés után először gyűltek össze a világ minden részéből származó zsidó küldöttek.

A világon sokfelé élő zsidók jelentős részének körében már régóta élt a vágy, hogy visszatérjenek a Sion hegyéhez, az `ígéret földjére`, az ókori zsidó haza területére.

Ezek a gondolatok csak a nemzeti fejlődést világszerte kibontakoztató XIX. században váltak politikai realitássá.

Az újonnan keletkező modern antiszemitizmus katalizálta az elszigetelt törekvéseket, és döntő szerepett játszott abban, hogy a zsidóság `ráeszméljen` történelmére és megfogalmazza a követelését egy zsidó állam kialakításáról Palesztinában.

A `zsidó állam` elnevezés is Theodor Herzltől (Herzl Tivadar) származik, aki a `Neue Freie Presse` című bécsi újság párizsi tudósítója 1894-ben.

Herzl a Dreyfus-per és az azt kísérő rendzavarások hatására írta `A zsidó állam`-ot.

Három évvel később pedig az ő sürgetésére került sor az első cionista kongresszusra.

Bázelben gyűlnek össze a zsidóság vezetői, hogy az első cionistákra emlékezzenek

Mintegy 1400 vendég gyűlik össze vasárnap a svájci Bázelben, hogy egy háromnapos rendezvény keretében megünnepeljék az Első Cionista Kongresszus 125. évfordulóját.

Az augusztus 31-én végződő konferencia eredményét a következő határozatban szövegezték meg:

„A cionizmus a zsidó nép számára egy nyilvános, közjogilag biztosított nemzeti otthon megteremtésére törekszik Palesztinában. A kongresszus küldöttei a célok eléréséhez a következő négy intézkedésben egyeznek meg:

  • a zsidók betelepítésének támogatása Palesztinában;
  • az össz-zsidóság önszerveződése az általános helyi intézkedések révén;
  • a zsidó öntudat és nemzeti érzés erősítése;
  • előkészítő lépések megtétele a kormányoknál, hogy azok beleegyezésüket adják a cionista célok támogatásához.

A XIX. századi nacionalizmusok kibontakozása, még inkább a többféle okból létrejövő antiszemitizmus jelentősen hozzájárult egy politikailag felkészült, zsidó nemzeti mozgalom megszerveződéséhez.

1881 és 1914 között 2,5 millió, javarészt kelet-európai zsidó vándorolt ki Palesztinába és főképp az Egyesült Államokba.

„A jelszavunk egyszerű: haza akarunk menni”

Herzl Tivadarra, a cionista mozgalom megalapítójára emlékezünk, aki 1904. július 3-án hunyt el Edlachban.