Amikor Nyirő József náci propagandát olvasott fel a nyilas rádióban

Bálint-Pataki József a Maszol.ro oldalán korrigálta a történelmi tévedéseket, melyek a Magyar Nemzetben jelentek meg.

„Megszólalt a héten a Magyar Nemzetben Balázsfi Csaba, Nyirő József most 75 éves unokája és interjút adva a lap munkatársának, Pataki Tamásnak nem kis találékonyságról tanúságot téve teljesen új színben tüntette fel a soproni nyilas parlamentben politizáló nagyapja akkori tevékenységét” – írja Bálint-Pataki. […] [Balázsfi szerint] a nyilas rádiós propaganda ellensúlyozására a Szálasi-ellenes „találékony ellenálló” Nyirő József állítólag valódi híreket olvasott fel a rádióban.

„Ez a kínosan nevetséges fabuláció immár a szerecsenmosdatás non-plus ultrája.

Nem tudjuk, hogy sírjunk-e vagy nevessünk. Még hogy Nyirő ellenálló lett volna, miközben a nyilas kormány saját, illetve a von Booth tábornok alatt működő német parancsnokság által az ő kizárólagos rendelkezésre bocsátott hangosanbeszélővel felszerelt másik gépkocsival és németektől kapott vetítőgéppel buzdított kitartásra a végsőkig Jaross Andorral és Stitz Jánossal együtt? Ez szemenszedett hazugság! Higgyük el azt az otromba csúsztatást, hogy Nyirő József halált megvető bátorsággal vezette volna meg azt a propaganda apparátust, melynek hivatalos vezetője volt, azzal, hogy netán a londoni rádiónak a híreit olvastatta be a katonai hangszórókon közvetített Sopronban és környékén? Igen, olvastatta és nem olvasta.

Ugyanis Nyirő csak gyártotta a nyilas propaganda hanganyagokat a soproni vármegyeháza 17-es szobájában, a tényleges műsorközlő munkát, amint ezt rögzítette is soproni gyülevészek ülésének 1945. január 12-i jegyzőkönyve, több bemondó is végezte. Ehhez tegyük hozzá, hisz ezt is megőrizte a jegyzőkönyv: mindezt tették a von Booth tábornok alatt működő német parancsnoksággal szoros koordinációban, ahonnan még más segítséget is kaptak: „Egy német főhadnagy nagyszerűen beledolgozta magát a magyar politikai viszonyokba és a magyar pszihébe.”(sic!) Nem folytatnánk ezt a nagyon nem kívánt, de meg nem kerülhető szembesítését az interjúban fellelhető, hazug és tendenciózus állításoknak a tényekkel, bár bőven lenne még mit ezekből szóvá tenni.” […]

A teljes cikk itt olvasható.

Mit kezdjünk a nyilas írókkal?

Érdemes eltűnődni azon: miért szívügye a Fidesz politikusainak Wass, Nyirő és társaik „rehabilitálása”? Pelle János írása.