Greta és a zöld forradalmi rombolók

Az elmúlt tíz évben egyre gyakrabban tűnnek fel Németországban a bűnhődő mozgalmak. Tulajdonképpen a Zöld Párt programja sem más, mint vezeklés különböző bűnök, mint pl. a környezetszennyezés, a más népek, a nők és a melegek elnyomása miatt. A bűnhődés igénye ma már mozgalom formáját ölti.

Greta Thunberg, egy 16 éves, láthatóan beteg fiatal svéd lány, beutazta az országot, és propagandahadjárata során fiatalok tömege, valamint a nekik tetszeni akaró politikusok előtt terjesztette az igét a közelgő világvégéről. Hódolói főleg fiatal, láthatóan a középosztályhoz tartozó lányok, akik leginkább a régi Beatles-koncertek hisztérikus serdülőire emlékeztetnek.

Greta – anélkül hogy bárki is ellent merne neki mondani – arra hív fel, hogy a közelgő klímakatasztrófa miatt „reszkessetek” a jövőtől, és ezért gyakorlatilag a modern civilizáció összes vívmányát be kell szüntetni, illetve be kell tiltani.

De van ennél sokkal veszélyesebb célja is: a „bűnös” szülők ellen lázítja követőit. A példátlanul jó életért járó köszönet helyett a szülők elleni gyűlöletre szítja a főleg gimnazista fiatalokat, mondván, a szülők azok, akik a „bolygót tönkretették”, és ezért az ilyen emberek uralmát el kell söpörni.

Szép új ökovilág

A világvégére való készülödés mindig is gyönyörteljes dolog volt, többek között ez magyarázza Greta népszerűségét. De a világvégéről szóló látomások veszélyesek is, mert – mivel már semmi sem számít – abszolút felelőtlenségre és dühös rombolásra csábítanak, sőt buzdítanak is.

Egy új világot kell épiteni, ez Greta forradalmi üzenete, amely semmiben sem különbözik az eddig már megélt katasztrofális forradalmak üzenetétől. Szét kell verni a létező, bűnnel terhes világot, hogy helyt adjon egy új, a klíma és az ökológia igényeinek megfelelő világnak – kerül amibe kerül.

A mai politikai elittől, vagy legalább annak kereszténydemokrata, illetve magát liberálisnak valló részétől el lehetne várni, hogy tudatában legyen a világrombolásra és a szülők világa elleni kollektiv lázadásra való buzdítás veszélyeinek. De Németországban ennek ma nyoma sincs.

Greta Thunberg áprilisban, az Európai Parlamentben. Fotó: Wikipedia

Népszerűséget hajhászva sem a politika, sem a gazdaság vezető szereplői nem mondanak ellent Gretának és követőinek, sőt hízelegnek nekik, nem szégyellik a mozgalmat az új „felelősségtudat” megtestesítőjeként ajnározni, és őket minden elképzelhető módon támogatni. Ez odáig megy, hogy a Die Zeit hetilap Gretával kapcsolatban azt írja: „Krank ist das neue gesund” – Betegség az új egészség.

Ezzel el is értünk az orwelli newspeak birodalmába, ahol mint tudjuk, a szabadság rabszolgaság és a tudatlanság erő.

A mainstream média már egy új zöld forradalom kezdetét ünnepli. Egy másik cikkemben ezeket a világvégéről szóló elképzelésekben kéjelgő fiatalokat zöldbeöltözött vörösgárdistáknak neveztem. Ugyanis valóban, sokban emlékeztetnek a kínai vörösgárdistákra, akik mindent, gyárakat, házakat és főleg történelmi emlékműveket romboltak le, a gazdasági vezetőket és szüleiket gyalázták, denunciálták.

