A ZSIMA is csatlakozik a zsidó-keresztény nyilatkozathoz

A Magyarhoni Zsidó Imaegylet (ZSIMA) kiáll a család szentsége és az emberi méltóságra vonatkozó alapelvei mellett.

Az egyházak 2021. december 9.-én kelt nyilatkozata aláírásával a ZSIMA is alapvetőnek tartja a családi értékek védelmét. Az ennek érdekében született közös nyilatkozatot eredetileg aláíró katolikus, protestáns, zsidó és ortodox egyházakkal együtt, melyek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Magyarországi Református Egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház, Magyarországi Baptista Egyház, Magyar Pünkösdi Egyház, Magyarországi Metodista Egyház, Budai Szerb Ortodox Egyházmegye, Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Orthodox Exarchátus, Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház, Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye, Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarkátus), Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség.

Magyarhoni Zsidó Imaegylet a Tóra és a Szentírás szavai szerint, a vallásos neológ értékrend alapján támogatja a családok védelmét.

A közös nyilatkozatban többek között ez áll:

„Mi, az alulírott katolikus, protestáns és ortodox egyházak, valamint zsidó hitközségek képviselői, a Karácsonyra készülve, illetve a Hanuka gyertyáinak fényében, egyben az utóbbi időkben egyre erősödő társadalmi vitákra reagálva ezúton is megerősítjük a házasságra, a családra és az emberi méltóságra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát”

A Zsima közleményében leszögezi:

Hisszük, hogy minden ember egyenlő és egyenlő méltóságú, de az emberi lét kiteljesedésének biztosítéka egy férfi és egy nő között fennálló szeretetteljes családi, házassági kapcsolat, melyet a gyermekeikkel együtt az Örökkévaló áldása kísér.

Erdélyi egyházak is csatlakoztak a zsidó-keresztény nyilatkozathoz

A zsidó hagyományban is a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja – írták.