Gondolatok a közelgő Jom Kippur ünnepére

A Neokohn főszerkesztője

 

3331 éve, hogy Mózes lejött a Szináj hegyről, kezében azzal a két kőtáblával, melyet Isten készített és amelyen a tízparancsolat örök érvényű szavai voltak bevésve, hogy morális útmutatóként szolgáljanak a világ számára. Azonban a hegy alatt táborozó zsidó nép alig negyven nappal az isteni kinyilatkozás után bálványimádás felé fordult. Mikor ezt Mózes meglátta, dühében összetörte a két kőtáblát, megbüntette a bűnösöket és Isten bocsánatáért imádkozott, hogy miután megbocsájt, ismét felmenjen a hegyre egy másik pár kőtábláért.1

Mózes újbóli felmenetele a zsidó naptár Elul hónapjának elsején volt. Negyven nappal később Mózes ismét visszatért a táborba és a nép bűnbocsánata teljessé vált. Ez a nap Jom Kippur, a zsidó kalendárium legszentebb napja, melyről a Tóra azt írja:

„E hetedik hónap tizedikén engesztelés napja van, szent gyülekezés legyen nálatok, sanyargassátok magatokat és áldozzatok tűzáldozatot az Örökkévalónak. Semmiféle munkát he végezzetek ugyanezen a napon, mert engesztelés napja az, hogy engesztelést szerezzen értetek az Örökkévaló, a ti Istenetek színe előtt. Mert minden személy, aki nem sanyargatja magát ugyanezen a napon, irtassék ki az ő népéből. És minden személy, aki bármely munkát végez ugyanezen a napon, ki fogom irtani azt a személyt népe köréből. Semmiféle munkát ne végezzetek, örök törvény az nemzedékeiteken át minden lakóhelyeiteken. Szombatok szombatja az nektek, sanyargassátok magatokat; a hónap kilencedikén este, estétől estig üljétek meg ünnepeteket.”2

A Jom Kippur tehát a szombatok szombatja, az ünnepek közül is a legmagasztosabb, különösen alkalmas arra, hogy őszintén szembe nézzünk saját hibáinkkal, tévedéseinkkel és eltévelyedéseinkkel és megbánjuk azokat, akár emberrel, akár Istennel szemben követtük el őket.

A Tórában említett lélek sanyargatásának több aspektusa is van. A Talmud bölcsei a Tóra ezen parancsát szigorú böjtre vonatkoztatják; zsidó ember ezen a napon estétől estéig nem eszik és nem iszik egy kortyot sem. Szintén tilos ezen a napon minden testi élvezet, nem mosakszunk, nem használunk illatszereket, nem élünk házaséletet és nem hordunk kényelmes bőrcipőt sem.

Azonban a testi élvezetek elhagyása mellett talán az igazi nehézséget Jom Kippurkor az önmagunkkal való őszinte szembenézés jelenti.

A Misna bölcsei szerint az az igazi hős, aki „legyőzi saját ösztöneit”3 azaz képes szembenézni saját emberi mivoltával és komfortzónájának határait tágítva tud felülkerekedni gyengeségein és félelmein.

A Jom Kippur tehát nem szól másról, mint a kényelmi térből való kimozdulásból, mind fizikailag, mind pedig spirituálisan. Ez utóbbi, ha valaki tényleg jól csinálja, sokkal nagyobb erőt követel, mint a kétségtelenül igen megterhelő böjt.

Az ókori, majd a későbbi generációk rabbijai a jom kippuri szokásokat is annak szellemében határozták meg, hogy az ember minél inkább alkalmassá váljon saját korlátjainak ledöntésére, határainak feszegetésére. A hívő zsidó ember ezt a napot a zsinagógában, mélyen imába merülve tölti. Az imák szövege egyszerre emlékszik meg a Jom Kippurkor a jeruzsálemi Szentélyben végzett különleges áldozati szertatások rendjéről és ad nélkülözhetetlen alapot az önvizsgálat elvégzéséhez. Az imák szövege ugyan meglehetősen régi, de kis kreatív képzelőerőt használva felfedezhetjük, mennyit mindent tudtak a korábbi generációk az emberi pszichéről, mennyire tisztában voltak bölcseink az emberi vágyakkal és esendőségekkel.

Jom Kippur napján fehérbe öltözünk, mely a tisztaságot és a bűntelenséget szimbolizálja egyben; ruhánk egyszerű fehér vászonköpeny, ahhoz hasonló, mint amilyenben a hagyomány szerint a zsidó embert temetni kell.

Hiszen mi is sarkallhatja az embert jobban arra, hogy perspektívába helyezze saját életét, felismerje, mi is az igazán fontos és örök érvényű, mint az, ha szembesül saját halandóságával?

A fizikailag és főként szellemileg igen fárasztó ünnep végén felhangzik a remény sófárhangja, a megváltásba vetett örök hit szimbóluma, mely emlékeztet bennünket arra, hogy bár testünk erre a világra teremtetett, lelkünk azonban halhatatlan, transzcendens és picinyke része az örökkévalóságnak.

Jom Kippur idén kedd este kezdődik és szerda estig tart, az ünnep bejövetele és a böjt kezdete kedden 17:52-kor, vége és az étkezés tilalmának befejezése pedig szerdán 18:54-kor lesz.

  1. 2Móz 31-34 fejezet alapján
  2. 3Móz 23:26-32
  3. Misna, Ávot traktátus 4:1