Merkel ellentmondásos hagyatéka

Amikor távozott hivatalából, Angela Merkelt Európa-szerte körültekintő vezetőként ünnepelték, aki súlyos csapások sorozatán vezette át a kontinenst. Ez szembetűnő ellentétben állt a görög adósságválság idején róla alkotott képpel, amikor a karikaturisták horogkeresztes SS-egyenruhában ábrázolták — írja Wolfgang Streeck gazdasági szociológus az Unherd hasábjain.

Ám azok a karikatúrák csak a tömegeknek szóltak. Az európai politikai elit, mindannyian, boldogan szavaztak a Merkel-kormánnyal, amikor a görög disszidensek megfegyelmezéséről volt szó. Ugyanolyan lelkesek voltak, mint a németek, hogy életben tartsák az európai monetáris uniót. Merkel egy olyan politikai osztályra bízta Európát, akiket nemcsak a kétszintű – nemzeti és nemzetek feletti – politika fortélyaira tanított, hanem akiket részben ő juttatott vagy tartott hivatalban. Ez a politikai osztály a jövőjét a német hegemóniára épülő Európára tette fel.

Európa számos részén még mindig kellemes meglepetésnek számít egy olyan német, aki halk szavú, jó modorú, nagyszívű és még nagyobb pénztárcájú, aki inkább mosolyog, mint kiabál. Ez hasznosnak bizonyult a kontinens informális uralkodójává válásában. Az is segített, hogy Merkel nő – valaki, akit jóságos anyaként lehetett elképzelni, szemben a büntető apával.

De más dolgok sokkal inkább hozzájárultak a felemelkedéséhez. Amikor 2005-ben hivatalba lépett, jelentős fejlesztések történtek, és jelentős döntések születtek, amelyek minden bizonnyal megkönnyítették a karrierjét. A kilencvenes években a centrista politikai pártok, a jobb- és a baloldaliak egyaránt, programszerűen megfogyatkoztak a neoliberális globalizáció előretörése miatt. Pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) képtelen volt összeegyeztetni az egyre gyorsabb kapitalista modernizációt a paternalista szociális védelem iránti hagyományos elkötelezettségével. Ez olyan ideológiai vákuumot hagyott, amely példátlanul nagy mozgásteret biztosított Merkel számára.

Antiszemitizmus miatt vizsgálódnak a német állami hírügynökségnél

A Deutsche Welle ellen felhozott vádakkal foglalkozó független vizsgálóbizottságnak januárban kell jelentést tennie az eredményeiről.

Ehhez hozzájárultak fő riválisa, a Szociáldemokrata Párt (SPD) egykori vezetője Gerhard Schröder harmadik útas szociálpolitikai reformjai – különösen az Agenda 2010, amely csökkentette a munkanélküli segélyeket, és növelte az emberekre nehezedő nyomást az állásajánlatok elfogadására – kezdett szétesni. Az Agenda 2010 nemcsak az SPD-t gyengítette meg évtizedekre, hanem Merkelt kancellárrá válását követően megkímélte attól, hogy végre kelljen hajtania azokat a neoliberális reformokat, amelyeket ellenzéki vezetőként ígért. Ehelyett hagyhatta, hogy az SPD, partnere hárompárti koalíciós kormányban, megpróbáljon reformokat kidolgozni a Schröder-tervjez, és ezzel emlékeztesse választóit, hogy Schröder a felelős az általuk gyűlölt politikáért. Merkel a maga részéről a növekvő foglalkoztatottsági szintet és a szövetségi költségvetés egyensúlyban tartását mondhatná magáénak.

A növekvő foglalkoztatottság és a csökkenő költségvetési hiány azonban nem csak az Agenda eredménye volt. Merkel harmadik és legfontosabb hosszú távú előnye az európai kormányfők munkája volt, akik a kilencvenes években létrehozták az Európai Monetáris Uniót. Érdemes megjegyezni, hogy a közös valuta nem a német, hanem a francia és kisebb mértékben az olasz elit projektje volt, akik azt remélték, hogy a Németországgal közös valuta kikényszeríti a neoliberális szerkezetátalakítást saját országaikban, miközben megvédi őket a német pénzügyi versenytől.