A gimnáziumok ökofanatikus elittanulói az erőszakot egyelőre átengedik a militáns „antifasisztáknak”, akik a fasizmus ellen többek között drágább autók felgyújtásával, a bevándorlást ellenző AfD politikusainak megfenyegetésével és helyenként életveszélyes összeverésével, valamint a rendőrség elleni erőszakos támadásokkal harcolnak.

Kell-e aggódni a klíma miatt? Pánikenyhítés pár percben:

Climate Change: What’s So Alarming?

Are droughts, hurricanes, floods and other natural disasters getting stronger and more frequent? Are carbon dioxide emissions, global temperatures and sea le…

A család elleni hadjárat valójában nem mai keletű és nem is Greta találmánya. A mostani szociáldemokrata pénzügyminiszter, Olaf Scholz már 2002-ben meghírdette egy elhíresült beszédében, hogy a szocdemeknek „harcolniuk kell a gyermekágyak feletti légi fölényért”. A gyerekek állami szocializációját igyekeznek minél korábban megkezdeni, lehetőleg már hathónapos kortól kezdve.

Korrekt állami nevelés

A nyíltan hangoztatott cél a negatív családi hatások ellensúlyozása és „korrekt” nevelési célok megvalósítása. Ma a kormány által fizetett és a művelődésügyi minisztérium által kiadott brosúrák írják le az óvodai dolgozók és az iskolák számára, hogyan lehet reakciós és „náci” szülői házakat felismerni, többek között arról, hogy gyermekeik különösen jól neveltek, a kislányok pedig előszeretettel copfot viselnek.

A házasság fogalmát lépésről lépésre jogilag fellazították, ma nemtől függetlenül gyakorlatilag mindenki mindenkivel köthet házasságot (a családi privilégiumok a házasság minden formájára érvényesek), és ki csodálkozik még azon, hogy az iszlám vallásúak többnejűsége ellen sincs a hivataloknak semmi kifogása.

Eddig nem egészen negyven ember kérvényezte az anyakönyvi hivataloknál, hogy folyékony neműként (ún. transgenderként) regisztrálják férfi és nő helyett, az eddigi becslések szerint a lakosság 0,002 százaléka transgender.

Azonban a transgender egyenjogúság nevében a hivatalokban, iskolákban és egyetemeken szétverik a német nyelvet, őrült hadjáratot folytatnak a főnevek nyelvtani hímneme valamint a női és férfi vécék rendszere ellen.

Haladó szellemű vendéglőkben és az autópályák parkolójában már csak közös vécék vannak, nehogy a folyékony neműek megoldhatatlan dillemmával álljanak szemben. Erre lehet azt mondani, apróság, na és. Azonban sokunk számára az illemhelyek nemek szerinti szétválasztása a civilizáció alapjaihoz tartozik.

A természet nem sokat számít

A szétzúzás és rombolás szenvedélye már most átterjedt az élet szinte minden területére. A zöld vörösgárdisták ebben a rombolási őrületben csak mellékszereplők, akik az érzelmi hátteret biztosítják az ország eszmei és anyagi értékeinek immár kormánypolitikává nemesült szétzúzásához.

Az energiarendszer lett e szenvedély egyik legfontosabb áldozata.

Egymás után kapcsolják le a „biztonság” nevében a valószínűleg világviszonylatban legbiztonságosabb atomerőműveket és helyettesítik őket szélmalmokkal és napkollektorokkal. Az eredmény: a legdrágább áram egész Európában.

Hogy a rendszer ne roskadjon össze az első hideg és sötét napon, felvásároljuk a környező államok sokkal kevésbé biztonságos atomerőműveiben termelt áramot, miközben a széndioxidkibocsátás magasabb mint valaha, mert az atomerőművek helyett most a szénerőművek járnak csúcsra. Da hát a tervek szerint azokat is ki kell kapcsolni 2030-ig.

