„Bevonzzuk azokat is, akik lazán vagy sehogy nem kötődnek a zsidósághoz”

A Neokohn munkatársa

Mint megírtuk, változás történt az egyik legnépszerűbb magyar zsidó közösségi házban. Fritz Zsuzsa 15 igazgatói év és 30 év zsidó közszolgálat után adta át a vezetői felelősséget Kenesei Marcellnek. Megkérdeztük az utódtól, merre tart a Bálint Ház. Interjú. 

Mi az, amit teljesen másképp fog csinálni, mint az elődje?

Terveim szerint a Bálint Ház előtti következő időszak arról fog szólni,  hogyan tudunk egy olyan új szervezeti struktúrát kialakítani, ami még jobban érvényre juttatja az általunk képviselt értékeket, még hatékonyabban tud megszólítani még több embert abból a laza kötődésű közösségből, amelynek tagjai bár szimpatizálnak velünk, de egyáltalán nem, vagy kevéssé aktivizálódnak. Ilyen értelemben én nem azt hangsúlyoznám, hogy mi az, amit teljesen másképp csinálnék, inkább azt, melyek azok a területek, amelyeket még ennél is jobban ki lehet aknázni egy önfenntartóbb, hatékonyabb, a közösségünket aktívabban bevonó szervezetben.

Az újonnan alakuló stratégiánknak három fő pillére van, ami köré működésünket szervezni fogjuk:

innovatív közösségi programok — vagyis olyan események, projektek, rendezvények, melyek zsidó értékeken alapulnak, és emellett olyan érdekesek és innovatívak, hogy bevonzzák a közösség azon tagjait is, akik lazán vagy sehogy nem kötődnek még a zsidósághoz.

A tudásközpont — vagyis egy olyan központ létrehozása, amely még a szekuláris, nem vallásos emberek számára is közelebb hozza, relevánssá teszi a zsidó hagyományban és kultúrában rejlő tudást és értékeket, mások számára meg megerősíti.

Végül a hálózati központ — hogy megerősítsük a Bálint Házat az összekötő és katalizátor intézmény szerepében, hogy hatékonyan vonjunk be minden tevékenységünkbe magánszemélyeket és szervezeteket egyaránt, illetve teret, bátorítást, támogatást adjunk olyan kezdeményezéseknek, melyek illeszkednek küldetésünkbe.

Január óta dolgozik a házban. Milyennek ismerte meg Fritz Zsuzsát?

Nem csak január óta ismerem őt, hanem hetedikes korom óta. Ő volt az első judaisztika tanárom. Utána dolgoztam vele Szarvason, ő vont be a Haver Alapítvány munkájába és megannyi kezdeményezésben volt szerencsém a közelében lenni. Fricit régóta nagyon kedvelem, a magyar zsidóság egyik legfontosabb vezetőjének, szereplőjének tartom. Az ő vezetésével a Bálint Ház és rajta keresztül a zsidóság társadalmi tényezővé vált.

Kötődnek az emberek a Bálint Házhoz, azonosulnak avval a fajta pluralista, nyitott szemléletmóddal, ami az ő lényéből is fakad. Ráadásul a zsidósággal kapcsolatban olyan mély tudása és egyedi meglátásai vannak, ami az egyik legfontosabb kortárs zsidó gondolkodóvá emeli őt.

Nagy könnyebbség nekem, hogy nem lép le teljesen — az ő vezetésével fog működni a fent említett tudásközpont, amely Forrásközpont néven fog futni. Szerintem ő egy igazi szimbólum. A zsidó hagyomány, kultúra és tudás modern megtestesítője, akinek nem csak az előadásait hallgatja szívesen az ember, vagy vesz részt az interaktív foglalkozásain, hanem akivel egyszerűen időt tölteni is jó. Röviden: nagyon szeretem és tisztelem őt.

Merre tart a Bálint Ház új korszakában?

Építeni fogunk arra a sok eredményre, melyet Fritz Zsuzsa vezetésével elértünk. Viszont

a Bálint Ház változni fog, mert független zsidó intézményként folytatja tovább a munkáját. Alapítónk és fenntartónk a JDC támogató, segítő szerepbe lép hátra és ezentúl nekünk kell előteremtenünk a működéshez szükséges forrásokat.

Ehhez a tágabb értelemben vett zsidó közösség aktívabb bevonására lesz szükség mind szervezeti szinten, mind pedig programok szintjén. Bár a stratégia még csak most alakul, az biztos, hogy arra fogunk nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy a zsidó közösségen belül lévő forrásokat, aktivizmust, ötleteket hogyan tudjuk úgy kiaknázni, hogy amellett, hogy erősítjük a zsidó közösségi életet és identitást, az egész társadalom számára hasznos dolgokat vigyünk véghez.

Szeretném meghaladni a „ház” fogalmát és olyan dolgokat létrehozni, ami a közösséget nem helyhez kötötten szolgálja. Mint például a Judafest vagy a ZsiFi.

Milyen viszonylag hamar észlelhető, markáns újításokra számíthatnak az érdeklődők a Bálint Házzal kapcsolatban?

Nagyon hamar nagy változásokra ne számítson senki. Az alapos munkához idő kell. Ráadásul a COVID miatt elég véges az, amit nyújtani tudunk, ha a közösségünk egészsége és biztonsága a legfontosabb. Márpedig az a legfontosabb, ezért is mondtuk le fájó szívvel a Judafest minden olyan rendezvényét, ahol sokan lettek volna. Két dolgot azonban elárulhatok a közeljövőből:

Feltett szándékunk, hogy olyan programot és szolgáltatást fejlesszünk ki, ami segíti a zsidó családokat abban, hogy otthon is ünnepeljék a zsidó ünnepeket, ne csak közösségi eseményeken, zsinagógákban, mert nem pontosan tudják mit kell csinálni, ha nincs egy rabbi, vagy zsidó vezető.

A másik az ehhez kapcsolódó, már említett Forrásközpont. Ez nem csak ünnepekre, hanem értékekre, hagyományokra vonatkozó ismereteket, tudást, véleményeket fog gyűjteni. Az a feltett szándékunk, hogy tudatosítsunk emberekben olyan értékeket, amelyekkel már eleve azonosulnak, a zsidóságot pedig évezredek óta meghatározzák.

Ilyen a vitakultúra, amelynek mind szóbeli, mind írásbeli hagyományai nagyon erősek; a micvék, vagyis hogy a tetteid határozzák meg, mennyire vagy zsidó, a jótétemények, melyek évezredek óta velejárói a zsidó mindennapoknak; a kóserság, mint a tudatos táplálkozás egyik legősibb formája; a tikun olam, a világ megjobbítására irányuló több évezredes törekvés és a közösség fontossága, amely a zsidóság egyik központi szervező elve, mióta csak az eszünket tudjuk.

Fritz Zsuzsa: Lehet, hogy a zsidóknak kellene egy nagy csoportterápia

Szarvast nem akarja bécsi habos kávéra cserélni a Bálint Ház 15 év után leköszönő igazgatója, aki később akár arról is elgondolkodna, induljon-e a Mazsihisz elnökségért.