Zsidó hősök, akik részt vettek Napóleon flottájának szétzúzásában

A múlt héten volt a trafalgari csata 217. évfordulója.

Az 1805-ös trafalgari csatában Horatio Nelson admirális mellett harcoló sok zsidó tengerész története csak most került napvilágra.

Köztük volt a londoni Moses Benjamin is, aki mindössze 19 éves volt, amikor erőszakkal besorozták, hogy Nelson zászlóshajóján, a Victory-n szolgáljon. Benjamint, mint „külföldit”, „Lord Nelson parancsára elbocsátották a szolgálatból, az admiralitás főbiztosainak utasításai szerint, mivel zsidó”. A parancs azonban túl későn érkezett: a Victory már kihajózott, Benjamin pedig akarva-akaratlanul a fedélzeten maradt.

A Trafalgar legfiatalabb harcosa valószínűleg az a Menachem ben Shmuel néven született John Edwards volt, aki feltehetően „puskaporos majomként” – lőport szállító matrózként – szolgált, és mindössze tízévesen (!) került a Victoryra. 1893-ban bekövetkezett halálakor úgy vélték, hogy ő volt a történelmi csata utolsó túlélője. Foglalkozását 1841 júniusában a londoni Radcliffe Highwayen „moslékárusként” jegyezték fel. Később Portsmouthba költözött, ahol zsinagógai felügyelő és városi tanácsos lett. Unokája még emlékezett rá, hogy a térdén ülve, hogyan hallgatta nagyapja háborús történeteit.

Az előléptetés akadályaitól függetlenül sok zsidó jelentkezett önként a Királyi Haditengerészethez.

Nem hallgatott Napóleon a rebbe jóslatára, vereség lett a vége

A francia császárt számos győztes csata megvívása után elhagyta a hadiszerencse, amikor elindult Moszkva felé, hogy meghódítsa a cár birodalmát.

Benjamin és John Israel Hart testvérek szintén a Victory fedélzetén harcoltak. A testvérpár, akik „vándorló varázslóként” dolgoztak, kénytelenek voltak Portsmouthban belépni a haditengerészethez, miután bemutatták a legénységnek a „mutatványaikat”. A műsor nem sülhetett el túl jól, mert utána szolgálatra kényszerítették őket.

James Sanger, a híres 19. századi showman, „Lord” George Sanger apja, a Victory fedélzetén szolgálva szemtanúja volt Nelson halálának, és maga is megsérült. Később a haditengerészeti nyugdíját arra fordította, hogy a bristoli vásáron tett látogatása után showbizniszt indítson. Sanger később azt írta, hogy apja kiváló szónok volt, aki előkelő stílusban tudott fecsegni, különösen a trafalgari csatáról, amelynek jelenetei kis műsorának egyik fő részét alkották.

Miután a napóleoni háborúk 1815-ben véget értek, sok tengerész visszatért a kereskedelmi flottákhoz. Csak 1847-ben, amikor már sok trafalgari veterán meghalt, ismerték el erőfeszítéseiket az új Tengerészeti Általános Szolgálati Érdeméremmel, amelyet három zsidó tengerész is megkapott.

Miért lett Napóleon cionista?

A francia parancsnok az első cionista kongresszus előtt egy évszázaddal már felszólította a zsidóságot, hogy térjenek vissza a Szentföldre.