Nincs bocsánat Spinozának — az amszterdami szefárdi közösség nem felejt

350 évvel a kimondást követően a filozófus kiközösítése továbbra is áll, sőt örökre állni fog – derül ki egy amszterdami rabbi leveléből. 

Baruch Spinozát a zsidó közösség kivetette magából radikális Biblia-ellenes nézetei miatt – írja a The Jewish Chronicle.

Most egy rendkívüli új vita került nyilvánosságra amelyből kiderült, hogy az amszterdami szefárd közösség néhány tagja nem bocsájtott meg Spinozának, csaknem 350 évvel a halála után.

Az eset azután történt, hogy az amerikai John Hopkins Egyetem filozófiaprofesszora filmfelvételt kért a portugál zsidó zsinagógában.

A Spinoza-szakértő Yitzhak Melamed megdöbbenve értesült róla, hogy kérését az amszterdami szefárd közösség egyik vezetője határozottan elutasította.

Joseph Serfaty rabbi azt írta, hogy a Spinoza ellen 1656-ban, 23 éves korában kimondott kiközösítés még ma is érvényben van.

A rabbi a következőt írta:

„A chachamim [tudósok] és a parnasszim [tisztviselők] a lehető legszigorúbb tilalommal kiközösítették Spinozát és írásait, olyan tilalommal, amely örökre érvényben marad, és nem lehet visszavonni. Ön életét Spinoza betiltott műveinek tanulmányozásának és eszméinek szentelte. Az Ön kérése, hogy meglátogassa komplexumunkat és filmet készítsen erről az Epikuroszról [eretnekről], összeegyeztethetetlen évszázados halachikus, történelmi és etikai hagyományainkkal, és elfogadhatatlan támadás identitásunk és örökségünk ellen. Ezennel megtagadom a kérését és persona non grata-nak nyilvánítom a zsinagógakomplexumban.”

Serfaty rabbi ezután közvetlenül az aláírása fölött hozzátette: „Tartalmas Chanukát kívánok önnek”.

Melamed úr vasárnap megosztotta a levelet a Facebookon.

Spinoza a ma is álló zsinagógában működő iskolába volt beiratkozva. A korabeli történelmi dokumentumok „gonosz nézeteiről és cselekedeteiről”, „utálatos eretnekségeiről” és „szörnyű tetteiről” tesznek említést. Spinoza 1677-ben, 44 évesen halt meg.

Spinoza kiközösítése – sok évszázaddal később is érvényben maradt, annak ellenére, hogy többször felszólítottak a feloldására, de még 2015-ben is elutasították a rendelet visszavonására irányuló erőfeszítéseket.

Ezt a cikket szerkesztőségünk a Sábát beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.

Update: A zsinagóga vezetősége bejelentette, hogy a rabbinak nem volt joga kitiltani Melamedet, akit várnak szeretettel a zsinagógában. A kiközösítés azonban továbbra is érvényben marad Spinoza ellen. 

Leo Strauss, a politikai filozófus és zsidó gondolkodó

Strauss judaizmushoz fűződő viszonyának kulcsa a kinyilatkoztatás, az emberi racionalitás és a közösségi létből fakadó politikai összefüggések megértése. Lánczi András írása.