A zsidóknak nem kellene beállniuk a „rendszerszintű rendőrségi rasszizmust” skandáló kórusba

Hiszen az nem csak helytelen, de hosszú távon árt a zsidó és fekete amerikaiaknak is — vélekedik Hannah Elka Meyers a Tablet Magazinban.

Van egy népszerű narratíva, amely szerint Amerikában a fekete civilekkel való minden rendőrségi interakció mögött „rendszerszintű” rasszizmus áll. Ez tévedés, és a hatása nem csak a fekete közösségeknek rossz – az amerikai zsidóknak is nagyon rossz.

Sajnos ez egy olyan üzenet, amely mögött országszerte felsorakoznak a zsidók, és negatívan befolyásolta, hogy az emberek hogyan gondolkodnak a fajról a tudományos életben, az üzleti életben, a nemzetközi kapcsolatokban és azon túl – elfogadhatóbbá téve a zsidók diszkriminációját és bántalmazását, akik egyre kevesebb rendőrt találhatnak maguk körül, hogy megvédjék őket.

A rendőri erőszakról és a rendőri visszaélésekről szóló videók és beszámolók mélyen felkavaróak, és nem kérdés, hogy a személyes és kulturális előítéletek számos rendőrtisztet érintenek.

De rossz szolgálatot teszünk a nagyobb igazságosság céljának, ha minden rendőri erőszakot, minden rendőri hatalommal való visszaélést vagy akár minden rendőri alkalmatlanságot a rasszizmusnak tulajdonítunk.

A tavalyi rendőrellenes tüntetések, a bűnözési politika és a rendőrségi költségvetések kapkodva elrendezett módosításai elsősorban a rendőrségi ügyek faji egyenlőtlenségeiről szólnak – ahogyan ezt a mozgalom ernyőszervezete, a Black Lives Matter (BLM) is világossá teszi. De mind a mozgalom előfeltevésében, mind a megközelítésében vannak hibák, amelyek feláldozzák a közbiztonságot, miközben aránytalanul sok fekete életébe kerülnek és propagálják az antiszemitizmust.

Ez mindenekelőtt a BLM körül kialakult „a rendőrség újragondolása” retorika miatt van így – egyfajta utópisztikus gondolkodásmód, amely átugorja a nagyon is konkrét, valós előrelépéseket a rendőri módszertan, az irányelvek, az elszámoltathatóság és a kultúra terén, amelyeket az amerikai városok az 1990-es évek óta elértek. Ehelyett egyszerűen ragaszkodik ahhoz, hogy bűnüldözés nélküli társadalomban kellene élnünk. Persze, miért is ne? Kivéve azt a tényt, hogy a rendfenntartás biztosítja az alapvető biztonságot, amely minden polgár számára szükséges a boldoguláshoz.

Ez a védelem néha vagy erőszak alkalmazását, vagy az azzal való fenyegetést igényli, és mély, bár törvényes egyensúlytalanságot teremt a hatóság és a lakosság között. De e nélkül senki sincs biztonságban.

A BLM azt állítja, hogy a rendőrség és a fekete civilek közötti bármilyen negatív interakció a rasszizmus megnyilvánulása. Való igaz, hogy a fekete állampolgárok másoknál nagyobb valószínűséggel keverednek erőszakos összetűzésbe a rendőrséggel. De itt van, hogy miért: A különböző faji csoportokkal való rendőrségi interakció mértéke nagyban függ a bűncselekmények áldozattá válásának és elkövetésének arányától. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának Igazságügyi Statisztikai Hivatala szerint

a súlyos, nem halálos kimenetelű erőszakos bűncselekmények 35,9%-át fekete elkövetők követik el – ez aránytalan a lakosságon belüli arányukhoz képest (kb. 13,4%). Továbbá az FBI adatai szerint, amelyek az olyan gyilkosságokat követik nyomon, ahol az elkövető faji hovatartozása ismert volt, az országos gyilkosságok több mint felét 2019-ben fekete személyek követték el. Ezeknek a gyilkossági áldozatoknak több mint 90%-a szintén fekete volt – ahogyan országosan az összes gyilkossági áldozat több mint 40%-a, akiknek a faji hovatartozása ismert volt.

Míg a tanulmányok azt mutatják, hogy a közhiedelem szerint a fekete civilek a rendőrség által megölt emberek több mint 60%-át teszik ki, a tényleges bejelentett szám 2019-ben 23,4% volt, ami az erőszakos bűncselekmények elkövetésének bejelentett aránya alatt van. Más szóval, bár a „rendszerszintű rasszizmus” szép narratívája bűnözésnek és a rendfenntartásnak, de hamis. Ha bevesszük ezt a narratívát, és ennek alapján alakítunk ki politikát, akkor hibás alapokra helyezzük az amerikai büntető igazságszolgáltatást és közbiztonságot.

