A Chábád is beleállt a Siratófal osztatlanságáért folyó vitába

Jicchák Jehuda Jaroszlavszki rabbi szerint „semmiféle kompromisszum nem jöhet szóba, ha a Siratófalról van szó” – írja a Zsido.com az Arutz7 nyomán.

Az izraeli Kirját Máláchi lubavicsi közösségének rabbija, aki egyben a Chábád izraeli rabbinikus bíróságának a vezetője is, a Kneszet minden vallásos és háredi képviselőjéhez intézte a kérését abban a reményben, hogy sikerül az ún. Siratófal-kompromisszum elfogadását megakadályozni.

A határozat értelmében férfiak és nők által vegyesen használható, egalitárius imacsoportok működését lehetővé tévő teret kell létrehozni a már most is a reform és konzervatív mozgalom tagjai által használt terület kiterjesztésével.

Jaroszlavszki rabbi egy levélben így fogalmazott:

„Szent kötelességünk, hogy megakadályozzuk, hogy Templomunk megszentelt helyéből akár csak a legkisebb darabot is átadjuk, hogy olyan dolgokkal szentségtelenítsék azt meg, melyek a szentségnek éppen az ellentétei. Semmiféle kompromisszum vagy hasonló dolog nem jöhet szóba, Isten ments.”

A reform mozgalommal kapcsolatban elmondta, hogy „már elég pusztítást vitt végbe Izrael népe körében és szent kötelezettségünk, hogy mindent megtegyünk annak megakadályozására, hogy ártsanak a szentségnek. Mindannyiunk kötelessége, hogy lehetőségeink szerint mindent megtegyünk a szent dolgok megszentségtelenítésének megakadályozására.”

A jelenlegi Siratófal-tervet elsősorban a reform mozgalom támogatja, illetve annak az izraeli parlamentben ülő, munkapárti képviselője, Gilád Káriv reform rabbi. A határozat elfogadása ellen vallásos szervezetek és egyének is tiltakoznak.

Pew Report: Amerikában nagyobb a Chábád, mint a reform és a konzervatív mozgalmak együttvéve

A liberális zsidó mozgalmak már nem állíthatják, hogy az amerikai zsidók többségét képviselik.