Milyen szerepük volt a zsidó rendőröknek a holokausztban?

Ismert, hogy különleges helyzetét megannyi magyar-zsidó rendőr társainak segítésére igyekezett felhasználni – írja Veszprémy László Bernát a Múlt és Jövő zsidó folyóirat 2020/1. számában.

Vértes (Weiss) Miklós, aki 1944-ben fiatal fiúként volt a zsidó rendőrség tagja, naponta bejárt Sátoraljaújhelyre ételt, újságot, egyéb szükséges tárgyakat és híreket hozni. A sátoraljaújhelyi zsidó rendőrség ezen felül igyekezett minél nagyobb személyes teret kieszközölni a gettó lakóinak: „Fő törekvésünk volt megkerülni az utasítást, és a lehető legkevesebb embert terelni a szűkös térbe. Anyák és gyermekeik külön szobákat kaptak, mi pedig mindent megtettünk, hogy elkerüljük ezeket a kaotikus körülményeket.” Egyes zsidó rendőrök továbbá megpróbálták visszaszerezni a magyar hatóságok által elkobzott személyes tárgyakat a gettó lakóinak, továbbá segíteni egyes zsidóknak megúszni a szigorú személyes motozásokat.

A simapusztai gyűjtőtábor zsidó rendőrei a csendőrség által elkobzott csomagok egy részét hajnalonta becsempészték a táborba. Az aknaszlatinai zsidó rendőrök titokban szintúgy ételt vásároltak azoknak a zsidóknak, akik nem járhattak ki a gettóból. Futólag érdemes utalni rá, hogy Isaiah Trunk amerikai történész, a Magyarországon kívüli zsidó tanácsok első monográfusa szerint a lengyelországi zsidó rendőrség tagjainak döntő többsége korábban a cionista mozgalom tagja volt. Hasonló kimutatással Magyarországon nem rendelkezünk, ám Rosenwasser József (Joszéf), a később a Kasztner-vonatra kerülő kisvárdai cionista aktivista emlékezésében azt írta, hogy a helyi cionistákkal „igyekeztünk a belső rendőrségbe behozni a mozgalom embereit”. A zsidó rendőrségbe jelentkezett fiatal cionisták azután botjaikkal kopogtattak a kerítésen, ha csendőrjárőr érkezett, hogy időben abbahagyhassák a gettó lakói esetleg, törvénybe – vagy házirendbe – ütköző tevékenységeiket (például imádkozás). Ugyanerre emlékezett Berger Ze’év a szilágysomlyói gettóból. (…)

A a zsidó rendőrök áldozatok voltak s zsidó társaikkal kétségkívül szolidárisak is.

A máramarosszigeti gettóban a zsidó rendőrök ételt próbáltak a vagonokba rakni, amiért büntetésből családjuktól elválasztva deportálták őket. A leghíresebb ismert fotón, amely magyarországi zsidó rendőrről, egy beregszászi karszalagos férfiról készült a birkenaui rámpán, az egykori zsidó rendőr felsegít egy, a sínek mellett összerogyott idős nőt.

A teljes cikk itt olvasható.

Az igazság két oldala: A Kasztner-ügy

Kasztner Rezső embermentő tevékenységének ellentmondásos történetéről Veszprémy László Bernát, Gellért Ádám és Olosz Levente beszélgetett.

(Cikkünk nyitóképe illusztráció, lengyel zsidó rendőröket mutat).