Nem nyugszik a tállyai temető körüli botrány

Az Orzse-n végzett aktivista bár elnézést kér, de tagadja, hogy rongált volna. A Mazsök feljelentést tevő elnöke ezt másképp látja.

Illyés Bence levélben reagált lapunk legutóbbi cikkére, melyben beszámoltunk róla: önkéntesek zsidó újévkor takarították a tállyai zsidó temetőt, a gazt pedig helyben égették el, kárt okozva sírokban. A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány elnöke feljelentést tett az ügyben.

Illyés Bence, a temető takarítását végző aktivista az alábbiakban reagált lapunk kérdéseire.

Mint tisztázta a rongálásra vonatkozó kérdésével kapcsolatban:

„nem történt károkozás a temetőben, sem a sírokban, sem pedig a temető általános, ezzel ellenkezőleg, közel kétmillió forint ráfordítással újult meg az évtizedek óta elhanyagoltan álló temető, amely most így újra látogatható lett, ahogy ez a mellékelt videókból és képekből is kiderül.”

Levele további részében így ír: „Sajnálattal és mély megdöbbenéssel olvastam, hogy a tállyai önkéntes temető-mentő akció, amely során rendbe tettük a falu elhagyott zsidó temetőjét, ilyen mély és heves indulatokat váltott ki a hazai zsidó közösség egyes tagjaiban. Ezúton elnézést kívánnék kérni mindazoktól, akiket érzékenyen érintett a projekt kivitelezése, időpontja, vagy vallásukban bármilyen más formában sértve érzik magukat a tállyai projekt kapcsán. A temető-mentő önkéntes projekt a legjobb segítő, értékmentő szándékból született meg és lett megvalósítva, hiszen az Orzse, a Paideia és a Lundi Egyetem egykori judaisztika szakos hallgatójaként, a zsidó kultúra kutatójaként és népszerűsítőjeként, és mint civil magyar állampolgár is felelősséget érzek hazánk zsidó öröksége és értékei kapcsán, és mély tisztelettel állok a judaizmus és a vallásos zsidóság irányába.”

Illyés szerint „az önkéntes projekt ötletével, annak tervezett időpontjával együtt, június-július során megkerestem postai úton is szinte minden hazai zsidó közösséget, szervezetet, egyesületet és alapítványt. A felhívásra több szervezet is pozitívan reagált és hozzájárulással is támogatta az esemény létrejöttét, míg volt aki jelezte az ellenérzését az időpontválasztással kapcsolatban. Tudva, hogy a négy napos esemény két napja zsidó ünnepre esik, konzultáltam a kérdésről külföldi vallásos zsidó ismerőseimmel, és figyelembe véve azt, hogy a munka során nem-zsidók fognak dolgozni a temetőben, tőlük pozitív választ kaptam az akciót illetően. A négy napig tartó esemény időpontjának kiválasztása során a következőket kellett mérlegeljem:

1) A legfontosabb faktor volt továbbá azok a létrehozáshoz létfontosságú szívességek, amiket kifejezetten ebben az időszakban tudott a szűk költségvetésű projekt megkapni – elszállásolás és a kölcsönadott szerszámok például. További, ehhez kapcsolódó faktor volt, hogy az éppen a faluban lévő fesztiválozók is bevonódjanak az önkéntes munkába, amire szerencsére akadt példa is – voltak, akik a fesztiválról jöttek át dolgozni a temetőbe, míg mások érdeklődésből, kíváncsiságból fáradtak el megnézni a különleges szépségű sírokat és az ott folyó önkéntes munkát.

2) A temető rendkívül rossz állapota miatt minimum négy vagy annál több napig tartó akció szervezése volt adekvát, az egy hektáros terület nagysága, a munka nehézsége és a sok feladat miatt, amik akár több hétre is elegendőek lettek volna egy nagyobb csapat számára is.

3) A temetői önkéntes munkálatok napjaiból kettőnek, mivel abban szinte kizárólag a hétköznapokon dolgozó, budapestiek vettek részt, a hétvégére kellett szerveződjenek, hiszen nem gondoltam elvárhatónak azt, hogy a résztvevők a kevés szabadságuk idejét használják az önkéntes temető-mentésre. Az esemény azért is szerveződött négy naposra, hogy akik nem kívánnak dolgozni hétvégén és zsidó ünnepeken, azok is részt tudjanak venni a munkálatokban. Sajnálatos, de a fentiek tekintetében nem meglepő módon, ezzel a lehetőséggel nem sokan kívántak élni, hiszen az első két nap, a zsidó újévet megelőző csütörtökön és pénteken a szervezőkön túl mindössze 3-an vettek részt az önkéntes munkában, akik segítségét és lelkes munkáját ezúton is nagyon köszönjük.

