Mit kell tudni a sávuotról?

Pészah második estéjétől fogva hét héten át számoljuk a napokat, míg végül elérkezünk az ötvenedik naphoz, sávuot ünnepéhez. Néhány fontost tényt gyűjtött össze a zsido.com az ünneppel kapcsolatban.

Sávuotnak számos neve van

Az egyes nevek az ünnep különféle aspektusait világítják meg. A tóraadás mellett ugyanis sávuot mezőgazdasági aspektussal is bír, ezen a napon vitték fel hatalmas kosarakban az első termést a Szentélybe (bikurim) és ezt követően lehetett az új búzát fogyasztani.

chág hásávuot – a hetek ünnepe, peszáchtól fogva hét hetet számolunk sávuotig

chág mátán toráténu – a tóraadás ünnepe

chág hábikurim – az első termény áldozatának ünnepe

chág hááceret – a Jeruzsálemben való összegyülekezés ünnepe

chág hákácir – a betakarítás ünnepe

A tóraadás a Szináj-hegy lábánál történt

A Szináj-hegy pontos helyét nem ismerjük. Élijáhu (Illés) próféta volt az utolsó, aki még tudta, hogy melyik az a hegy, ám a történet tanúsága szerint az Örökkévaló nem helyeselte, hogy ott keresett menedéket.

A hegy csakis addig volt szent, ameddig a tóraadás zajlott, utána pontosan ugyanolyan hegy lett ismét, mint korábban volt. Ez ellentétben áll Jeruzsálemmel, melynek szentsége örök időkre szól.

További magyarázat a tóraadás helyszínére, vagyis arra, hogy nem Izrael Földjén, hanem még a sivatagban került sor erre az eseményre, hogy a törzsi területeken kívül kellett a zsidóknak átvenniük a Tant, mert így egyik törzs sem követelhetett előjogokat a maga számára. Az Izrael földjén kívül fekvő Színáj-hegy biztosította, hogy a zsidó nép minden tagja egyaránt a magáénak érezze a Tórát, törzsi hovatartozásától függetlenül.

A zsidó bölcsek azt mondják, hogy a tóraadáskor nemcsak azok a zsidók álltak a hegy lábánál, akik éppen abban az időben éltek, hanem minden egyes zsidó lélek, aki a földön valaha élt vagy élni fog, megjelent, hogy átvegye a Tórát.

A tóraadás, héberül mátán Torá örök érvényű kiindulópont a zsidók számára, ez a zsidóság néppé válásának pillanata.

Az ünnepnek számos szokása van

Ezek pedig:

  • ünnepi gyertyagyújtás
  • tikun léjl sávuot – egész éjjel vagy az éjszaka nagy részében tartó tóratanulás
  • Rut könyvének felolvasása
  • a tízparancsolat felolvasása
  • mázkir, az elhunyt hozzátartozókért mondott ima
  • tejes ételek fogyasztása
  • a zsinagógákban elhangzik a papi áldás, a birkát kohánim
  • virágokkal, zöld ágakkal díszítik a zsinagógákat és az otthonokat (a Chábádban nem szokás)
  • a Szentély idejében ekkor vitték fel az első termést Jeruzsálembe, ez volt a bikurim és kovászos kenyeret mutattak be áldozatként

Tejes és búzából készült ételek a sávuoti asztalon

Sávuot ünnepén szokás tejes ételeket enni. Ennek többek között az a magyarázata, hogy a zsidók számára a tóraadás pillanatában kötelezővé váltak a kósersági törvények, kóser hús pedig még nem állt rendelkezésre. Ezért ettek azon a napon tejeset. Egy másik magyarázat a Tórát a tápláló tejhez hasonlítja.

Sávuot a spirituális tóraadás mellett az igencsak fizikai aratás ünnepe is. A Szentélyben ezen a napon búzából készült kovászos kenyeret mutattak be. Vannak, akik ez alkalomból búzaszemekkel díszítik vagy búzakalász alakúra készítik a bárcheszt, az ünnepi kalácsot.

Izraelben csak egynapos az ünnep

Maga sávuot ünnepe egynapos ünnep. Izraelen kívül azonban fennmaradt a jom tov seni sel hágálujot szokása, mivel korábban, még a kötött naptár bevezetése előtt minden hónap elején külön meg kellett állapítani, hogy mikor kezdődik egy-egy hónap, és attól függött, hogy mikorra esnek az ünnepek. Az Izraeltől távol eső településeken a bizonytalanság kiküszöbölése miatt két napos ünnepeket tartottak. Bár ma már nincsenek kétségeink a pontos dátumot illetően, az ünnepek megkettőzésének szokása fennmaradt a diaszpóra közösségeiben.

Sávuot napja Dávid király születésének és halálának évfordulója

Dávid király nem csak ezen a napon született, hanem ekkor is hunyt el hetven éves. Erről a Midrás számol be.

Sávuot a hászidizmus alapítójának halálozási évfordulója

Jiszráel ben Eliézer rabbi, a Báál Sém Tov 1698-ban született, elul hónap 18-án és 1760-ban, sávuot napján adta vissza lelkét az Örökkévalónak. Ő volt a hászidizmus megalapítója és első mestere. A szegény, elnyomott, meggyötört tömegekhez ugyanúgy szólt, mint a különlegesen képzett tóratudósokhoz. Üzenete egyaránt hordozott fontos jelentést tanultnak és tanulatlannak, értelmet adva létezésüknek, életüknek, kemény munkájuknak.

Ezen az ünnepen Rut könyvét is felolvassák

Általában reggel, de vannak azonban közösségek, ahol a sávuot éjjelén tartott tikun léjl sávuot, az egész éjszakán át tartó tanulás részét képezi Rut könyve, és nem olvassák fel nyilvánosan. Rut könyve többszörösen is kapcsolódik sávuot ünnepéhez. Sávuot Dávid király születésének és halálának az évfordulója. Rut és férje, Boáz Dávid király dédnagyszülei voltak, vagyis a királyi ház leszármazását (illetve annak kezdeteit) írja le a könyv.

A könyvben leírt betakarítás sávuot tematikájához illeszkedik, továbbá végül Rut teljes szívével tért be a zsidóságba, azaz magára vállalta a Tóra törvényeit.

A tóraadáskor, amelynek az évfordulója sávuot, minden zsidó betérő volt bizonyos szempontból, hiszen akkor vállalták magukra a Tórát teljes szívből, annak minden részletével és szabályával, ahogy mondták: „náásze venismá” – megtesszük és meghallgatjuk.

Tanulás egész éjjel

Ez a tikun léjl sávuot. A legismertebb magyarázat szerint azért van szükség az egész éjjelen át tartó tanulásra, hogy kijavítsuk azt a hibát, amit az ősök vétettek, amikor elaludtak a tóraadás előtt.

Egy másik vélemény szerint a Tóra olyan, mint a menyasszony, a zsidó nép pedig, mint a vőlegény. Az egész éjszakán át tartó tóratanulás a menyasszony esküvő előtti készülődéséhez hasonlít. Az esküvő ebben a metaforában természetesen a sávuot, a tóraadás ünnepe. Szokás legalább hajnalhasadtáig ébren maradni, ugyanis akkor volt valójában a tóraadás.

Fotó: Wikimedia/Unsplash

Amikor a zsidóknak választaniuk kellett a Tóra és Abraham Lincoln között

A meggyilkolt amerikai elnök halála miatti nemzeti gyásznapot pont Sávuot ünnepére tűzték ki, amely napon a zsidóknak tilos gyászolni.