Mint kiderült, az előbbi célt a belföldi ellenállás meghiúsította, míg az utóbbi egy B-tervvé alakult: a déli tagállamok monetáris és fiskális politikai engedményeket akartak kicsikarni Németországtól az unióban maradásért cserébe.

Németország számára viszont a monetáris unió gazdasági istenáldása volt. Az országot Európa növekedési pólusává, egy liberális gazdasági birodalom központjává tette. Emellett szilárdan rögzítette, hogy az euró megőrzése Németország legfőbb nemzeti érdeke.

Németországban másokkal ellentétben Merkel már korán megértette, hogy a monetáris unió megőrzéséhez többlet kifizetésekre van szükség a veszteseknek. Ezeknek nem feltétlenül kellett pénzügyi jellegűeknek lenniük, hanem szimbolikusak is lehettek, például az, hogy időnként megengedte kollégáinak az Európai Tanácsban, hogy Németországot leszavazzák. Belföldön Merkelnek le kellett győznie az ellenállást azzal szemben, amit a német közvélemény mindig is hajlamos volt a pazarló délieknek tett túlzott engedményeknek tekinteni. A belpolitikai és az európai politikai igények közötti konfliktus elkerülése érdekében a legtöbb mellékes kifizetést, különösen a drágábbakat, a titokban kellett teljesíteni, az Európai Központi Bank, a szörnyeteg technokrácia gyomrában zajló bonyolult műveleteken keresztül.

Ez nem jelenti azt, hogy nem folytak kemény tárgyalások az esedékes kompenzációk nagyságrendjéről. Merkel igyekezett a lehető legalacsonyabban tartani a Németországnak fizetendő árat. De azt is megértette, hogy a költségnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a valutauniót egyben tartsa.

Az átutalásoknak nem kellett megoldaniuk a kontinens strukturális egyensúlytalanságait. Fő céljuk politikai volt: az EU-párti kormányok hatalmon tartása azáltal, hogy segítik őket az euróellenes pártok és mozgalmak kihívásainak elhárításában; anyagi és ideológiai forrásokkal látják el őket, hogy megjutalmazzák támogatóikat, és ezáltal megőrizzék a „politikai stabilitást”.

Merkel már nagyon korán felismerte, hogy a német Európa-politika központi kérdésének a monetáris unió védelmének kell lennie az unió eredeti támogatóinak csalódottsága ellenében. Ehhez életben kellett tartani azt a benyomást, hogy az EU-t, ha nem is minden tag egyformán, de legalább egy francia-német „tandem” irányítja, és nem Németország egyedül. Négy francia elnököt – Chirac, Sarkozy, Hollande és Macron – kellett maga mellé állítania e tekintetben.

Az „európai szuverenitásra” – vagyis az Európa egészére kiterjesztett francia szuverenitásra – és a közös „stratégiai kultúrára” – vagyis arra, hogy az EU átvegye a francia katonai doktrínát és ambíciókat – irányuló francia törekvéseket Merkel csak szimbolikusan tudta kielégíteni. A valóságban a német nemzetbiztonság szilárdan az Egyesült Államok és a NATO kezében maradt.

Ahhoz, hogy mind az Egyesült Államokat, mind Franciaországot elégedetté tegye, a német külpolitikának retorikai ködösítésre és kettős üzletre kellett támaszkodnia, melyben Merkel kiválóan teljesített. Német csapatokat küldtek Afganisztánba és Maliba is, és máshová is kellett volna, ha a kormánynak nem lett volna az a kifogása, hogy a háború utáni német alkotmány szerint a területen kívüli katonai missziókat a Bundestagnak hivatalosan jóvá kell hagynia.

