Mit jelent a nyolcas szám a zsidó gondolkodásban?

Az e heti tórai hetiszakasz neve, a Smini annyit tesz: nyolcadik. E szám különleges helyet foglal el a zsidó gondolkodásban. Alább az Egyesült Királyság főrabbija, Ephraim Mirvis osztja meg gondolatait e témában, az Arutz7 írásában, amit a zsido.com fordított.

A Kabala tanítása szerint a világ természetes rendjét a hatos szám képviseli, hiszen az Örökkévaló hat nap alatt teremtette a világot, s mi is hat napon át dolgozunk minden héten. A hetes az emberek tökéletességre való törekvését szimbolizálja, mert a hetedik napon ünnepeljük a sábátot, melyet úgy is nevezünk: a következő világ hasonlatossága, mert ezen a napon érhetünk a legközelebb a ránk váró, tökéletes spiritualitást megteremtő eljövendő világhoz.

A kilences szám az Örökkévaló száma, magát Istent jelképezi.

A matematika egyik különlegessége, hogy kizárólag azok a számok oszthatóak kilenccel, melyek számjegyei kilencet vagy a kilenc többszöröseit adják ki. Ha vesszük például a 459-et, látjuk, hogy számjegyeinek összege 18, ami a kilenc többszöröse. Ebből következik, hogy osztható kilenccel. A kilences tökéletesen illeszkedik a körülötte lévő világhoz, s ezért tartjuk az Örökkévaló számjegyének.

Amikor este és reggel a Smá Jiszráel imát mondjuk, a harmadik szakaszt így fejezzük be: „Hásem Elohéchem – az Örökkévaló, a ti Istenetek”. Ezt az „emet – igaz” szó követi.

A Talmud szerint ugyanis az igazság az Örökkévaló pecsétje. Az emet szó gemátriája, azaz betűinek számértéke 441. Ha ennek a számjegyeit összeadjuk, megint kilencet kapunk. Az isteni igazságot tehát a kilences szimbolizálja.

Ha tehát a hét az ember tökéletesség utáni törekvését, a kilenc pedig Istent jelképezi, akkor a nyolc az a híd, mely összeköti ezt a két világot.

Ezért tartjuk a fiúgyermekek körülmetélését, ami az Örökkévalóval kötött szövetség jele, a születést követő nyolcadik napon. Ezért tart hanuka ünnepe nyolc napig, mert isteni csoda mentette meg népünket.

Peszách és sávuot között pedig hétszer hét nap telik el, s ez idő alatt készítjük fel magunkat a tóraadás újbóli átélésére. A 49. napra már készen állunk sávuot fogadására, mely a nyolcadik hét első napján köszönt ránk. Ez az a nap, amikor Isten megjelent a számunkra a Színáj-hegyen és kijelentette a törvényeit.

Más szóval: lehetőséget teremtett arra, hogy áthidaljuk a fizikai és a spirituális világ közötti távolságot.

Hetiszakaszunk így kezdődik: „És volt a nyolcadik napon” – ekkor készült el a sivatagi hajlék, a Miskán és elkezdődhetett az oltár felavatása. Izrael népe hét napon át ajánlott fel áldozatokat Istennek, ám semmilyen válaszreakció nem érkezett. A hetedik nap után azonban „tűz jött ki az égből”. A nyolcadik napon az isteni tűz felemésztette az oltárra helyezett áldozatokat. Létrejött a kapcsolat föld és ég között.

A nyolcas szám üzenetet hordoz a számunkra. Értékeljük a hatos szám jelképezte természetes világot és törekedjünk önmagunk tökéletesítésére a hetes szám szimbolikája alapján – ha így teszünk, elérjük a nyolcas számot, azaz helyet teremtünk az isteni jelenlét számára az életünkben és képessé válunk arra, hogy befogadjuk az Örökkévaló áldását.

Ezt a cikket szerkesztőségünk a Sábát beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.

„A tudomány egy intelligens teremtő létezését bizonyítja”

Az elmúlt évszázad nagy felfedezései távolról sem „vak, könyörtelen közömbösségre” utalnak, hanem az élet és a világegyetem kiváló tervezettségére.