Tényleg a Vatikánban rejtőznek a Szentély kincsei?

Több olyan ember is él, aki személyesen tanúsíthatják, hogy szemtanúja voltak annak, hogy a Vatikán birtokolja a Szentély kincseit, beleértve az arany menórát is – írja a Jerusalem Post. 

A Talmudban olvasható, hogy a híres zsidó bölcs és a Zohár szerzője, Simon bar Yochai rabbi Rómába utazott, hogy érvénytelenítse a Júdeát sújtó szigorú rendeleteket. Végül királyi vendégek lettek Vespasianus palotájában, miután megkérték őket, hogy ápolják beteg lányát. Amikor csodával határos módon meggyógyították a lányt, a bölcsek lehetőséget kaptak arra, hogy lássák a rendkívül szent tárgyakat, ami bizonyítja, hogy azokat azon a helyen őrizték.

Josephus Flavius történész feljegyzi azt az eseményt, amikor Vespasianus ezeket a tárgyakat, köztük egy ősi Tóra-tekercset is, kifejezetten különleges kincsekként magához vette.

Dr. Michael A. Calvo vatikáni szakértő szerint ezek a tárgyak és mások más úton jutottak el a Vatikánba, miután Bizáncba kerültek: „Ezek közé tartoznak a Szentély gyertyatartói, amelyeket I. Balduino adott III. Ince pápának Konstantinápoly kifosztása és a keresztény ortodox lakosság lemészárlása után” – állítja Calvo.

„Templomi sófárok és használati tárgyak; a főpap ruhái; a Tzitz – egy aranyplakett a Kodes L’Hásem („Szent az Úrnak”) felirattal; kulturális tárgyak, és sok más műtárgy, könyv és kézirat, amelyeket a Vatikán és más egyházak kisajátítottak és elhelyeztek saját raktáraikban, könyvtáraikban és múzeumaikban.”

De hol van a tényszerű, kézzelfogható bizonyíték arra, hogy a Vatikán „örökölte” ezeket a szent tárgyakat, és a mai napig őrzi őket?

Az izraeli külügyminisztériumnak és a biztonsági szolgálatoknak talán már van bizonyítékuk: körülbelül 50 évvel ezelőtt volt egy bizonyos zsidó diák – nevezzük DM-nek -, aki beiratkozott az Urbaniana, a Vatikán egyetemének levelező tagozatára. Amikor személyesen jelentkezett a doktori utolsó féléveire, 17 000 hallgató között egyedüli zsidóként találta magát. DM elmondta, hogy nagyon szerették, de amikor a kényszerhelyzetbe került, mind a professzor, mind a diák tisztelettudóan közeledett hozzá, hogy megtérítse.

Miután újra és újra határozottan visszautasította, egy barátja (aki később a Vatikán egyik levéltárosa, Antonio Samore bíboros lett) felajánlotta neki, hogy megmutatja neki, mi „volt” a zsidó öröksége – a Szentély tárgyai -, hogy megpróbálja megtérésre csábítani. DM beleegyezett, hogy hónapokkal később, éjszaka elvigyék, hogy megnézze őket. Amikor megkérdeztem tőle, hogy van-e valami abban a barlangban, ami a Szentélyhez tartozott, egyszerűen azt válaszolta: „Minden ott van!”

Tényleg látott valamit, vagy csak közel járt hozzá? Sok évvel később, 2002-ben a DM nyilvánvalóan elegendő bizonyítékot adott az akkori külügyminiszternek, Simon Peresnek és másoknak, akik akkoriban magas rangú vatikáni tisztviselőkkel tárgyaltak. Ha ez igaz, akkor Izraelnek már egy szilárd, jól dokumentált ügye lehet.

És most mi lesz? Ma, a 21. században van egy virágzó, szuverén Izrael Állam, amely a zsidó nép egyetlen világméretű képviselője, vagy a Zsidó Világkongresszus, és mindkettő megfelelő cím arra, hogy valamiféle megállapodást kössön.

Ezt a cikket szerkesztőségünk a Sábát beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.

Mit mondanak az etióp legendák a frigyláda hollétéről?

Egy Etiópiában régóta élő legenda szerint a frigyládát 3000 évvel ezelőtt egy Menelik nevű férfi, Sába királynőjének és Salamon izraeli királynak a fia vitte az afrikai országba.