A rendőrellenes mozgalom a rendőri erőhasználatra mint megoldhatatlan, rasszista problémára mutat rá, amelyet nem lehetett és nem is lehet megoldani okosabb rendőri munkával és jobb képzéssel. A valóságban ennek az ellenkezője bizonyult igaznak. 1971-ben, amikor a New York-i rendőrség (NYPD) elkezdte nyomon követni ezeket a számokat, 810 rendőri lövöldözéses incidens történt a városban, 221 személyt lőttek és sebesítettek meg, és 93-at lőttek és öltek meg. 2019-re ez a lövöldözési incidensek száma elképesztő 93,5%-kal csökkent: Abban az évben összesen 24 bűncselekmény gyanúsítottját lőtték meg, akik közül 11-et megöltek. Nemcsak a jobb politikák csökkentették a rendőri erőszakot, hanem együtt jártak a proaktív rendőri tevékenységgel, amely drámaian csökkentette az erőszakos bűncselekményeket. A gyilkosságok száma Gothamben az 1990-es csúcsról, amikor  2245 volt, 2017-ben 292-re csökkent. Mivel a fekete és spanyolajkú New York-iak rendszeresen a város gyilkossági áldozatainak jóval több mint felét teszik ki, a halálesetek számának csökkenése évente több ezer megmentett fekete életet jelent. És ezek az életek bizonyára ugyanolyan fontosak, mint a bűnöző gyanúsítottak élete.

A rendőrségi reform másik látszólagos célja, hogy növelje a feketék és a kisebbségek képviseletét a városi rendőrkapitányságokon. De itt is figyelmen kívül hagyták az elért eredményeket:

Az ország számos nagyobb rendőri szerve, köztük a New York-i rendőrség többsége is kisebbségi dolgozókból kerül ki, miközben néhány, mint például az atlantai rendőrség, többségében fekete munkatársakkal dolgotzik.

Ahelyett, hogy elismerné ezeket a nagy és pozitív tendenciákat, a „defund” (támogatás megszüntetése) mozgalom inkább teljesen figyelmen kívül hagyja őket, és ezzel aláássa a tényleges fejlődésért felelős embereket. Carmen Best, Seattle első fekete női rendőrfőnöke, a kadétok sokszínűbb csoportját vonzotta, és egyharmad részben kisebbséghez tartozó végzősöket toborzott, szemben az SPD teljes létszámával, amely csak egynegyed részben volt kisebbséghez tartozó. Sokan közülük keresett újoncok voltak, más munkahelyekről elcsábított szakemberek, hogy egy előremutató és professzionális erőt neveljenek. A tavaly nyári tiltakozások nyomán azonban a seattle-i városi tanács 4 millió dollárral csökkentette az SPD költségvetését, és ezzel kirúgta ezeket a friss újoncokat a testületből, Best rendőrfőnök pedig arra kényszerült, hogy szolidaritásból felmondjon annak a csoportnak, amelyik bevállalta a jövőképes, sokszínű osztály ötletét, és az ajánlatukat végül visszautasították.

Ahelyett, hogy a sikeres rendőrségi reformokat, a modernizációt és az adatvezérelt politikai megoldásokat keresné, a BLM támogatná a rendőrség nagy részének megszüntetését, és a megmaradtak kiközösítését és démonizálását. A mozgalom az amerikai rasszizmus történelmére, sőt magára a rabszolgaságra hivatkozik annak bizonyítékaként, hogy a mai 800 000 esküt tett rendőr a bigottság valamilyen láthatatlan, de kitörölhetetlen jelét viseli magán.

Anélkül, hogy meggyőző bizonyítékot szolgáltatna arra, hogy a „rendőrök” rasszisták, az ország rendőrségi politikájának nagy részében folyó bűnmegelőzés és a kiváló rendőri munka helyett a boszorkányüldözést helyezi előtérbe a karikatúraszerű bigottság ellen, amelyről azt képzeli, hogy mélyen a rendőrök lelkében van eltemetve.

BLM-viszály tépi szét a zsidó összefogás platformját

Ennek a szervezetnek a zsidókat kellett volna egyesítenie. A Black Lives Matterről szóló vita azonban a bukását segítheti elő.

Miért kellene a zsidóknak különösen érintettnek érezniük magukat ebben a zűrzavarban? Az egyik ok az, hogy amikor a társadalmak megpróbálják elkerülni a kemény valóságot, gyakran a zsidókat hibáztatják az esetleges kudarcaikért, mert állítólag nem elkötelezettek az ügy iránt (például amikor az emberek rájönnek, hogy a teljesen közösségi tulajdon rendszere valójában nem működik). Bármennyire is aggódunk amiatt, hogy a fekete amerikaiak túl gyakran keverednek bele a hibás büntető igazságszolgáltatási rendszerbe, nem szabad tévesen minden zsarut hibáztatnunk abban a téves reményben, hogy a boszorkányüldözés végül nem minket fog célba venni.

