Kevesebb amerikai hisz Istenben, mint valaha

A Gallup pénteken közzétett új felméréséből kiderült, hogy az amerikaiak rekordalacsony számban vallják, hogy hisznek Istenben.

A közvélemény-kutató cég megállapította, hogy az amerikaiak mindössze 81%-a mondja azt, hogy hisz Istenben, ami a legalacsonyabb arány azóta, hogy a csoport 1944-ben elkezdte feltenni a kérdést. Ez hat százalékpontos csökkenés a 2013-2017 közötti időszakhoz képest, amikor az amerikaiak 87%-a mondta, hogy hisz Istenben – írja a Daily Wire.

„Ma kevesebb amerikai hisz Istenben, mint öt évvel ezelőtt, és az arány még inkább csökkent az 1950-es és 1960-as évekhez képest, amikor majdnem minden amerikai hitt Istenben. Mégis, az amerikaiak túlnyomó többsége hisz Istenben, függetlenül attól, hogy ez azt jelenti, hogy hisznek abban, hogy egy felsőbb hatalom meghallgatja az imákat és közbeléphet, vagy sem” – jegyezte meg a Gallup.

A szervezet demográfiai különbségeket is talált azok között, akik hisznek Istenben és azok között, akik nem.

A felmérés szerint a liberálisok és a demokraták körében csökkent a legnagyobb mértékben az Istenbe vetett hit. Ha a 2022 és a 2013-2017 közötti átlag közötti különbséget nézzük, akkor a liberálisok és a demokraták esetében tízpontos visszaesés volt tapasztalható.

A konzervatívok és a házasok esetében a Gallup „lényegében nem talált változást” az Istenről alkotott nézeteikben.

Az új felmérés szerint a demokratáknak csak 72%-a hisz Istenben, szemben a republikánusok 92%-ával.

Míg a konzervatívok 94%-a hisz Istenben, addig a liberálisoknak csak 62%-a, a fiataloknak pedig 68%-a.

A házasok, valamint a főiskolai végzettséggel nem rendelkezők nagyobb valószínűséggel hisznek Istenben, mint a nem házasok és a főiskolai végzettséggel nem rendelkezők.

Régiók szerint vizsgálva a déliek voltak a legtöbben, 86%-uk vallotta magát istenhívőnek, bár ez a szám 2013-2017 óta, amikor 93%-on állt, hét százalékpontot esett. A keleti régióban nyilatkoztak a legtöbben úgy, hogy nem hisznek.

Azok közül, akik hisznek Istenben, nagyjából a fele úgy véli, hogy Isten közbeléphet, ha imádkozik az ember.

„Az Istenben hívők mintegy fele – ami az összes amerikai 42%-ának felel meg – azt állítja, hogy Isten meghallgatja az imákat és közbeléphet egy személy érdekében. Eközben az összes amerikai 28%-a szerint Isten meghallgatja az imákat, de nem tud beavatkozni, míg 11% szerint Isten egyiket sem teszi” – magyarázta a Gallup.

Az Istenbe vetett hit csökkenése szintén azzal jár, hogy az amerikaiak az elmúlt években általában véve kevésbé vallásosak lettek, és a templomba járás is visszaesett.

Egy másik, decemberben közzétett Gallup-jelentés például kimutatta, hogy nagyjából 2010 és 2020 között 40%-ról 29%-ra csökkent azok aránya, akik azt mondták, hogy az elmúlt héten templomban jártak. A jelentés szerint az 1950-es és 1960-as években volt a csúcspont, amikor a megkérdezettek közel fele mondta azt, hogy az elmúlt héten templomban járt.

Fotó: Unsplash

Egy szekuláris zsidó, aki szerint az ateizmus téveszme

David Berlinski matematika és filozófia professzor szerint a tudomány nem tudja megcáfolni Isten létezését. A tudós könyvéről Hajdú Tímea írt recenziót.