Megalakult az európai Tett és Védelem Liga

A zsidó érdekvédelmi szervezet európai uniós megjelenéséről is kérdezte Szalai Kálmánt, a TEV titkárát az Egység magazin.

– Milyen célkitűzésekkel jön létre a Tett és Védelem Liga?

– Az utóbbi években, Európa megváltozott demográfiai viszonyai között, illetőleg a migrációs folyamatok erősödésével az erőszakos antiszemita incidensek és az európai új antiszemitizmus olyan szintet ért el, amely a zsidó-keresztény értékrenden túl az európai zsidóság biztonságát is fenyegeti. A hagyományos, huszadik századi szélsőjobboldali antiszemitizmus mellett megjelent az emberjogi és Izraelellenes köntösbe bújtatott gyűlöletkeltés, valamint mindennapossá vált a zsidó közösségeket érő agresszió. Ezek miatt döntöttünk olyan egységes szakmai sztenderdek alapján működő európai szervezet felállításáról, amely képes a 21. századi európai antiszemitizmus vizsgálatára, kutatására és a jelenséggel szembeni hatékony fellépési lehetőségek kidolgozására. A Tett és Védelem Liga működése a TEV magyarországi gyakorlatának megfelelően az oktatás, jogvédelem és kutatás-monitoring hármas tevékenységre épül.

– Mit jelent mindez a gyakorlatban?

– Első körben az európai országok antiszemita incidens-monitoring je­lentését készítjük el, ehhez a jövő év első felében elvégezzük 16 ország társadalmának antiszemitaelőítéle­tes­ség-kutatását is. Ez egy hiánypótló felmérés, ami kifejezetten azt vizsgálja, hogy abban a 16 európai országban, ahol számottevő zsidó közösség él, milyen antiszemita előítéletességgel szembesülhetünk. Ilyen összehasonlító elemzés még nem készült Európában, ez egy jó alap lehet arra, hogy átfogó módon beszéljünk az európai antiszemitizmusról.

Öt új országban segíti az antiszemitizmus elleni harcot a Tett és Védelem Alapítvány

A V4 országok után Ausztriában, Romániában, Svédországban és Norvégiában is megkezdte monitoring tevékenységét a szervezet.

 – Honnan indult a terjeszkedés?

– Az országhatárt átlépő terjeszkedésünk ötlete abból indult ki, hogy bár számtalanszor hangzatos elvekben deklarálták, még sincs egységes antiszemitizmus elleni valódi gyakorlati fellépés Európában. A kezdeményezésünk több mint két éve indult és hosszú tervező és szervező időszak után az elmúlt év végén megszületett az erről szóló támogató kormányhatározat, mely a TEV Alapítvány eddigi működésére alapozva európai Tett és Védelem Liga néven, új nemzetközi szervezetként elindítja tevékenységét. Terveink szerint brüsszeli képviseleti irodával és organikusan bővülő európai hálózattal fogunk megjelenni a következő év folyamán. Ennek az előkészületei már megkezdődtek, első körben a már említett havi in­cidens-jelentéseket készítjük el to­vábbi hat európai országban: a visegrádi országok mellett Ausztriá­ban, Romániában, Norvégiában és Svédországban is.

– Miért pont ezek az országok?

– A skandináv országok kulcsfontosságúak számunkra, mert az elmúlt évek során onnan jelezték a legtöbb – főleg biztonsági jellegű – problémát a zsidó közösségek képviselői, olyanokat, amelyek számukra szinte megoldhatatlan ne­hézségeknek tűnnek. A visegrádi or­szágok jelentéseinek készítését már tavaly elkezdtük szervezni, ezek partnerekkel közösen megvalósítva már most rendelkezésre állnak. Románia és Ausztria pedig, mint szomszédos országok érdekesek számunkra. Tehát januártól ezekben az országokban készülnek havi rendszerességgel kiadásra kerülő antiszemitaincidens-jelentések, mint ahogy januárban tervezzük a brüsszeli iroda megnyitóját is.

Szalai Kálmán: rosszul beszélünk a holokausztról

A TEV titkára szerint változásra van szükség a holokauszttal kapcsolatos emlékezetpolitika oktatásában.

Az interjú további részéből kiderül, hogy:

 • A helyi kollégák vagy Magyarországról delegáltak készítik-e ezeket a kutatásokat
 • Minden országra van-e specifikus kutatás, vagy sztenderd paneleket használnak
 • Van-e országspecifikus antiszemitizmus
 • Miben lesz más a Tett és Védelem Liga, mint az alapítvány
 • Milyen oktatással kapcsolatos tevékenységük van, amit átültethetnek nemzetközi gyakorlatba
 • Milyen oktatási projekttel dolgoznak Magyarországon
 • Ki lehet-e vezetni Wass Albertet, a szalon-antiszemitizmus elfogadottságának szimbólumát a tankönyvekből
 • Milyen hatása van egy ilyen tankönyv-revíziónak
 • Hogy lehet ilyen projekteket átültetni más országokba, hogy lehet véghezvinni ezeket a folyamatokat a különböző oktatási rendszereken
 • Az antiszemitizmus elleni fellépésnek milyen törvényi lehetőségei vannak az EU-ban
 • Milyen a fogadtatás az európai színtéren
 • Vannak-e európai partnerek, akik segítik a munkájukat
 • Mi történik a TEV alapítvánnyal, megmarad Magyarországon kvázi, mint egy tagszervezete a Tett és Védelem Ligának

Nemzetközi nyitás: megalakult az európai Tett és Védelem Liga

Az elmúlt év híre volt, hogy a Tett és Védelem Alapítvány nemzetközi színtérre teszi át a tevékenységét, és az Európai Unió országaiban is kiépíti irodáit. Az alapítványról szóló hírek között egyre többször jelent meg, hogy új országok csatlakoztak a nemzetközi TEV munkájához vagy éppen hova vitték el oktatási projektjeiket.