A grohndei atomerőmű: hamarosan vége

Időközben a helyenként több mint 150 méter magas szélmalmok darálják be a madarakat, irtják rovarok millióit, és eddig példátlan erdőirtáshoz vezettek, mert legtöbbjük eddig erdők fedte hegygerinceken áll, gyakran természetvédelmi területeken. A természet, az állatok és növények védelme állítólag a zöldek szívügye, semmit sem számít, ha az új világ megteremtése a cél.

Az autógyártás, a legfontosabb német iparág, roskadozik az elektromos meghajtásra való áttérés, az egyéni közlekedés elleni hadjárat súlya alatt.

A szalonképesség megvonása a dízeltől, a mind teljesíthetetlenebb széndioxid-normák felállítása valamint az eladhatatlan, de a kormány által előírt elektromos és öko-autók tömege egyre súlyosabb gazdasági helyzetbe hozza az iparágat. Az autógyárak vezető felelősei közül eddig még egyetlen egy sem vette a bátorságot, hogy a kormány öngyilkos zöld politikájának ellentmondjon.

Iskolák hanyatlása

Az állami iskolákban szinte teljesen megszűnt a teljesítményrendszer. Senki nem kap rossz jegyet, mert az diszkrimináció lenne. A teljesítményszintet a leggyengébbek határozzák meg. A tanárok nem merik a diákokat fegyelmezni, mert félnek tőlük és – ha iszlám vallásúakról van szó – a szüleiktől. Nemzetközi összehasonlításokban mind olvasásban, mind a természettudományokban és matematikában a német tanulók az OECD átlaga alatt maradnak.

Egy hete érettségizők követelték, hogy legyen könnyebb a matematika-érettségi, többen az írásbeli közben hisztériás rohamot kaptak, majd levelet intéztek a művelődésügyi minisztériumhoz, hogy szállítsák lejjebb a követelményeket. Aki elolvasta a levelet, amelyben egy mondat sem akadt helyesírási, nyelvtani és jelentéstani hiba nélkül, valószínűleg azt gondolta, hogy nem csak matematikából, de német nyelvből is meg kellene buktatni a tiltakozókat.

Aki megengedheti magának, magániskolákba menekíti a gyerekeit, ahol attól is megmenekülhet a gyerek, hogy esetleg ő lesz majd az egyetlen német anyanyelvű és származású az osztályában.

A társadalomromboló forradalom nem ma, Greta látogatásával kezdödött, legfeljebb magasabb sebességbe kapcsolt – gyakorlatilag már körülbelül 2005 óta folyik.

Ha valaki ezt a dátumot esetleg Angela Merkel nevével hozná összefüggésbe – hát nem tévedne nagyot.

Saját ellenfeleiket bátorítják

Hogy az értelmiségi elit a világmegváltó igék csábításának csak nehezen tud ellenállni, az eddig is ismert volt. De mi motivál tapasztalt gazdasági vezetőket arra, hogy saját végüket ünnepeljék, és azokat dicsőítsék, akik megsemmisítésükért tevékenykednek?

A jelenség maga nem ismeretlen.

A francia forradalom előestéjén sok arisztokrata tartozott az ancien régime éles bírálói közé, és a forradalom előtti Oroszországban is az elit egy jó része lelkesedett a kommunista forradalomért. Mindkét esetben ők voltak a győztes forradalom első áldozatai.

A mai német elit a katasztrófaváró klímamozgalom támogatásával és bátorításával saját radikális ellenfeleit és a polgári berendezkedés ostromlóit teszi egyre erősebbé, egészen addig, míg azok egy szép napon – ha nem történik fordulat – nyíltan ellenük nem fordulnak, és velük együtt az egész polgári rendszert szét nem zúzzák.

EP-választás Németországban: vörös gárda, zöld köntösben

Az új, ökológiai alapon érvelő radikális baloldaliságot a politika már nem tudja kordában tartani, mégha azt is hiszi, hogy az ő kezében van a vezetés. Krisztina Koenen publicisztikája.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik a Neokohn szerkesztőségének az álláspontját.