Sávuot: Isten nem várja el, hogy tökéletesek legyünk

Isten nem várja el, hogy tökéletesek legyünk. Ezért is nem adta a Tórát az angyaloknak – olvasható a Zsido.com oldalán.

A következő talmudi történet jól megvilágítja, hogy mi a Tóra és miért kaptuk: Amikor Mózes felment az Égbe, hogy átvegye a Tórát, az angyalok azt mondták a Szentnek, legyen Áldott a Neve: „Világ Ura, mit keres egy anya szülötte közöttünk?” Más szavakkal: mit csinál ez a tökéletlen emberi lény a tökéletes teremtmények között? Hogyan emelkedhet egy halandó ember az angyalok szintjére? „Azért jött, hogy átvegye a Tórát” – felelte Isten.

„Nem marad itt, éppen csak elvisz magával valamit.”

Az angyalok még dühösebbek lettek. „Micsoda?! Éppen a törékeny embernek adod ezt a drága kincset? Hogyan adhatod az embereknek szent Tórádat? Tartsd az égben. Add nekünk!”

A Tóra több mint az Isten által helyesnek tartott élet kézikönyve. A Tóra elfogadása az isteni küldetés elfogadását is jelenti. A Tóra Istentől eredő küldetés, melyet Istenért kell teljesítenünk. A Tóra elfogadásával az ember magára veszi az isteni küldetést.

A zsidó jog értelmében a meghatalmazott küldöttnek olyan hatalma van, mint a meghatalmazónak.

A meghatalmazó átadja a jogot, az erőt, a felelősséget, hogy a meghatalmazó kívánsága szerint cselekedjen. Ezt a privilégiumot kapjuk meg a Tóra elfogadásával.

Az angyalok nem tudták, mi van a Tórában. Csak annyit tudtak, hogy az Örökkévaló számára bizonyára nagyon fontos a küldetés, ha olyan sokáig tartogatta, és még mindig senkit nem bízott meg vele. Amikor azonban Mózes megjelent, hogy átvegye a Tórát, teljesen megdöbbentek. Képtelenségnek tűnt számukra, hogy Isten egy alantas, rossz ösztöntől vezérelt teremtényt, egy embert választott e nagyszerű, csodálatos, emelkedett küldetés teljesítésére, melyről ők már annyit hallottak. Isten így szólt Mózeshez: „Válaszolnod kell az angyalok panaszaira” – vagyis: magadnak is meg kell értened, hogy miért éppen te kapod ezt a feladatot, miért neked jár.

A Tóra nem egyszerűen arról szól, hogy hinnünk kell Istenben. A Tóra az önmagunkba vetett hitről is szól – ahhoz, hogy az ember elfogadja a Tórát, jelentős önbizalommal is kell rendelkeznie.

Hinnie kell, hogy érdemes arra, hogy Isten küldötte legyen a Földön, és azért van itt, hogy teljesítse a zsidók szent küldetését.

Sávuot üzenete tehát ez: fontos vagy Isten számára.

Lehetőséget kaptál arra, hogy a Mindenhatót képviseld, az Ő meghatalmazottja vagy. Meghatalmazott téged. Isten azt mondta Mózesnek:

„Nem válaszolhatok helyetted. A küldetést csak akkor tudom rád bízni, ha te magad is megérted, hogy miért vagy alkalmas annak teljesítésére.”

Dávid csillaga – Hogyan lett zsidó szimbólum a hexagram?

A modern Izrael Állammal és a zsidó néppel szorosan összekapcsolódó Dávid-csillag nem volt mindig egyértelműen zsidó szimbólum.

Mózes Isten szent trónusa előtt szembesül az angyalokkal, akiknek a jelenlétében felteszi a kérdést Istennek: „Mi a te Tórád?” – „Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból” – mondta Isten. Erre Mózes az angyalokhoz fordult: „Ti voltatok Egyiptomban? Szolgáltátok a fáraót? Mennyiben releváns számotokra a Tóra?” Az angyalok beismerik, hogy ők nem voltak több száz évig rabszolgák, hanem tökéletes életet élnek az egekben.