Belföldön Merkel fő projektje egy hegemón neoburzsoá politikai központ kiépítése volt, pártjának szavazóival az élen.

Korán döntött a Zöldek, mint ideális partnerek mellett, akik a szükséges új vért adhatják, és megszüntethetik a generációs szakadékot, amely a régebbi pártokat sújtja a gyors kulturális változások világában.

A Zöldekkel kötött szövetség azonban végül látványosan megbukott. Az atomenergia Fukusima utáni leállítása, majd a szén fokozatos kivonása a zöldeknek tetszett, de felvetette a növekvő energiaellátás biztosításának kérdését. A válasz az volt, hogy Németországot az orosz gáztól tették függővé, az Egyesült Államok megdöbbenésére. Az orosz gázra a Zöldek is neheztelnek az „értékközpontú” külpolitikai elképzeléseik miatt.

Miközben Merkel egyetértett az Oroszország elleni nyugati szankciókkal a Krím-félsziget visszafoglalása miatt, Merkel energia- és éghajlat-változási politikáját az Északi Áramlat 2 gázvezetékre alapozta, egy olyan projektre, amelyet zöld barátai meg akarnak szakítani, akárcsak francia barátai, akik szívesen eladnák Németországnak az általuk termelt nukleáris villamosenergiát.

Hasonló nehézségek és belpolitikai-nemzetközi bonyodalmak merültek fel, miután Merkel 2015-ben úgy döntött, hogy megnyitja a német határokat egymillió, főként szíriai menekült előtt. Miközben menekültpolitikája ismét megkedveltette őt a Zöldek és az új középosztály körében, megosztotta pártját, és új lendületet adott az akkoriban hanyatló Alternative für Deutschlandnak.

Arra is rákényszerítette, hogy az EU nevében tárgyalásokat folytasson a török diktátorral, Erdogannal egy olyan megállapodásról, amelyben Európa jelentős összegeket fizetett neki azért, hogy az EU kapuőreként megakadályozza, hogy szíriai és más menekültek átjussanak Európába. Szintén a bevándorlás ellenőrzése érdekében Németország ragaszkodott egy európai kvótarendszerhez a jövőbeli menekültek számára, jól tudva, hogy ez a legtöbb más tagállam számára elfogadhatatlan, mivel ez a német menekültügyi rendszer de facto európaizálását jelentené. Az eredmény szenvedélyes ellenállás volt Kelet-Európában, és az EU-ban éppúgy, mint a német választók körében.

Merkel migrációs politikája volt az egyik oka annak, hogy a közelmúltbeli zöld előretörés Merkel saját pártjának olyan mértékű hanyatlásával járt együtt, hogy a 2021-es választásokon a CDU/CSU túl kicsi lett ahhoz, hogy utódpárti kormányt alakítson. Végül a neoburzsoá centrum, amelyet Merkel építeni akart, egy hárompárti koalícióból állt az SPD vezetésével és egy kancellárral, Olaf Scholz-cal, aki Merkel pénzügyminisztereként mindent megtett, hogy tanuljon tőle.

Az új kormány beiktatásakor a leköszönő kancellár annyira elidegenedett pártjától, hogy úgy tűnt, teljesen elégedett azzal, hogy hivatalát egy szociáldemokratának adják át.

Hogyan járul hozzá a Nyugat az iszlamizmus terjedéséhez

A progresszívek elnézik azokat az istenkáromlásra vonatkozó törvényeket, amelyek miatt Pakisztánban embereket lincselnek meg.

