Mit ért félre a Nyugat Putyinnal kapcsolatban?

1999-ben Vlagyimir Putyin hirtelen a bürokratikus ismeretlenségből a miniszterelnöki székbe került. Amikor néhány hónappal később Jelcin váratlanul lemondott, és Putyint választották meg elnöknek, a világ kormányait ismét meglepetés érte. Hogyan tudott ez az ismeretlen személyiség ilyen kevés médiafigyelem mellett országos szavazói támogatást szerezni? Herald Malmgren írása az Unherden jelent meg.

Hét évvel korábban találkoztam először Putyinnal, és nem lepett meg, hogy milyen gyorsan képes lett uralni az új Oroszországot. Jevgenyij Primakov mutatott be bennünket egymásnak, akit széles körben „Oroszország Kissingereként” ismertek, és akivel többször is találkoztam Moszkvában a hidegháború éveiben, amikor Kennedy, Johnson, Nixon és Ford elnökök tanácsadója voltam. Primakov egy pozitív gondolkodó és író volt. Emellett a Kreml különleges megbízottja is, aki titkos megbeszéléseket folytatott a világ nemzeti vezetőivel.

Amikor Jelcin megbízta tanácsadóját, Anatolij Szobcsakot, hogy kutassa fel és szervezze be Oroszország legjobbjait és legokosabbjait, Putyin, aki akkoriban szülővárosában, Szentpéterváron helyi politikus volt, a lista élére került – így Primakov a szárnyai alá vette, hogy világhatalmi és biztonsági kérdésekben oktassa. Végül Primakov bemutatta neki Kissingert, akivel közel kerültek egymáshoz. Az, hogy Primakov és Kissinger is szakított időt arra, hogy Putyint geopolitikai és geobiztonsági témákban oktassa, egyértelműen bizonyította, hogy egy erős vezető jellemzőit látták benne.

Ez azt is megmutatta, hogy Putyin képes meghallgatni a hosszú geopolitikai leckéket – amint azt hamarosan én is megtudtam.

1992-ben felhívott a CSIS agytröszt egyik ülésszervezője, és meghívott, hogy vegyek részt egy amerikai-orosz szentpétervári bizottságban, amelynek elnöke Kissinger és Sobchak lesz. A cél az lett volna, hogy segítsenek az új orosz vezetésnek megnyitni az üzleti és banki csatornákat a Nyugattal. A nyugati tagok többsége nagy amerikai és európai vállalatok vezérigazgatója, valamint az új orosz kormány kulcsfontosságú tisztviselői lennének. Én szakértőként vennék részt. Azt mondták nekem, hogy egy bizonyos „Primakov úr” személyesen kérdezte meg, hogy tudnék-e időt szakítani a részvételre. Aligha utasíthattam vissza egy ilyen felkérést, és nagyon kíváncsi voltam a kialakulóban lévő orosz vezetésre, különösen Putyinra.

Az első találkozóra érkezve több embert láttam Kissinger és egy férfi körül összegyűlve, akiről azt mondták, hogy Putyin. Egy tisztviselő azonosította magát, és azt mondta, Primakov arra kérte, hogy mutasson be Putyinnak. Megszakította a Kissingerrel folytatott beszélgetést, hogy bejelentse az érkezésemet; Putyin szívélyesen válaszolt, hogy alig várja, hogy velem beszélgethessen arról, hogyan látom a világot Washingtonon belülről.

Mi a valódi oka a kazah tüntetéseknek? Putyin kezdhet aggódni az utódlás miatt?

Kazahsztán – amelyet általában meglehetősen stabil kormánynak és rendszernek tekintettek – megmutatta törékenységét.

A találkozók között többször is beszéltünk, és elintézte, hogy egy vacsorán a tolmács kíséretében mellettem üljön. Ekkor megkérdezte tőlem: „Mi a legfontosabb akadály az önök nyugati üzletemberei és az én orosz honfitársaim között az üzleti kapcsolatok beindításában?”

Kapásból válaszoltam: „A jogilag meghatározott tulajdonjogok hiánya – ezek nélkül nincs alapja a viták rendezésének.”

„Á, igen” – mondta – „az önök rendszerében a vállalkozások közötti vitát az egyes feleket képviselő, óradíjjal fizetett ügyvédek oldják meg, néha bíróság elé viszik a vitát, ami általában hónapokig tart és az ügyvédi óradíjak felhalmozását jelenti”.

„Oroszországban” – folytatta – „a vitákat általában józan ésszel oldják meg. Ha egy vita nagyon jelentős pénzről vagy vagyonról szól, akkor a két fél általában képviselőket küld egy vacsorára. A résztvevők mindegyike felfegyverkezve érkezik. A véres, végzetes kimenetel lehetőségével szemben a felek mindig találnak egy kölcsönösen elfogadható megoldást. A félelem adja a katalizátort a józan észhez.”

