Jogi lépésekkel fenyegette Heisler a Zsimában maradó rabbikat

Több rabbi is kilépett a Zsima neológ egyesületből, jelentette diadalmasan a Mazsihisz honlapja. Mint egy lapunk birtokába került levélből megtudtuk: Heisler András fizetése elvesztésével és jogi következményekkel fenyegette a bent maradókat.

„A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) örömmel nyugtázta több rabbi döntését: távoznak a Róna Tamás által vezetett Magyarhoni Zsidó Imaegyletből (ZSIMA). A Mazsihisz Vezetősége továbbra is azt tartja természetesnek, ha munkavállalói, így rabbijai és kántorai a Szövetségen belül, a Mazsihisz tagszervezeteiben végzik munkájukat és dolgoznak a neológia jövőjéért” – írja a Mazsihisz.hu.

MInt lapunk megtudta, valóban kiléptek rabbik a Zsimából, ám információink szerint a rabbikra nyomást helyeztek a Mazsihisz vezetőségéből, hogy így tegyenek.

A Mazsihisz 2021. február 15-i vezetőségi ülésén olyan határozatot hoztak, miszerint „sem a MAZSIHISZ-nek, sem a neológiának nincs szüksége olyan szervezetre, amely lehetőséget nyújt a magyarországi neológia megosztására.”

A határozat hozzátette: „aki ezt nem így gondolja, és más, a Szövetségünkön kívüli vallási közösségért dolgozik, felkérjük, hogy ezt már ne a mi fizetett alkalmazottunkként tegye.”

Mindez egy Heisler András világi elnök és Kunos Péter ügyvezető igazgató által aláírt levélben került idézésre, mely lapunk birtokába jutott. (A teljes levelet lásd a cikk végén!)

A levélben a határozathoz még hozzátették:

„(…) kérünk arra, hogy a jövőben a neológ közösség építését a MAZSIHISZ keretében és ne a Szövetségünk egységére károsnak ítélt ZSIMÁ-ban végezd. Ha a ZSIMÁ-nak esetleg tagja vagy, kérünk írásban szíveskedjél jelezni felénk, hogy a MAZSIHISZ vallási funkcionáriusaként érintő feladatokat kizárólag a MAZSIHISZ keretei között fogod a jövőben végezni. Válaszodat 2021. március 3-ig várjuk.”

A levél a következő fenyegető hangnemű sorral zárul:

„Hiányában a kérdést jogi és/vagy adminisztratív útra kell terelnünk.”

Hónapok óta tartó inkvizíció

Mint lapunk januárban megírta: Heisler akkor több levélben kérte meg a Mazsihisz küldötteit, jelezzék, ha más „vallási közösség” tagjai. A levelek nyilván a Zsima-tagokra utaltak ezzel.

A Mazsihisz elnöke akkor húsz olyan közgyűlési tagtól akarta megtudni, hogy tagjai-e más egyesületnek, akik első felszólítására nem jelezték ezt.

Akkor kérdéses volt, milyen retorziókra számíthatnak a Zsimában maradók.

Mint lapunk tavaly december végén megírta, a Zsima a tagjait akkor kirúgással fenyegette meg a Mazsihisz elnöke.

A most nyilvánosságra került, 2021 februári levél szerint tehát ismét egzisztenciájukkal fenyegették a Zsimában maradókat.

Heisler akkori leveleivel kapcsolatban a Zsima is tiltakozott, az egyesület az „ötvenes évek” hangulatához hasonlította annak tartalmát, utalva rá, hogy a Mazsihisz alapszabálya sem az egyesületekben való tagságot, pusztán a más egyházban való tagságot tiltja.

„Tisztelt Főrabbi Úr! Tisztelt Főkántor Úr!