Utódainak nehéz dolga lesz Merkelt követni. A kitérő vezetés módszere – a döntések elhalasztása, az igazság pillanatainak késleltetése, a konfliktusok kétértelmű retorikával való elfedése, a stratégia helyett az opportunista improvizáció és a bizonytalanság elfojtása az optimista nyugalom nyilvános megnyilvánulásával – különleges személyes készségeket igényel. Ugyanez vonatkozik Merkel rendkívüli képességére, hogy megússza a döntések hirtelen visszavonását és a különböző választói csoportoknak tett, egymásnak ellentmondó ígéreteket. Merkeltől az európai államférfiak két-három generációja tanulta meg, hogy a mai válságok idején a vezetés nem jelent többet és nem kevesebbet, mint hogy elég optimistának kell tűnni ahhoz, hogy a közvélemény optimizmusának nyilvános megnyilvánulása iránti vágyát kielégítsük.

Most azonban ez már nem biztos, hogy elegendő. Merkel kétértelműen barátságos sztoicizmusa valószínűleg nem fogja olyan jól szolgálni a következő német kormányt vagy a német Európát, mint ahogyan őt szolgálta.

Merkel hivatali ideje alatt mindig volt elég pénz ahhoz, hogy a legtöbb partnerét ésszerűen boldoggá tegye – elegendő pénz és idő ahhoz, hogy az összeegyeztethetetlenek összeegyeztethetőnek tűnjenek. Hogy ez már nem így van, azt többek között a közelmúltbeli német koalíciós megállapodás is jelezte, amely csak azért jöhetett létre, mert a felek szándékosan tartózkodtak a pénzügyek megvitatásától.

A pénzügyi kérdések azonban hamarosan felszínre buknak, akár akarnak a pártok beszélni róluk, akár nem, ahogy a monetáris unió és a világjárvány is teszi a dolgát, és ahogy a német belföldi szükségletek is érezhetővé válnak.

Vegyük észre, hogy már a Covid lecsapása előtt is válságban volt a német fizikai infrastruktúra. Ráadásul az új kormánynak, Merkel nagykoalíciójával ellentétben, a CDU/CSU-ban olyan ellenzékkel kell szembenéznie, amelyet nem zárhat ki a nyilvános vitából – ahogy Merkel és a többiek az AfD-t is kizárták.

Ez többek között azt jelenti, hogy kérdéseket fognak feltenni és válaszolni kell majd arra, hogy Németország képes-e megfizetni „Európa”, azaz a monetáris unió életben tartását azáltal, hogy délen EU-párti kormányokat tart az irányításban. Ehhez az EKB-nak a közvetlen államfinanszírozás egyre extravagánsabb módszereit kell majd kitalálnia, beleértve a kamatlábak nulla közelében tartását a növekvő infláció ellenére és az államadósság „fiskális elnyomással” történő csökkentését.

Hosszú a megoldatlan problémák listája, amelyet Merkel maga mögött hagy. Kezdve az eurózóna jövőbeli fiskális és monetáris alkotmányától Európa egyre növekvő államadósságáig, az EU és tagállamainak a két ellenséges globális szuperhatalomhoz, az Egyesült Államokhoz és Kínához való viszonyáig, az európai és különösen a német Oroszországhoz való viszonyig, a német atlantizmus és a francia európaiság közötti feszültségig, a nemzeti szuverenitás helyzetéig az uniós államrendszerben, Nyugat-Európa jövőbeli energiaellátásáig, valamint a menekült- és bevándorláspolitikáig. Több kérdést is fel lehetne sorolni, mindegyik sürgős, némelyik kritikus, egyiket sem könnyű megoldani.

Néhány év múlva Merkel hivatali idejére talán úgy emlékeznek majd, mint egy aranykorszakra, amikor a nehéz döntéseket még sikeresen el lehetett halasztani, a dilemmákat optimista tagadással és jóindulatú mellőzéssel lehetett elrejteni, és az ellentmondásokat mindenféle kölcsönvett vagy nyomtatott zsebpénzzel lehetett összeegyeztetni. Most ezzel szemben a dolgok komolyra fordulnak.

Maurice Frank: Angela Merkel nem volt szent

A leköszönő kancellár valóban Európa morális iránytűje volt, ahogy a liberálisok nevezik Nyugaton? – teszi fel szkeptikusan a kérdést az UnHerd szerzője.