Az Iszlám Állam harca a „hitetlen” tálibok ellen

Az ISIS-K augusztusi robbantásos merénylete a kabuli reptéren jelzi, hogy a csoport nem hajlandó potenciális iszlamista partnerekkel együttműködni, ha azok egy kicsit eltérnek az ő saját ideológiájuktól. 

Az öngyilkos robbantó augusztus 26-án megölt 13 amerikai katonát és 169 afgánt, akik közül 30 tálib volt. A támadás újra rámutatott az ISIS műveleti képességeire, hogy mikor vissza vannak szorítva akkor is képesek merényleteket elkövetni, és újból megerősítette rideg és ideológiailag konzisztens nézeteiket a „hitetlenekkel” szemben, ami alapításuk óta jellemzi őket – olvasható a Begin Sadat Center for Strategic Studies oldalán.

Más iszlamista terrorcsoportokkal ellentétben, amelyek képesek egyesíteni erejüket egy közös cél érdekében az ISIS erre nem hajlandó. Az Iszlám Állam 2014-ben meghirdette, hogy az egész világot az iszlám törvényeit alá kell rendelni, „egy zászló alatt”, amely természetesen az ő zászlajuk. Azok, akik nem követik az ISIS által elfogadott iszlámot, azok esküdt ellenségei a szervezetnek, és „hitetlenek”, akkor is ha éppen egy másik iszlamista terrorcsoport tagjai. Így az ISIS nem köt szövetséget az ilyen szervezetekkel, még akkor sem, ha ezzel megerősítené a pozícióját.

Az ISIS „háborúja a hitetlenekkel szemben” ugyanúgy vonatkozik a muszlimokra, mint a zsidókra vagy a keresztényekre.

A Hamász terrorszervezettel ellentétben az ISIS kritikusan nézte a tálib hatalomátvételt, és nem köszöntötte azt és nem is nevezte sikernek. Nemrég egy ISIS kiadványban publikált cikkben a szerző tüzet okádott azzal kapcsolatban, hogy a tálibok együttműködtek az amerikaiakkal a csapatkivonások alatt.

A cikk azt állította, hogy az amerikaiak segítették a tálib hatalomátvételt, sőt „együttműködtek” benne ezért a gyors győzelem nem tekinthető az ő műveleti sikerüknek. Az ISIS szerint a „kereszteseket” jó hangulatban evakuálták, és állításuk szerint egyik „barát átadta a hatalmat a másik barátnak”.

Így nem volt meglepő, és ezzel kapcsolatban egyértelmű titkosszolgálati figyelmeztetések érkeztek, hogy az ISIS-K előbb vagy utóbb meg fogja támadni a tálibokat és „szövetségeseiket”. A Kabul reptér kiváló célpontja volt egy merényletnek.

Hiába egyezik meg a két terrorszervezet ideológiája, kezdve a saríától a dzsihádig, az ISIS fanatizmusában nem fogadja el, hogy a tálibok kompromisszumokat kötöttek a Nyugattal. Ez azt is jelenti, hogy Afganisztánt komoly terrorista belharc fenyegeti.

Ezt a cikket szerkesztőségünk a Sábát beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.

Afrikában éledt újra az Iszlám Állam

A Száhel-övezet országai radikális csoportok melegágyaivá váltak, ahol az Iszlám Állam és az al-Kaida helyi szervezetei nem csak a helyi erőkkel, hanem egymással is háborúznak. Hajdú Tímea elemzése.