Mózes így folytatja: „Ne legyenek más isteneid. Talán ti bálványimádó nemzetek közt éltek?” – mivel a bálványimádásban jelentős szerepe volt az orgiáknak, Mózes ezzel azt mondta az angyaloknak: „Vajon olyan társadalomban éltek-e, amelyik nap mint nap különféle csábításokkal állít kihívások elé?”

Végül Mózes azt kérdezi Istentől: „Mi még a Tóra?” – „Tarts szombatot, tiszteld a szüleidet, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj…” – „Angyalok, ti dolgoztok-e? Van-s szükségetek pihenőnapra? Vannak-e szüleitek, akiket tisztelhetnétek? Létezik-e a köreitekben a féltékenység vagy az irigység, van-e rossz ösztönötök?” Vagyis Mózes azt mondja, hogy éppen azért kell nekünk, embereknek megkapnunk a Tórát, mert materiális, csábításokkal és kihívásokkal teli világban élünk, próbálkozunk és hibázunk is sokszor, problémákkal és nehézségekkel szembesülünk.

Éppen tökéletlenségünk miatt vagyunk tökéletesen alkalmasak a feladatra!

Az angyalok elfogadták az érvelést, sőt, igyekeztek barátságot kötni Mózessel, titkokat tárva fel az emberek kihívásokkal teli feladatának teljesítéséhez.

Mi is ez a küldetés? Le kell győznünk negatív és destruktív vágyainkat és a legfőbb jót kell választanunk.

Érdekességek az isteni kinyilatkoztatás ünnepéhez kapcsolódóan

Ma este kezdődik sávuot, azaz a hetek és a Tóraadás ünnepe. Cikkünkből számos fontos tudnivalóról olvashat az ünnepoel kapcsolatosan.

Miért tudjuk ezt megtenni? Éppen a csábítások és kihívások miatt, melyekkel szembesülünk. Botlani is tudunk és sikerrel is járhatunk. Ugyanúgy képesek vagyunk rombolni, mint építeni, gonoszságot cselekedni és jót tenni. Az angyalok tökéletesek és nincs rossz ösztönük. Ám szabad akaratuk sincs, nem tudnak se küzdeni, se botlani, de ugyanakkor a jót sem tudják választani. A mi feladatunk az, hogy a jót válasszuk, és általa szolgáljuk Istent. Az angyalok tökéletes világban dalolnak Istennek, ám mi, emberek a tökéletlen, problémákkal és kihívásokkal teli Földről szolgáljuk Őt. Ebben rejlik nagyszerűségünk.

Botlanunk kell, hogy jobbak lehessünk.

Az Örökkévaló nem várja el, hogy tökéletesek legyünk. Ha tökéletesek lennénk, alkalmatlanok lennénk a Tóra küldetésének teljesítésére.

A küldetésnek része a tévedés, a botlás, a változás, a választás és végül a siker.

Amikor az angyalok megértették, hogy az ember a legalkalmasabb lény e küldetés teljesítésére, hasznos befektetésként titkokat tárak fel Mózes előtt, hogy valami módon ők is részt kaphassanak a Tórából.

Minden ember alkalmas arra, hogy Isten küldötte legyen. Minden, amit teszünk, Isten dicsőségére fordítható. Ez a legnagyobb megtiszteltetés és öröm, amit ember elérhet: ha Istenért élünk, ha az Örökkévalóért választjuk a jót – akkor képesek vagyunk lehozni az Eget a Földre.

Ezt a cikket szerkesztőségünk az ünnep beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.

Mit kell tudni a sávuotról?

Miért tart az ünnep két napig? Miért olvassák fel Rut könyvét? Miért nem lett szent hegy a Színáj? Minden amit a tóraadás és az első termény ünnepéről tudni érdemes.