4) A temető mentéssel párhuzamosan, pontosan egy időben (09.17-20), a hétvégére koncentrálva egy fesztivál is zajlott a faluban, amely így azt a ritka, különleges és úgy gondoljuk, jól megérdemelt lehetőséget biztosította az önkéntesek számára, hogy a temetőben elvégzett nehéz munkák után szórakozással, kulturális kikapcsolódással töltsék el az estét, amire az év más időszakában Tállyán nem lenne lehetőség. Ez sok önkéntes számára bírt nagy vonzerővel az akcióban való részvételhez.”

Illyés szerint „mindezeket a tényezőket közösen figyelembe véve, hosszas mérlegelés után döntöttem úgy, hogy bár a projekt második két napja pont zsidó ünnep idejére esik, az elhunytaknak és a síroknak járó általános kegyeleti állapotok visszaállítása a temetőben elsődleges fontosságú, ezért, valamint a fent részletezett praktikus okok miatt került megrendezésre az esemény az adott időpontban.”

Levele szerint továbbá „a temetői munkák során a keletkezett nagy mennyiségű gazt a résztvevő kertészeti szakemberekkel konzultálva úgy döntöttünk, hogy szükségszerűségből elégetjük, mivel más módon nem tudtunk volna ettől a temetőbe nem illő hulladéktól megszabadulni.

Az égetés a sírokban nem okozott kárt, a temetőben található sírok egyesével dokumentációra is kerültek, amit a temető tulajdonosával is természetesen megosztottam.

Elnézést kérnek ezúton azoktól, akiket a fentiek közül bármi megbotránkoztatott, és hangsúlyoznám, hogy engem és az önkénteseket is kizárólag a segítő szándék vezérelt az akció során, amint az talán a videóból is kiderül.”

Illyés szerint nem igaz, hogy szombaton dolgoztak volna a sírok között: „Szeretném kihangsúlyozni, hogy a második tállyai önkéntes temető rendezés (10.23-25) szervezése során a temető tulajdonosával előre is többször egyeztettem, és a hosszú hétvégén tartott akció során a szombati napon, ahogy azt szóban és írásban is adtam előzetesen a tulajdonos felé, nem dolgoztunk a temetőben, hanem a temetőn kívüli munkálatokat végeztük el, valamint kirándultunk. Ezért az állítás, hogy biztonsági őröknek kellett volna a szombati munkát megakadályozniuk, a legkevésbé sem helytálló.”

Mazsök: a károkozás egyértelmű

A fentiekre reagált lapunk számára Szabó György, a Mazsök elnöke.

MInt írta, „nagyon elszomorított Illyés úr válasza annak ellenére, hogy sokkal többre nem számítottam. A temető karbantartása esetén az elsődleges szempontnak kell lennie az időpont meghatározásának, hogy az ne essen szombatra vagy ünnepre. A vallásos zsidó ismerősökön túl vannak nagy nevű vallási tekintélyek Magyarországon, mint például Oberlander Baruch vezető rabbi úr akit meg lehetett volna kérdezni minderről.”

„A temetőben való munka nem volt olyannyira halaszthatatlan, hogy azt Újév napján kelljen elvégezni. Erre nem kifogás a faluban zajló fesztivál sem. Erre bizonyság a Polgármesteri Hivatallal bonyolított levelezésem amiben egyértelművé teszik, hogy bár a program füzetükben szerepel az akció annak szervezésében nem vettek részt” – folytatta Szabó.

Mint levelét zárta: „a károkozással kapcsolatban, nincs mit hozzá tennem. Ön is látta a mellékelt képeket.”

Rongálás miatt tett feljelentést a Mazsök a tállyai temető kapcsán

Önkéntesek zsidó újévkor takarították a tállyai zsidó temetőt, a gazt helyben égették el, kárt okozva sírokban. Lapunk megszólaltatta a Mazsök elnökét, aki feljelentést tett az ügyben.