Érvelését a szuverén nemzetek közötti vitákkal összefüggésben használta. A megoldásokhoz gyakran szükség van a félelem elemére, a tartásra az aránytalan válaszlépésekkel szemben, ha nem sikerül megegyezni. Úgy tűnt, hogy az ötlet, hogy az ellenfeleket arra kényszerítsük, hogy szembenézzenek a szörnyű alternatívákkal, izgatja őt. Lényegében az USA és Oroszország közötti jelenlegi ukrajnai patthelyzetet írta le nekem.

Putyin tudja, hogy Oroszország nem engedhet meg magának egy elhúzódó szárazföldi háborút Ukrajnával. Azt is látja, hogy Biden a belföldi kongresszusi patthelyzet miatt döntő fontosságú félidős választások előtt áll, és nem engedhet meg magának egy nagyobb külföldi válsággal kapcsolatos figyelemelterelést. A két félnek nincs más választása, mint megegyezni.

Egy másik alkalommal Putyin megkérdezte tőlem, hogyan születnek valójában a döntések Washingtonban, az elnöki és a kongresszusi hatáskörök bonyolult megosztása mellett. Elmondta, hogy Kissinger el tudta magyarázni egy elnöki politikai döntés nagy vonalakban meghatározott paramétereit, de azt nem tudta tisztázni, hogy miként jön létre a politikai konszenzus a képviselőház, a szenátus és a végrehajtó hatalom között.

Nyilvánvaló volt, hogy mélyreható hírszerzési tájékoztatást kapott a pályafutásomról. Azt mondta, hogy Kissinger élvezi a nagyhatalmú emberek nyilvános színházát, akik bonyolult vacsorákon vagy találkozókon találkoznak sok segítőjükkel, valamennyien készen állva arra, hogy irányítsák őket. És elmondta, úgy értesült, hogy én a folyosói beszélgetéseket részesítem előnyben, hogy konszenzust alakítsak ki, és teret adjak a tárgyalási részleteknek.

Megpróbáltam elmagyarázni, hogy milyen bonyolult folyamat során kell egyensúlyt teremteni a sok washingtoni szereplő érdekei között, beleértve a Kongresszust, a főbb ügynökségeket és a bonyolult üzleti megállapodásokat, amelyeket bármely döntés befolyásolhat. Elmeséltem neki az első személyes találkozómat Nixonnal, aki azt mondta, hogy lenyűgözte, hogy mindkét nagy párt vezetőinek erős személyes támogatását élvezem. Hozzátette azonban, hogy ez aggodalmat keltett a Fehér Házban dolgozó munkatársaiban – ezért valóban tudnia kellett, hogy republikánus vagy demokrata vagyok-e. Erre én azt válaszoltam: „Igen.”

Amikor Nixon megkérdezte, hogy ez mit jelent, elmagyaráztam, hogy nem pártharcos vagyok, hanem inkább problémamegoldó. A megoldás érdekében mindig készen álltam arra, hogy a konkrét problémától függően mindkét párt kulcsszereplőivel együttműködjek. Úgy tűnt, ez szórakoztatta Putyint.

Végük az a benyomásom maradt róla, hogy intelligensebb ember, mint a legtöbb politikus, akivel Washingtonban és a világ más fővárosaiban találkoztam. Gyermekkorom jutott eszembe: egy túlnyomórészt szicíliai környéken nőttem fel, ahol a maffia tartotta fenn a rendet. Nem volt megengedett a rendezetlen bűnözés.

Úgy tűnt, hogy Putyinban is megvannak a szicíliai maffiafőnök ösztönei: gyorsan jutalmaz, de halálos veszélyt is jelent annak, aki nem tartja be a családi szabályokat.

Visszatekintve az orosz vezetés növekvő zűrzavarának ezekre az időszakaira, felidézem a brezsnyevi elnökség hosszan tartó, többéves bénultságát, amelyet Andropov és Csernenko rövid elnöksége követett. Gorbacsov nem volt elég erős ahhoz, hogy érvényt szerezzen az akaratának. Jelcin jó ötletekkel rendelkezett, de könnyen elterelődött, és nem tudta végigvinni azokat. Oroszországnak sürgősen szüksége volt egy erős vezetőre – így lépett be Putyin.

Ami Putyin önképét illeti, többször is felhozta Nagy Péter iránti csodálatát, olyannyira, hogy meg voltam győződve arról, hogy az ő megtestesülésének tekinti magát. 1988 óta nem voltam a Kreml vendége, de úgy tudom, Putyin több fontos tárgyalóteremben is Nagy Péter portréit függesztette ki – nem pedig saját magáról készült portrékat, ahogyan az szokás lenne. Hogy ez mit jelent Biden, a NATO és Ukrajna számára, lassan kezd világossá válni. Putyinban több van, mint amennyi látszik.

A szerző biztonságpolitikai stratéga, számos amerikai kormány, így a Kennedy, a Johnson, a Nixon és a Ford kormányok tanácsadója is volt.

Nem közeledett az amerikai és az orosz álláspont Ukrajnával kapcsolatban

Oroszország felelősségteljes viselkedésre szólította fel Washingtont, mondván, hogy nem lebecsülhető egy lehetséges konfrontáció kockázata.