Gyakorlati szempontból a rendőri jelenlét és erőforrások csökkenése miatt a zsidók – mindenki mással együtt – nagyobb veszélynek vannak kitéve a bűnözés és a törvénytelenség miatt.

A legnagyobb közvetlen hatás a fekete közösségeket érinti. A fekete amerikaiak általában aránytalanul nagy számban válnak az erőszakos bűncselekmények áldozataivá, amelyek a tavaly nyáron kezdődött BLM-tüntetések nyomán az egekbe szöktek. New York Cityben a lövöldözések áldozatainak száma jelenleg 107%-kal több, mint 2019-ben, és a 2021 áprilisában történt lövöldözések száma 166%-kal több, mint 2020 áprilisában. Egy olyan városban, ahol a lövöldözések áldozatainak több mint 70%-a fekete, elsősorban a fekete lakosok, a fekete negyedek fekete lakói fizetnek az életükkel azért, hogy a rendfenntartás álságos elméleteibe vetettük bele magunkat.

A zsidókat azonban a depolicing (rendőrségtől való mentesítés) mozgalom kiszolgáltatottabbá is tette, mivel a zsidó közösségek és a rendőrség közötti partnerségek kulcsfontosságúak az antiszemita támadások megelőzésében és büntetésében, mely a New York-i rendőrség adatai szerint a gyűlölet-bűncselekmények vezető kategóriája (kivéve 2021 első negyedévében, amikor az ázsiaiak elleni támadások átvették a vezetést). 2019-ben a NYPD 252 antiszemita incidenst jelentett; 2020-ban 102 gyűlölet-bűncselekményben alkalmazott letartóztatást. 2021 első negyedévében a NYPD 38 gyűlölet-bűncselekmény résztvevőjét tartóztatta le. A múlt héten a gyűlölet-bűncselekmények száma 122%-kal nőtt az elmúlt év során 2020-hoz képest, és csak júniusban a gyűlölet-bűncselekmények száma majdnem 250%-kal emelkedett. A NYPD által 2019 óta bejelentett 832 gyűlölet-bűncselekményből 406-ot zsidók ellen követtek el.

Az antiszemita támadók azonosítása és elfogása munkaigényes, amint azt Jordan Burnette esete is bizonyítja, aki 11 napos ámokfutásba kezdett zsinagógákat és imakönyveket rongálva Bronxban. Az erre való reagáláshoz a New York-i rendőrség teljes erőbedobására volt szükség: a gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó egység nyomozói munkát végzett, és több éjszakán át rendőrségi megfigyelés volt, beleértve a a járőrözést is. Terrorelhárító tiszteket rendeltek ki a zsinagógák és más imaházak őrzésére, és a hírszerzés elemzői mindenütt segítettek.

A bűnüldöző szervek szintén a frontvonalon védik a zsidókat a nagyobb terrorista szervezetektől és az őket célba vevő szélsőséges csoportoktól.

A 9/11-es támadások óta a bűnüldöző szervek azon dolgoznak, hogy jobban összehangolják a válaszadási és megelőzési stratégiákat, integrálva a szövetségi belbiztonságot a helyivel. 2019 végén az Egyesült Államok Polgárjogi Bizottsága kongresszusi törvényhozási szabályozást sürgetett, hogy finanszírozást biztosítsanak arra, hogy a rendőrkapitányságok nagyobb figyelmet fordíthassanak a gyűlölet-bűncselekményekre.

1992 és 2011 között a New York City elleni 18 iszlamista támadási tervből nyolc New York-i zsidó intézmények vagy zsidó emberek ellen irányult. A fehér fajgyűlölők 2018 óta 12 amerikai zsidót öltek meg, és továbbra is terveznek merényleteket, amelyeket a bűnüldöző szervek, például a New York-i rendőrség faji és etnikai indíttatású szélsőségesek elleni csoportja felderít és elfojt.

