Az iszlamisták és a progresszívek „vörös-zöld szövetsége” az egyén ellen

„Az amerikai zsidókat és muszlimokat a radikális progresszívek és az iszlamisták bizarr társulása fenyegeti: a „vörös-zöld szövetség” – írja Eran Shayshon egy izraeli agytröszt igazgatója. 

„Ez a mozgalom Európában kapta a nevét – a „vörös” a szocializmust, a „zöld” az iszlámot jelképezi -, és azóta szilárdan megvetette a lábát az Egyesült Államokban. Annak ellenére, hogy a nőkérdéstől a vallási pluralizmusig mindenben nagy nézeteltérések vannak, ezeknek a furcsa társaknak sikerült egyesülniük az olyan értékek melletti elkötelezettségben, mint a cionizmus- és kapitalizmusellenesség. Ez a partnerség olyan mértékben fejlődött, hogy az Egyesült Államokban az iszlamista szervezeteket és vezetőket egyre inkább a progresszív mozgalom szerves részének tekintik” – kezdi Shayson.

A progresszív mozgalmakat a szerző úgy definiálja, mint akik minden demográfiai csoportot osztály és bőrszín alapján elnyomóként vagy elnyomottként kategorizálnak.

„Azokat, akiket osztályoznak, az egyén figyelmen kívül hagyásával eltörlik, így megtagadják az emberektől a jogot, hogy meghatározzák önmagukat és kihívásaikat.

Ez a leegyszerűsítő illiberális kettősség veszélyes következményekkel jár az amerikai zsidókra nézve. A zsidókat gyakran fehér, kiváltságos elnyomóként festik le – ez az állítás mindenkit sért, aki ismeri a zsidó történelmet. Ebben a keretben az antiszemitizmus triviális problémává válik, és a zsidók elveszítik a jogukat, hogy beszéljenek az őket érő diszkriminációról” – írja a cikk.

Shayson szerint a zsidó identitás eltörlése és a zsidók kizárása a társadalmi igazságosság mozgalmából veszélyes.

„Az iszlamisták nyers antiszemitizmusa néha nem vált ki elégséges elítélést, mert sokan félnek attól, hogy iszlamofóbnak bélyegzik őket.

Ennek eredménye, hogy az Egyesült Államokban a vallási indíttatású gyűlölet-bűncselekmények több mint felének a zsidók a célpontjai, annak ellenére, hogy a lakosságnak csak 2%-át teszik ki” – olvasható a cikkben.

„Az általánosításra való sietségében a progresszív kategorizálás gyakran nem ragadja meg az egyének megélt tapasztalatait az etnikai-vallási közösségeken belül.

A vörös-zöld szövetség azt a torz felfogást támogatja, hogy a muszlimok egy homogén csoportot alkotnak egy monolitikus politikai és vallási ideológiával. És bár a legtöbb amerikai muszlim tapasztalt már vallási diszkriminációt, ez nem jelenti azt, hogy helyeslik, ha az iszlamisták az ő nevükben beszélnek” – írja Shayson.

A szerző szerint az amerikai muszlimoknak és a zsidóknak össze kellene fognia a vörös-zöld szövetség ellen.

„Az Ábrahámi Megállapodások azt mutatják, hogy a történelmi ellenségek félre tudják tenni nézeteltéréseiket a közös jólét szolgálatában. A zsidóknak, muszlimoknak és más kisebbségi csoportoknak lehetőségük van arra, hogy létrehozzák az Eltöröltek Koalícióját, amely dogmák és hamis jellemzések nélküli, kultúrák közötti megértés előmozdításával szembeszáll a vörös-zöld szövetséggel.”

A teljes cikk itt olvasható. 

Ezt a cikket szerkesztőségünk a Sábát beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.

Akkor most kire hallgatnak az arabok, ha Izraelről van szó?

A békés együttélés támogatásának jelei időnként jelentkeznek. Ám több mozzanat is arra emlékeztet, hogy a teljes elfogadás még nincs meg az arab világ részéről.