„Átkozott legyen ez a nap” — 78 éve vonultak be a németek

„1944. március. 19. Jeremiás és Jób azt mondanák, átkozott legyen ez a nap. Az átok, a büntetés, a gyász napja – mi végre született? Ki nemzette? Miért nyomta rá bélyegét egy hamuszínű csillag? Ezentúl az ellenséges végzet a maga árnyaival, zajaival és lángjaival szabja meg a létezésünk ritmusát. Bibliai nyelven szólva: este a hajnalt várjuk, reggel meg azért imádkozunk, hogy jöjjön már az éjszaka. Ettől a naptól kezdve – akár egy olyan ember, aki tudja hamarosan megvakul – csak nézek, nézni fogok, hogy mindent megjegyezzek” – olvasható Elie Wiesel Minden folyó a tengerbe siet című életrajzi könyvében. 

A politikai események

Amikor március 18-án a Horthy Miklós megérkezett az ausztriai Klessheimbe, hogy ötödjére találkozzon a Führerrel, még nem gondolta, hogy csapdába került: a megbeszélésektől függetlenül az ő távollétében szállják meg Magyarországot – írja a megszállás történetéről a Múlt-kor.

Horthyt már az első megbeszélésen szembesítették a megszállás tényével. Az újabb tárgyalási fordulóban Hitler előhúzta ütőkártyáját: ha Horthy ellenkezik, Romániát, Szlovákiát és Horvátországot is bevonja a megszállásba. Az „új kisantant” mindhárom tagjának voltak ugyanis területi követelései, „revíziós” igényei Magyarországgal szemben. A megszállás nem ütközött ellenállásba, néhány óra leforgása alatt, Magyarországot elfoglalták a nácik.

Fotó: Fortepan

A március 22-én kinevezett Sztójay ellentmondás nélkül teljesítette a német kéréseket. A főispánok és a polgármesterek több mint kérharmadát lecserélték, de németekkel együttműködő vezetők kerültek a Nemzeti Bank, a Rádió és egyéb fontos intézmények élére, így a minisztrériumokba is.

Adolf Eichmann vezetésével munkába lépett a Judenkommando és előkészítették a zsidók deportálását is. A német haderő megszállta a stratégiai fontosságú helyeket: repülőtereket, hidakat, közlekedési csomópontokat. A magyar hadsereg élére német főtisztet neveztek ki, illetve német összekötő tisztek kerültek minden magyar egységhez.

Történt mindez úgy, hogy a megszállás során a magyar katonaság mindvégig számbeli túlerőben volt: nyárra a fokozatos német csapatkivonások eredményeképp a megszálló erők kevesebb mint 50 ezret számláltak. A Gestapo addigra már berendezkedett az Astoria Szállóban és letartóztatott többek között kilenc felsőházi tagot és tizenhárom képviselőt.

Horthy Miklós felelősségéről

Horthyt ma nem lehet politikai szimbólumnak tekinteni. Aki ezt teszi, végeláthatatlan polémiát generál a kormánypárti és ellenzéki médiában. Pelle János írása.

A deportálások 

Egy nappal a bevonulás után Március 20-án Budapesten német felszólításra, egyfajta országos hatáskörű összekötő szervként megalakult a Magyar Zsidók Tanácsa – írja az Arcanum.

Április 6-án az Eichmann-különítmény vezetőinek részvételével értekezletet tartottak a teljes szuverenitásával már nem rendelkező magyar állam Belügyminisztériumában, ahol elhatározták a zsidók gettókba tömörítését. A végrehajtást csendőrkerületenként rendelték el, a kassai kerületet véve előre, s a budapestit utolsónak. A gyakorlatban a gettók gyűjtőtáborok voltak, ahol embertelen körülmények uralkodtak. Összesen 40 gettó létesült, ebből 17 Kárpátalján, 7 Erdélyben, 7 a Dunántúlon, 4 a Tiszántúlon.

A m. kir. Csendőrség kezdettől részt vett a zsidóság gettókba gyűjtésében, majd deportálásában. Eichmann stábja hozzávetőleg 200 főt tett ki, ami elegendő volt az adminisztratív irányításra, de kevés a gyakorlati végrehajtásra.

A május 14-én megindult deportálások a magyarországi zsidóság nagyobb részét érintették. A “D.A.-Umsiedler” (“német munkás-kitelepítés”) feliratú marhavagonokban június 21-ig a végrehajtást felügyelő Ferenczy László csendőr alezredes jelentése szerint, a kassai, a kolozsvári, a marosvásárhelyi, a miskolci és a székesfehérvári csendőrkerületből 327.244 főt deportáltak. Június 29-ig, ugyancsak Ferenczy adatait alapul véve, a szegedi és a debreceni csendőrkerületből további 40.505, július 9-ig a szombathelyi, a pécsi és a budapesti csendőrkerületből 53.684 zsidót. Veesenmayer feljegyzései 437.402 főt mutattak ki összesen. A haláltáborokból elenyésző kisebbségük tért csak vissza.

Fotó: Fortepan: Nyilasok plakátot ragasztanak, köztük balról a második Kun András kiugrott minorita szerzetes.

Budapesten mintegy 250-280 ezer zsidó (ebből 170 ezer budapesti, a többi befogadott menekült) maradt. Deportálásukat a németek előbb június 30-tól, majd egyszerre és július 10-éig szándékoztak lebonyolítani. Végül külső nyomásra a magyar vezetés leállította a deportálásokat, azonban a nyilasuralom alatt az ultranacionalista szervezet tagjai tömegeket lőttek a Dunába és kényszerítettek erőltetett menetekre. Mire 1945. január 17-én felszabadult a budapesti gettó fővárosi zsidóságból 120 ezren maradtak.

Borítókép: Fortepan/ 1944. : Német katonák a Szilágyi Erzsébet fasor 61. számú ház kerítése előtt, háttérben az 59 számú ház látszik.

Ezt a cikket szerkesztőségünk a Sábát beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.

„Te tudod nagyon, miért nem kellenek szavak” — Szenes Hanna rendkívüli élete

„Minden este azért imádkozom, hogy tehetséges legyek” – írta naplójában a 15 éves Szenes Hanna, aki nem is sejthette, hogy egy nap Izrael nemzeti hőse lesz. A fiatalon meggyilkolt költőről 100. születésnapja alkalmából emlékezünk.