Az a tévhit, hogy a közbiztonság kulcsa az, hogy a bűnözőkkel tartunk – ahelyett, hogy a bűncselekmények áldozataival lennénk kedvesebbek -, nemcsak a fizikai erőforrásokat áldozza fel, amelyekre a rendőrségnek szüksége van a zsidók biztonságának fenntartásához. Ez visszaüt. A törvénytelenség légköre, amely a tavaly nyári, a bűnüldözés elleni tüntetések után uralkodik Amerika számos nagyvárosában, úgy tűnik, táplálja a gyűlölet-bűncselekmények számának növekedését. És a „progresszív” reformoknak köszönhetően az erőszakos visszaesők számának növekedése is táplálja ezt a tendenciát. A múlt hónapban például Brandon Elliot brutálisan bántalmazott egy ázsiai nőt, miközben etnikai sértéseket vágott a fejéhez. Elliot, aki életfogytiglani feltételes szabadlábon volt, mert 5 éves húga szeme láttára halálosan megkéselte az édesanyját, tipikus példája a tavalyi év sok gyűlölet-bűncselekményt elkövető személyek erőszakos profiljának.

Ostobaság úgy tenni, mintha az erőszakos elkövetők gyakran nem cselekednének erőszakosan, vagy mintha „rasszista” lenne az erőszakos bűnözőket letartóztatni, ha bizonyos faji kategóriákba tartoznak.

Áprilisban három egymás utáni rendőrségi lövöldözés miatt a kongresszusi képviselők, hírességek és zsidó csoportok, mint például a Rágalmazásellenes Liga, dühösen vádolták a rendőrséget rasszizmussal. Az eddigi bizonyítékok alapján azonban úgy tűnik, hogy Daunte Wright Minneapolis külvárosában történt lelövése hanyagságból, halálos kimenetelű volt. Adam Toledo chicagói lelövése tragikus, de védhető élet-halál döntést jelentett, amelyet egy rendőrnek kellett meghoznia, amikor hajnali fél háromkor egy sötét sikátorban leadott lövésekre reagált egy olyan városban, ahol a gyilkosságok száma idén 22%-kal nőtt, és ahol január óta több mint 1000 lövöldözéses áldozat volt. Ma’Khia Bryant lelövése egy hősies gyors akció volt, amely megmentette egy ártatlan fekete lány életét, akit éppen meg akartak késelni. Ha azt mondjuk, hogy egy fekete tinédzsert, aki épp egy fiatal lányt készül leszúrni, nem lőhet le a rendőrség, még akkor sem, ha nem hajlandó eldobni a fegyverét, akkor valójában azt mondjuk, hogy a különböző fajokra más szabályok vonatkoznak. Azt mondjuk, hogy nem a tettek alapján ítélünk, hanem az általunk kívánt eredmények és az általunk igazságosnak tartott demográfiai statisztikák alapján.

Zsidóként zsigerileg kellene aggódnunk amiatt, hogy az emberi gonoszság hamis vádjait olyan emberek ellen használják fel, akik felelősek a tényleges bűncselekmények megakadályozásáért.

Az is teljes ostobaság, hogy egy olyan ideológiát támogatunk, amelyet az ellenünk való diszkriminációra használnak fel, miközben megfosztanak minket attól a fizikai védelemtől, amelyre továbbra is szükségünk van minden vallású, fajú és politikai meggyőződésű bűnöző és pszichopata ellen. Aggódnunk kellene amiatt, hogy a faji hovatartozás és nem a viselkedés alapján történő megítélés visszahat ránk.

Hiszen ez már meg is történt. Nem számít, hány zsinagóga lobogtat BLM-zászlókat, a zsidókat egy kalap alá veszik a rendőrökkel ebben az erkölcsi játékban. Zsidó diákokat az egyetemeken kizártak a BLM-hez csatlakozó csoportokból azzal az indokkal, hogy Izrael támogatása önmagában rasszistává teszi őket. És ez még csak a bevezetője volt az elmúlt hetek rémálmának: Izraelt széles körben rasszista zsaruként ábrázolták Amerikában, akit gyűlölnek és elítélnek, függetlenül a törvényektől vagy a rasszizmus és brutalitás vádjainak kétszínűségétől. A színpad készen állt a manhattani zsidó gyalogosok és Los Angeles-i szabadtéri éttermek elleni közelmúltbeli erőszakos támadásokhoz – és a kongresszus tagjai számára, hogy növeljék vele a halmot.

Minden eddiginél nagyobb szükségünk van a szilárd és felhatalmazott bűnüldöző szervekre, amelyek továbbra is intelligensen alkalmazkodnak a helyzetekhez annak érdekében, hogy megfékezzék a gyűlölet-bűncselekmények és az ezt támogató rendezetlen környezet növekedését.

A rendőrségi rasszizmus narratívája hamis, és a zsidóknak fel kell szólalniuk ellene – nemcsak azért, mert téves, hanem mert különösen veszélyes ránk nézve.

A zsidó érdekeltség a kritikai fajelmélet elleni harcban

Miért állnak az amerikai zsidó csoportok a rossz oldalon ebben a csatában? – teszi fel a kérdést Jonathan S. Tobin.