MAOIH: Kezdődhet a munka

Változtatás nélkül közöljük a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség közleményét.

Megkezdődhet az az építő munka, amelynek eredményeképpen a magyarországi ortodoxia ismét a régi fényében tündökölve, az őt megillető helyet foglalhatja el a hazai és a nemzetközi zsidóság palettáján. A bevett egyházak adatainak nyilvántartását vezető miniszter ugyanis szinkronba hozta az egyházi nyilvántartást a 2023. február 22-e óta fennálló tényleges jogi állapottal, és nyilvántartásba vette a MAOIH elnökeként Keszler Gábort, főtitkáraként rabbi Smuel Oirechmant.

A megválasztott új vezetők, karöltve a Hitközség három további elöljárójával, számítanak a közös munkában a MAOIH teljes tagságára, miként szövetségesként tekintenek a másik két bevett zsidó egyházra, valamint az egyéb zsidó szervezetekre a magyar zsidóság egészét érintő ügyek melletti kiállás során.

A MAOIH új vezetése partneri jobbot nyújt a történelmi egyházak és valamennyi bejegyzett egyházi szervezet irányába is, a felekezeti tér társadalmon belüli kiszélesítése érdekében. Ugyanezt a partneri hozzáállást kívánjuk tanúsítani az állami és civil szféra szereplőinek irányába is.

A MAOIH megújult vezetése bízik abban, hogy céljait a magyar zsidóság – határainkon innen és túl – egésze, a magyar zsidóság valamennyi legitim képviselete, továbbá a teljes magyar társadalom támogatja, vallási meggyőződésétől függetlenül. A sok száz éves hagyományokkal rendelkező magyarországi ortodoxia továbbélése mindannyiunk érdeke: neológ, status quo és ortodox hittestvéreinké, más felekezethez tartozó honfitársainké egyaránt.

Budapest, 2023. május 4./5783. Íjár 13.

Keszler Gábor elnök és rabbi Smuel Oirechman főtitkár

UI: jelen közleményünk a Neokohn szíves hozzájárulásával jut el a nyilvánossághoz, a MAOIH felületeinek átadás-átvétele ugyanis még folyamatban van.

Hivatalos: bejegyezték a nyilvántartásba a MAOIH új vezetését

Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár bejegyezte a nyilvántartásba az új vezetést.