A MAZSIHISZ a 2021 február 15-i Vezetőségi ülésén a ZSIMÁ-val kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta:

5/2021.02.15 MAZSIHISZ Vezetőségi Határozat

A MAZSIHISZ Vezetősége a ZSIMA egyesülettel kapcsolatban kijelenti, sem a MAZSIHISZ-nek, sem a neológiának nincs szüksége olyan szervezetre, amely lehetőséget nyújt a magyarországi neológia megosztására. Az elmúlt évszázadokban a neológia kiépítette azt az intézményhálózatot, amellyel közösségünk megmaradását a XX. század viharaiban is biztosította. Rabbijaink jelentős része deklarálta, hogy a MAZSIHISZ-en belül kívánja a neológiát szolgálni, a ZSIMA bármiféle tevékenységében részt vevők munkája rendkívül megosztó, nem összeegyeztethető a neológia érdekeivel. Ennél fogva a MAZSIHISZ, mint Munkáltató elvárja, Munkavállalóitól, tartsák ezt tiszteletben és vegyék figyelembe munkáltatójuk érdekét. A neológia egysége, rabbinikus hagyományainak védelme megkívánja, hogy világossá tegyük: a neológ vallási mozgalmat a MAZSIHISZ és a benne tömörülő neológ hitközségek reprezentálják. Aki ezt nem így gondolja, és más, a Szövetségünkön kívüli vallási közösségért dolgozik, felkérjük, hogy ezt már ne a mi fizetett alkalmazottunkként tegye.

(10 Igen, 2 Nem, 1 Tartózkodás szavazattal: elfogadva)

A határozat indoklását kiegészítve, illetőleg annak végrehajtásaként az alábbiakról tájékoztatunk.

A rabbiknak és a kántoroknak a ZSIMÁ-ban végzendő feladatai megegyeznek a MAZSIHISZ Alapszabályának 28.§. (1) pontjában meghatározottakkal, azaz – többek között – kötelesek ellátni taghitközségek vallásoktatását, tanítani a Szentírást és a hagyományaink alapjait, előkészíteni a vallásoktatási tervet, felügyelni és segíteni a felekezeti jellegű tan- és egyéb intézményeket.

A ZSIMA-ban meghirdetett egyéb feladatok is szinte teljes azonosságot mutatnak a MAZSIHISZ tevékenységével, gyakorlatával: könyvkiadás, publikációk, a hitélethez szükséges eszközök beszerzése, pályázatok, oktatási feladatok kiírása, szociális támogatás, kulturális programok, koncertek szervezése stb. Mindezek képezik a vallási vezetők jogait és egyben kötelezettségeit is.

A MAZSIHISZ Vezetőségének határozata szerint a ZSIMA létrejötte lehetőséget ad a neológia megosztására, ezért káros.

Fentiek alapján kérünk arra, hogy a jövőben a neológ közösség építését a MAZSIHISZ keretében és ne a Szövetségünk egységére károsnak ítélt ZSIMÁ-ban végezd. Ha a ZSIMÁ-nak esetleg tagja vagy, kérünk írásban szíveskedjél jelezni felénk, hogy a MAZSIHISZ vallási funkcionáriusaként érintő feladatokat kizárólag a MAZSIHISZ keretei között fogod a jövőben végezni.

Válaszodat 2021. március 3-ig várjuk. Hiányában a kérdést jogi és/vagy adminisztratív útra kell terelnünk.

Döntésed során kérjük mérlegeld, hogy a MAZSIHISZ és a BZSH még a mai rendkívüli időszakban sem utasította el pénzhiányra hivatkozva a vallási vezetőknek a hitéleti és közösség építési kezdeményezéseit.

Hittestvéri üdvözlettel:

Heisler András dr. Kunos Péter
elnök ügyvezető igazgató”

Húsz mazsihiszes képviselőtestületi tagra csaphat le Heisler András

A Mazsihisz elnöke újabb levélben tudakolja, ki léphetett be a Zsimába, ám kérdéses, hogy milyen retorzió érheti a csatlakozókat.

Címlapkép: A szervezet újraválasztott elnöke, Heisler András a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) tisztújító közgyűlésén a Mazsihisz fővárosi székházának dísztermében 2019. május 12-én. MTI/Soós Lajos