A jogtudós, aki az Auschwitz-jegyzőkönyv fordítóját bújtatta a Gestapo elől

Szladits Károly a múlt századi magánjogtudomány egyik megalapozója és iskolateremtő egyénisége volt, akinek műveire ma is gyakran hivatkoznak. Emberi nagyságára vall, hogy 1944 tavaszán a Gestapo melletti villájába fogadta Székely Máriát, aki Szladitsék manzárdszobájában fordította magyar és angol nyelvre az Auschwitz-jegyzőkönyvet, bizonyítékot szolgáltatva ezzel a deportálások valódi tartalmára. December 27-én ünnepeljük a jogtudós születésének 150. évfordulóját – olvasható az Index cikkében.

Szladits Károly 1871. december 27-én született Dunaszerdahelyen. Királyi aljárásbíró édesapját már gyerekkorában elvesztette. Vagyontalan anyjával Pozsonyba költözött, ott végezte el a főgimnázium nyolc osztályát, és sajátította el a német, angol és francia nyelvet is. Nagybátyja, Guttler János nyugalmazott alezredes gyorsírni is megtanította, amivel több pályadíjat nyert. Budapesten végezte el a jogi egyetemet. Kivételes tehetséggel áldotta meg a sors: az 1893-ban kiadott vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet alapján ő volt az első, akit sub auspiciis regis (a király védnöksége alatt) avattak jogász doktorrá 1895. október 12-én.

Nem vonzotta a hatalom. Először 1905-ben Fejérváry Géza „darabontkormányába” kérték fel az igazságügyi miniszteri posztra, ám nem vállalta a megbízatást. Második alkalommal, 1918-ban Károlyi Mihály kereste meg, aki hivatalosan ki is nevezte őt, de a miniszteri eskütétel előtt öt perccel mégis visszalépett. A Tanácsköztársaság idején Vámbéry Rusztem dékán kérésére részt vett a jogászképzés reformjának kidolgozásában, és előadásaiban támogatta a kommunista rezsim intézkedéseit. A kommün bukása után felszólították, hogy negyvennyolc órán belül kérje nyugdíjazását. Nem sokkal később reaktiválták, és elfoglalhatta korábbi egyetemi pozícióit.

A berlini zsidómentő házaspár: Max és Malwine Schindler

Amikor a Gestapo 1941-ben megkezdte a zsidók elszállítását Berlinből, Schindlerék illegálisan elrejtettek családokat a lakásukban, és élelemmel látták el őket.

Emberi nagyságára vall, hogy 1944 tavaszán Érmelléki utcai otthonába fogadta Székely Máriát, aki az Éliás József református lelkész által becsempészett Auschwitz-jegyzőkönyvet fordította magyar és angol nyelvre, bizonyítékot szolgáltatva ezzel a deportálások valódi tartalmára.

Egy lapot, méghozzá amin gondosan másolt tervrajz, térkép is volt, felkapott a szél, és egyenesen a villa kerítése felé repítette. A szomszédban a Gestapo székelt. Egy ott posztoló őr elkapta a szálló papírt, és anélkül, hogy belenézett volna, a fegyverére tűzve, udvariasan átnyújtotta.

Székely Mária manzárdszobája a nemzeti keresztény ellenállás fontos színhelyévé vált. Nemcsak az Auschwitz-jegyzőkönyv fordítása készült itt, de Székely Mária – a professzor tudtával – üldözötteket mentő iratokat és egyéb más, életmentő okmányokat is fordított.

Az Index eredeti teljes cikke Szladits Károly életéről itt olvasható

A „japán Schindler”, Higuchi Kiichirō altábornagy története

A Higuchi által megmentett 20 000 zsidó közül sokan később nagykövetek és tudósok lettek az Egyesült Államokban és Izraelben.