Zsidó származású volt Leonardo da Vinci?

Carlo Vecce olasz történész arra vállalkozott, hogy megcáfolja a da Vinci külföldi származásáról szóló pletykákat, de egy újonnan felfedezett dokumentum megváltoztatta a véleményét – írja a Tablet magazin. 

Minden valószínűség szerint Leonardo da Vinci csak félig volt olasz. Édesanyja, Caterina cirkeszi zsidó volt, aki valahol a Kaukázusban született, tizenévesen elrabolták, és többször eladták szexrabszolgának Oroszországban, Konstantinápolyban és Velencében, mielőtt végül 15 évesen Firenzében kiszabadult. Legalábbis erre a következtetésre jut Carlo Vecce történész, Leonardo da Vinci egyik legkiválóbb szakértője új könyvében.

A hivatalos verzió szerint da Vinci születése Piero da Vinci firenzei ügyvéd és egy Caterina nevű fiatal toszkán parasztasszony rövid kalandjának gyümölcse volt, akiről szinte semmit sem tudtak. Pedig már régóta élt az a megalapozatlannak tűnő elmélet, hogy Leonardo külföldi származású, Caterina pedig arab rabszolga volt. Hat évvel ezelőtt Vecce professzor úgy döntött, hogy végleg véget vet a pletykának. „Egyszerűen lehetetlennek tartottam elhinni, hogy a legnagyobb itáliai zseni anyja nem itáliai rabszolga lett volna” – mondta a Tablet magazinnak. „

Most már nemcsak hogy elhiszem, de a legvalószínűbb hipotézis, tekintettel arra, amit találtam, az, hogy Caterina zsidó volt”.

Legújabb könyvének kutatásába da Vinci könyvtárának rekonstrukciója során kezdett bele, ahol megtalálta azt a dokumentumot, amely mindent megváltoztatott. Az 1452. november 2-án, hét hónappal Leonardo születése után keltezett, Piero da Vinci által szakmai minőségében aláírt okirat egy emancipációs okirat

„egy bizonyos Jákob lányáról, aki a Kaukázusi hegyekből származik”, és akit Caterinának hívnak.

A dokumentum szerint úgy tűnik, hogy Catarina tulajdonosa a gazdag kereskedő, Donato di Filippo felesége volt, aki a firenzei San Michele Visdomini templom közelében lakott, és akinek szokásos ügyvédje az üzleti ügyekben Piero da Vinci volt. Az iraton szereplő dátum többször aláhúzva van, mintha da Vinci keze remegett volna.

A 15. századi Itáliában a rabszolgatartás még mindig elterjedt gyakorlat volt, bár sokkal kisebb mértékben, mint az Oszmán Birodalomban. Csak Firenze városában legalább 1000 rabszolga élt – köztük oroszok, abházok, törökök, szerbek és – Caterinához hasonlóan – kaukázusi cserkeszek.

Hogy Caterina szexrabszolga volt, arról az tanúskodik, hogy már több gyermeke is volt Filippótól, amikor 15 évesen megismerkedett da Vincivel, Filippo ügyvédjével, aki először dajkaként „kölcsönvette” lánya, Marie számára, majd annyira beleszeretett, hogy Leonardo születése után felszabadította a rabszolgaságból.

Piero da Vinci végül Firenzéből Milánóba távozott. Caterina ott halt meg 1493-ban, és valószínűleg a San Francesco Grande templomban van eltemetve, ahol Leonardo néhány évvel korábban megfestette a „Verginne delle rocce” című képét.

Ezt a cikket szerkesztőségünk az ünnep beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.

Bereniké, a zsidó királynő, aki a Második Szentély lerombolóját szerette

Bereniké a titokzatos és ellentmondásos második templom korabeli zsidó királynő, akinek szerelmi viszonya volt Titus, későbbi római császárral. 

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik a Neokohn szerkesztőségének az álláspontját, de szívesen helyt adunk a tárgyilagosan érvelő vitáknak, elemzéseknek, észrevételeknek.