Ahová te mész… — A moabita Rut története

Rut könyve rendkívüli bibliai történet. Középpontjában két nő barátsága áll, amely a dávidi dinasztia megalapításához vezet, és egy hősnő, akit jellemvonásai a szépség örök szimbólumává tettek.

A héber Bibliában található több száz történet közül a Rut könyvében kibontakozó történetet egyedülálló, ez egy olyan történet, amelyben nincsenek hős férfialakok vagy gonosztevők, nincs bűn vagy büntetés, háború vagy béke. Ez a történet magáról az életről szól, amely két női főszereplő alakjában testesül meg: Rut és Náomi – olvasható a National Library of Israel blogján

Rut olyan hősnő, akinek tettei meghatározzák jellemét – az anyósa, Naomi iránti odaadása, aki nem tud mást nyújtani neki, mint társaságot; a hajlandósága, hogy hátrahagyja megszokott életét, és egy idegen földre költözzön, pénz, vagyon és biztonság nélkül; szerénysége, találékonysága, és a fiatal idegen özvegyasszony és anyósa közötti bátor, alábecsült barátság. Mindezek a tényezők gyönyörűvé teszik Rut, anélkül, hogy bármit is tudnánk a fizikai megjelenéséről.

Ezek a tulajdonságok megmagyarázzák, hogy Rut miért ragadta meg oly sok művész képzeletét, és miért szolgált gyakran a női szépség modelljeként a bibliai jeleneteket ábrázoló festményeken, különösen a romantika korában.

Rut nem egy klasszikus hősnő. Ő a társadalom peremére szorult figura: idegen, özvegy és szegény. De mint egy tündérmesében, története nemcsak azzal ér véget, hogy boldog házasságot köt egy tiszteletreméltó férfival, a választott nép tagjával, hanem még jutalmat is kap: leszármazása megalapozza Dávid király király dinasztiáját. Ez a siker nem magától értetődő a Biblia patriarchális világában.

Az első fejezetben Naomi és megözvegyült menyei, Orpa és Rut közötti rövid párbeszéd egy sokkal nagyobb cselekménynek vetíti meg a színterét. Naomi erényesen arra kéri menyeit, hogy térjenek vissza a közösségükbe, hogy újjáépíthessék az életüket. Rut azonban úgy dönt, hogy a sok nehézség ellenére osztozik anyósa sorsában, erős szeretetnyilatkozatot téve:

„Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert a hova te mégy, oda megyek, és a hol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled”

(Rut könyve 1: 16-17 Károli fordítás).

PTSD-ben szenvedő veterán volt-e Izrael első királya, Saul?

Dávid tanult elődje hibáiból: Saullal ellentétben nem engedte, hogy megkeményedjen belül a harc és a háború következtében. Hende Olivér írása.

Azért, hogy megmentse anyósát az éhhaláltól, Rut kimegy a földekre, hogy összeszedje az aratók által elejtett búzaszálakat. Eközben Naomi, aki nem csatlakozik Ruthoz a mezőn, gyakorlati érzékét felhasználva tervet dolgoz ki bátor menye megmentésére. Szövetségük kulcsa a kölcsönös törődés és az egymásra való odafigyelés képessége. Tudva, hogy egy olyan fiatal és lenyűgöző nő, mint Rut, vonzza a figyelmet, Naomi megteremti a feltételeket a menye szorult helyzetének megoldásához, ami a bibliai világban a házasság és a státusz.

A történet következő részében több minden rejtőzik, mint amennyi kiderül. A bibliai szerző látszólag ártatlanul hagyja a dolgokat a felszínen. A legközelebbi rokon Boáz megváltja a szegény idegen Rutot, és házasságuk gazdag és tiszteletre méltó asszonnyá teszi őt. A házaspár fiának, Obednek a születésével Naomi is jutalmat kap. Nagymama lesz, egy olyan szerep, amelyet majdnem megtagadtak tőle. A dávidi dinasztia ennek a két nőnek köszönhetően jött létre, és történetüket a Bibliai könyvben örökítették meg.

Általában reggel, de vannak azonban közösségek, ahol a sávuot éjjelén tartott tikun léjl sávuot, az egész éjszakán át tartó tanulás részét képezi Rut könyve, és nem olvassák fel nyilvánosan. Rut könyve többszörösen is kapcsolódik sávuot ünnepéhez. Sávuot Dávid király születésének és halálának az évfordulója. Rut és férje, Boáz Dávid király dédnagyszülei voltak, vagyis a királyi ház leszármazását (illetve annak kezdeteit) írja le a könyv.

A könyvben leírt betakarítás sávuot tematikájához illeszkedik, továbbá végül Rut teljes szívével tért be a zsidóságba, azaz magára vállalta a Tóra törvényeit.

A tóraadáskor, amelynek az évfordulója sávuot, minden zsidó betérő volt bizonyos szempontból, hiszen akkor vállalták magukra a Tórát teljes szívből, annak minden részletével és szabályával, ahogy mondták: „náásze venismá” – megtesszük és meghallgatjuk.

Ezt a cikket szerkesztőségünk a Sábát beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.

Ki volt Sába királynője?

Sába királynőjének Salamon király udvarában tett látogatását egy rövid és viszonylag eseménytelen bibliai történet. És mégis, ez az egyszerű elbeszélés számtalan legendát, történetet és művészeti alkotást ihletett.