A bátor görög zsidó, aki harcolt a bolsevikok ellen és szembe szállt Mussolinivel is

Mordechai Frizis (Μαρδοχαίος Φριζής), aki harcolt a Krímben, a halálra ítélt kis-ázsiai hadjáratban, valamint két világháborúban, volt a görög hadsereg első magas rangú tisztje, aki a görög-olasz háborúban esett el a csatatéren – írja a Philip Chrysopoulos a Greek Reporter oldalán.

Frizis 1893 szilveszterén született egy khalkiszi római-zsidó családban. Szüleivel, Jákobbal és Iopival együtt egy tizenkét gyermekes nagycsaládot alkottak.

Frizis gyermekkori álma az volt, hogy katonatiszt legyen, apja ellenkezése ellenére, aki inkább a családi vállalkozásban látta volna őt szívesen. Frizis megbukott a görög katonai akadémián (Evelpidon iskola), azonban ennek ellenére beiratkozhatott az athéni egyetem jogi karára, apja nagy megelégedésére, aki legalább azzal büszkélkedhetett, hogy fia jogász lesz.

Az ifjú Frizis azonban soha nem mondott le arról, hogy katonának álljon, és 1916-ban, az első világháború idején önként jelentkezett a görög hadseregbe, ahol a bevonulása után tiszti iskolába járt.

A rettenthetetlen hadnagy

A görög-zsidó tiszt a macedóniai fronton harcolt, kitüntette magát a harctéren, aminek eredményeként alhadnagyi rangra léptették elő.

1919 januárjában az orosz polgárháború idején csatlakozott a bolsevikok ellen Ukrajnában harcoló expedíciós haderőhöz (Krími expedíció). Egységének parancsnoka Nikolaosz Plastirasz ezredes volt, aki később háromszor lett Görögország miniszterelnöke.

1919 augusztusában Frizis egysége Szmirnába vonult, és aktívan részt vett a nehéz és viharos kimenetelű kis-ázsiai hadjáratban. Frizis végül 1922 augusztusában a törökök fogságába esett.

A törökök felajánlották Frizis azonnali szabadon bocsátását, mivel nem volt keresztény, de a bátor khalkiszi zsidó nem volt hajlandó elhagyni bajtársait, és egészen 1923 augusztusáig fogságban maradt, amikor is a Görögország és Törökország közötti fogolycsere-egyezményt követően szabadon engedték.

Görögországba való visszatérése után Frizist századossá léptették elő, és Párizsba küldték, ahol az Ecole Militaire-re járt. Miután elvégezte ezt a katonai akadémiát, visszatért Görögországba, és a Görög Háborús Iskolában folytatott tanulmányai befejeztével őrnagyi rangra léptették elő.

Hazafias zsidó katonák a Nagy Háborúban

Egy hódmezővásárhelyi kötet részletesen bemutatja az I. világháború idején bevonult zsidó férfiak életét és sorsát. Interjú a kötet szerzőjével, Nagy Gyöngyivel.

Frizis ezután áthelyezték szülővárosába, hogy az ottani gyalogsági iskola oktatójaként szolgáljon.

Az 1930-as évek végére ezredesi rangra léptették elő, és 1940 tavaszán a VIII. hadosztály parancsnokságán állomásozott Ioannina-ban. Amint 1940. október 28-án a kora reggeli órákban kitört a görög-olasz háború, a görög VIII. hadosztály delvinaki szakaszának különítményparancsnokaként kezdte meg szolgálatát.

Az olasz Julia-hadosztállyal szemben, embereivel a háta mögött Frizis rettenthetetlenül harcolt az ellenséggel, és a Thyamis folyó hídjánál megállította az olasz előrenyomulást, sőt ellentámadást is indított.

Ő volt az, aki elfogta a háború első olasz hadfoglyait (összesen 15 tisztet és 700 katonát), és jelentős csapást mért a híres Julia hadosztályra.

A görög hadsereg albán területen indított ellentámadása során egy önálló hadosztály parancsnokaként legyőzte az olasz Modena hadosztály egyes alakulatait, amely megnyitotta az utat Prométheusz 1940. december 4-i elfoglalásához.

Amikor az olaszok egy nappal később légi bombázással válaszoltak, az emberei lövészárkokba húzódtak, miközben ő pedig továbbra is a csatatéren lovagolt, „Bátorság!” kiáltással buzdítva az embereit.

Mindezt annak ellenére, hogy súlyosan megsebesült a gyomrán. Miután az olasz repülőgépek végül visszavonultak, és a füst eloszlott, a rettenthetetlen katonai vezetőt, aki oly sok hadjárat veteránja volt, holtan találták a csatatéren.

Frizis ezredes öröksége

Egy ortodox pap imádkozott Frizis ezredes holtteste felett rabbi hiányában.

Az ezredes földi maradványait végül 2002-ben találták meg, és ugyanazon év október 23-án szállították át Szalonikibe, ahol újratemették a szaloniki Új Zsidó Temetőben.

Frizis ezredest számos kitüntetéssel tisztelték meg életében és halála után is. A híres zsidó katonahős mellszobrai a Kalpaki Háborús Múzeum előtt, szülőhelyén, Khalkiszban és az athéni Háborús Múzeumban állnak. Athénban és Szalonikiben több utcát is elneveztek róla.

Mordechai Frizis csak egyike volt annak a 12 898 görög zsidónak, akik az 1940-1941-es görög-olasz háborúban a fegyveres erőknél szolgáltak. Közülük összesen 513 haltak és 3743 sebesültek meg.

Bátor és önzetlen áldozatvállalása azonban, amely jól példázza a görög zsidók hazájukhoz való elkötelezettségét, örökké emlékezetes marad.

75 éve deportálták Auschwitzba Rodosz szigetének zsidóságát

Rodosz szigetén megemlékezéseket tartottak annak az 1600 zsidónak a emlékére, akiket 1944 július 23-án hurcoltak el a németek.