Az amerikai zsidók kevésbé vallásosak, mint a teljes népesség

A közelmúltban az európai zsidóságról, 16 ezer válaszadóval elvégzett kutatás eredményeit közöltük. Most tekintsük át, hogy mi a helyzet az óceán túlpartján.

A Pew Kutatóközpont felméréséből kiderül, hogy számos eltérés mutatkozik a két térség zsidó közösségei között, de egy dologban azonosak: a fiatal generáció tagjai közül sokkal többen érzik magukénak az ősi hagyományokat, mint az idősebb nemzedék tagjai – írja a zsido.com.

A felmérés egyik tanulsága, hogy az Egyesült Államokban élő zsidók összességében kevésbé vallásosak, mint a teljes népesség, azonban igen nagy arányban vesznek részt mind zsidó kulturális eseményeken, mind hagyományos vallási szertartásokon. A kutatásban 4718 zsidó felnőttet kérdeztek meg 2019 novembere és 2020 júniusa között. Az eredményeket 10 pontban foglalták össze.

  1. Növekvő méret

Az Egyesült Államok zsidósága számaránya (2.4%) stabilnak tekinthető és hasonló ütemben növekszik, mint a teljes népesség. 2020-ban mintegy 7.5 millió zsidó élt az országban, köztük 5.8 millió felnőtt és 1.8 millió gyermek. Ez jelentős növekedés 2013 óta, amikor 6.7 millió zsidóról tudtak – 5.3 millió felnőttről és 1.3 millió gyermekről.

  1. Növekvő diverzitás

A teljes amerikai társadalomhoz hasonlóan a zsidó közösség is egyre változatosabbá válik etnikailag. Bár a zsidók 92%-a a „nem hispán fehér” kategóriába tartozik, 8%-uk más rasszba sorolja magát. Ha csak a 18-29 éves korosztályt vizsgáljuk, a nem hispán fehérek aránya eléri a 15%-ot. Emellett a teljes zsidó közösség 17%-a és a 30 év alatti felnőttek 29%-a olyan háztartásban él, melynek legalább egy tagja fekete, hispán, ázsiai, illetve egyéb nem fehér vagy kevert rasszba tartozik.

  1. Alacsony vallásosság

Az amerikai zsidók összességében kevésbé vallásosak, mint a többségi társadalom tagjai. A megkérdezettek mindössze 12%-a nyilatkozott úgy, hogy legalább egy héten egyszer ellátogat egy zsinagógába vagy informális vallási összejövetelre. A teljes népesség körében több mint kétszeres ez az arány. 27%-uk mondja, hogy legalább hetente részt vesz valamilyen vallási szertartáson. Ezután nem meglepő, hogy az amerikai zsidók csupán 21%-a vallotta, hogy a vallás nagyon fontos szerepet játszik az életében, szemben a teljes népességben mért 41%-kal. A zsidók valamivel több mint fele szerint a vallás nem igazán vagy egyáltalán nem fontos. A nem zsidó amerikaiak egyharmada nyilatkozott hasonlóan. Az istenhitet vizsgálva még nagyobb a szakadék: a zsidók 26%-a, a nem zsidók 56%-a mondta, hogy „hisz a Bibliában leírt Istenben”.

  1. Politikai meggyőződés

Az amerikai zsidók túlnyomó többsége meggyőződéses demokrata párti szavazó, ám az ortodoxia ebben kivétel, ott a Republikánus Párt viszi a prímet. A 2020-as elnökválasztáson a zsidó felnőttek 71%-a demokrata, vagy a demokraták felé húzó független jelöltre adta a voksát. A reform zsidók között ez az arány elérte a 80%-ot. Ezzel szemben az ortodox zsidók kétharmada a republikánusokat támogatta. E párt népszerűsége felívelőben van az ortodoxoknál, mert 2013-ban még csak az 57%-uk vallotta magát republikánus szimpatizánsnak.

  1. Fenyegető antiszemitizmus

Az Egyesült Államokban élő zsidók kétharmada érzi úgy, hogy erősebb lett az antiszemitizmus az elmúlt öt évben. 53%-uk azt is jelezte, hogy zsidóként kevésbé érzi magát biztonságban hazájában, mint öt évvel ezelőtt. Ez azonban nem járt együtt a zsidó összejövetelek elnéptelenedésével. Még azok sem maradnak általában távol a zsidó rendezvényektől, akik aggódnak a biztonságuk miatt, és csak 10% mondta azt, hogy a veszélyektől tartva kihagyott valamilyen zsidó eseményt.

A zsido.com cikkének folytatása itt olvasható.

A fiatal amerikai zsidók egyre ortodoxabbak és szekulárisabbak

A fiatal amerikai zsidók vagy egyre inkább ortodoxok vagy nem kötődnek a zsidósághoz.